ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:ਦਸਤੀ

This page is a translated version of the page Project:Manual and the translation is 85% complete.
Manual "logo"
Manual "logo"

This page is for the discussion and co-ordination of the MediaWiki Manual.

The manual is located in the Manual: namespace (starting at ਦਸਤੀ:ਸਮੱਗਰੀ ) and is released under the GNU Free Documentation License. Note that manual content must be kept completely separate from the PD Help pages located in the Help: namespace, as they are released under a different, incompatible license (see Project:Copyrights for details).

ਸਮੱਗਰੀ

ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ-ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Project:Namespaces ਵੇਖੋ।

 • ਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਨਾਂ-ਥਾਂ?
  • ਨਵੀਂ ਵਿਕੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
  • ਥਾਂ-ਬਦਲੀ/upgrade/ਬਰਾਮਦ/ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
  • Maintenance scripts ਲਈ ਲਿਖਤਾਂ
  • ਕੁੰਡੇ(hooks)/API/ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰ ਖ਼ਾਕਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
 • ਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਾਂ-ਥਾਂ?
  • ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਮਦਦ। ਇਹ ਮਦਦ: ਨਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
  • ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਵਿਸਤਾਰ: ਨਾਂ-ਥਾਂ)

ਢਾਂਚਾ

ਦਸਤੀ: ਨਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਸਤੀ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ , ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ:

ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

Formatting

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

ਰੰਗ

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

Screenshots

 • Screenshots should be cut to show only the relevant part of the site (no browser surroundings).

ਸਾਰਣੀ

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ

ਨਾਮਕਰਨ ਵਿਓਂਤ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਕੇ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ-ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਨ।