Project:Người nhập trang

This page is a translated version of the page Project:Importers and the translation is 100% complete.

Người nhập trang là người dùng có khả năng kỹ thuật để:

  • Di chuyển trang từ Meta sang MediaWiki, vẫn giữ nguyên lịch sử trang.
  • Nhập các trang thông qua tải lên tập tin lên MediaWiki, vẫn lưu giữ lịch sử trang.

Xem thêm


Yêu cầu cấp quyền