Project:Hành chính viên

This page is a translated version of the page Project:Bureaucrats and the translation is 100% complete.

Hành chính viên là những người dùng có khả năng kỹ thuật để:

Icon that typically represents the bureaucrats on MediaWiki
  • thăng chức những người dùng khác lên bảo quản viên, bảo quản viên bản dịch hoặc hành chính viên;
  • cấp và thu hồi khả năng nhập các trang liên wiki;
  • cấp và thu hồi khả năng nhập trang thông qua tải lên tập tin; và
  • cấp và thu hồi trạng thái bot của tài khoản.

Hành chính viên không có khả năng gỡ bỏ quyền bảo quản viên khỏi người dùng hoặc cấp thêm các cấp truy cập. Những thay đổi về quyền của người dùng như vậy phải được thực hiện bởi tiếp viên.

Xem thêm


Requests for permissions