Manual:protected_titles table

This page is a translated version of the page Manual:Protected titles table and the translation is 81% complete.
Podręcznik:Spis treści Opis i struktura bazy danych MediaWiki Tabela protected_titles
Wersja MediaWiki:
1.12

Tabela protected_titles zawiera wszystkie Protection tytuły nieistniejących stron. Restrykcje dotyczące istniejących stron przechowywane są w page_restrictions .

Lista zabezpieczonych tytułów stron dostępna jest na stronie Special:Protectedtitles.

Pola

pt_namespace

Przestrzeń nazw .

pt_title

Tytuł strony .

pt_user

Identyfikator użytkownika zabezpieczającego tytuł.

pt_reason

Wersja MediaWiki:
1.32

Powód zabezpieczenia.

(przestarzałe) pt_reason_id and the comment table should be used instead!

pt_reason_id

Wersja MediaWiki:
1.30

This is a foreign key to comment_id in the comment table.

pt_timestamp

Timestamp kiedy dokonano zabezpieczenia

pt_expiry

Czas kiedy zabezpieczenie wygaśnie

pt_create_perm

Poziom zabezpieczenia

Podsumowanie struktury

Wersja MediaWiki:
1.36

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)       | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason_id  | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)    | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.33 – 1.35

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)       | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason_id  | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)    | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)    | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.30 – 1.32

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)       | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason   | varbinary(767)   | YES |   |     |    |
| pt_reason_id  | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| pt_timestamp  | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)    | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)    | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)     | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason   | varbinary(767)  | YES |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)    | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)  | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.12 – 1.24

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)     | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason   | tinyblob     | YES |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)    | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)  | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexes

Wersja MediaWiki:
1.32

SHOW INDEX IN protected_titles;

+------------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table      | Non_unique | Key_name   | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| protected_titles |     0 | PRIMARY   |      1 | pt_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| protected_titles |     0 | PRIMARY   |      2 | pt_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| protected_titles |     1 | pt_timestamp |      1 | pt_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+