Příručka:Databázová tabulka protected_titles

This page is a translated version of the page Manual:Protected titles table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka protected_titles
Verze MediaWiki:
1.12

Tabulka protected_titles obsahuje Ochrana neexistujících stránek. Omezení existujících stránek jsou uložena v tabulce page_restrictions .

Seznam chráněných stránek najdete na Special:Protectedtitles.

Pole

pt_namespace

Jmenný prostor .

pt_title

Název stránky .

pt_user

ID uživatele , který chránil název stránky.

pt_reason

Verze MediaWiki:
1.32

Ochranný komentář.

(zastaralé) Místo toho je třeba použít pt_reason_id a tabulku comment!

pt_reason_id

Verze MediaWiki:
1.30

Toto je cizí klíč k comment_id v tabulce comment .

pt_timestamp

Timestamp z doby, kdy byla provedena ochranná akce

pt_expiry

Časové razítko, kdy ochrana vyprší

pt_create_perm

Úroveň ochrany

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.36

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)       | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason_id  | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)    | NO  |   | NULL  |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)    | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.33 – 1.35

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)       | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason_id  | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)    | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)    | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.30 – 1.32

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)       | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason   | varbinary(767)   | YES |   |     |    |
| pt_reason_id  | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| pt_timestamp  | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)    | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)    | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)     | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason   | varbinary(767)  | YES |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)    | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)  | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.12 – 1.24

DESCRIBE protected_titles;

+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pt_namespace  | int(11)     | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_title    | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| pt_user    | int(10) unsigned | NO  |   | NULL  |    |
| pt_reason   | tinyblob     | YES |   | NULL  |    |
| pt_timestamp  | binary(14)    | NO  | MUL | NULL  |    |
| pt_expiry   | varbinary(14)  | NO  |   |     |    |
| pt_create_perm | varbinary(60)  | NO  |   | NULL  |    |
+----------------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.32

SHOW INDEX IN protected_titles;

+------------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table      | Non_unique | Key_name   | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| protected_titles |     0 | PRIMARY   |      1 | pt_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| protected_titles |     0 | PRIMARY   |      2 | pt_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| protected_titles |     1 | pt_timestamp |      1 | pt_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+