Příručka:Jmenný prostor

This page is a translated version of the page Manual:Namespace and the translation is 100% complete.

Jmenný prostor je soubor stránek, které mají z hlediska svého obsahu podobný účel a cíl. Wiki má svůj obsah rozdělen do několika jmenných prostorů s různým zaměřením, které pomáhají udržet "skutečný obsah" oddělený od stránek uživatelských profilů, nápovědy, atp. Jmenný prostor prefix stránky tvoří část titulku stránky oddělený dvojtečkou (:).

Technický přehled

Jak již bylo řečeno, každá stránka existuje v rámci svého jmenného prostoru. Nejde-li zrovna o stránku v hlavním jmenném prostoru, je název jmenného prostoru součástí názvu stránky, jako prefix oddělený dvojtečkou (:)

Například:

Název Jmenný prostor Kód
Foo Main 0
Template:Foo Template 10
Module:Foo Module 828

"Hlavní jmenný prostor" prefix nemá. Stejně tak stránky v tomto jmenném prostoru nemohou mít názvy, které by začínaly jménem některého z existujících jmenných prostorů, následovaným dvojtečkou.

Stránky lze mezi jmennými prostory jednoduše přesunovat změnou prefixu před vlastním názvem.

Názvy jmenných prostorů lze překládat. Rovněž lze pro ně tvořit aliasy (viz $wgNamespaceAliases ). Všechny jmenné prostory mají také svůj "odvozený" prefix, který funguje bez ohledu na nastavení wikin. Tyto aliasy a odvozené názvy jmenných prostorů lze s výhodou používat v odkazech, při vyhledávání nebo u názvů stránek které využívají systémovou proměnnou {{DISPLAYTITLE}}

Každý jmenný prostor má také svůj index jmenného prostoru. V databázi je název článku rozdělen na index jmenného prostoru a vlastní název, čehož se mimo jiné využívá pro uložení page.page_namespace a page.page_title.

Subjekty a diskuse

Pro bližší seznámení s diskusemi slouží Nápověda:Diskusní stránky .

Většina jmenných prostorů má k sobě odpovídající diskusní jmenný prostor (Název jmenného prostoru rozšířený o řetězec "talk"). Všechny jmenné prostory diskusí mají indexy lichých celých čísel a index jmenného prostoru diskuse pro konkrétní jmenný prostor s indexem n je n+1. Jmenné prostory s indexy sudých celých čísel jsou předmětové jmenné prostory (všimněte si, že se jedná o odlišný koncept od obsahových jmenných prostorů). Dualitu předmětné diskuse lze prozkoumat pomocí kouzelných slov {{SUBJECTPAGENAME}} a {{TALKPAGENAME}}. Značka ‎<body> u stránek ve jmenných prostorech diskuse má třídu CSS "ns-talk", která může být užitečná pro tvorbu stylu.

Výchozí jmenné prostory

MediaWiki používá ve výchozím stavu 18 jmenných prostorů:

  • 16 "skutečných" jmenných prostorů, číslovaných od 0 do 15, odpovídají existujícím stránkám, spárovaným vždy subjekt/diskuse
  • 2 "virtuální" jmenné prostory (jeden pro dynamicky generované speciální stránky a jeden sloužící jako alias pro přímé odkazy na soubory), očíslované -1 a -2. Protože tyto jmenné prostory neodpovídají stránkám uloženým v databázi, nelze v těchto jmenných prostorech vytvářet ani mazat stránky a neexistují žádné k nim odpovídající jmenné prostory diskusí.

Úplný seznam je v následující tabulce.

ID Název Účel Diskuse
0 (Main) Články se "skutečným" obsahem .[1] Talk 1
2 User Uživatelské stránky .[2] User talk 3
4 Project Informace o wiki.[3] Project talk 5
6 File Stránky s informacemi k souborům File talk 7
8 MediaWiki Uživatelské úpravy rozhraní[4] MediaWiki talk 9
10 Template Stránky šablony Template talk 11
12 Help Stránky nápovědy Help talk 13
14 Category Popis ke stránkám kategorií Category talk 15
-1 Special Zahrnuje speciální stránky N/A
-2 Media Aliasy na přímé odkazy k souborům

Každý jmenný prostor má také definovanou konstantu, odvozenou od svého názvu, jejíž jméno obsahuje pouze kapitálky, místo mezer používá podtržítka a má prefix "NS_". Například konstanta pro jmenný prostor "User talk" (diskuze s uživatelem) je NS_USER_TALK. Kompletní seznam těchto konstant můžete nalézt na stránce Manuál:Konstanty jmenných prostorů .


  1. Tento jmenný prostor nemá žádný prefix.
  2. Po úpravě uživatelovy diskusní stránky se vygeneruje upozornění pro uživatele.
  3. Definuje se přes $wgMetaNamespace , není-li ručně přenastaven automaticky se použije $wgSitename .
  4. Úpravy mohou dělat pouze uživatelé s právem 'editinterface' (editační rozhraní).
    Několik stránek v tomto jmenném prostoru vyžaduje navíc oprávnění editsitecss a editesitejs.


Uživatelské jmenné prostory

Další jmenné prostory, které sdružují specifické stránky, mohou pro svou potřebu vytvářet rozšíření nebo správce s přístupem ke kódu stránek. Pro více informací na stránce Příručka:Použití vlastních jmenných prostorů .

Funkčnost

Některé jmenné prostory, jako např. Project (mění se podle obsahu proměnné $wgSitename) nebo Help (Nápověda), existují pouze z konvenčních důvodů a oproti hlavnímu jmennému prostoru Main nemají žádné speciální funkcionality.

Jmenný prostor Template (šablona) obsahuje stránky, které lze vkládat bez uvedení prefixu jmenného prostoru.

Stránky v uživatelském jmenném prostoru User (uživatel) jsou spojovány s uživatelským účtem nebo IP adresou. Pro každou změnu v rámci uživatelských diskusních stránek se automaticky generuje upozornění pro uživatele, že na jeho diskuzní stránce došlo ke změně.

Stránky ve jmenném prostoru "MediaWiki" využívají pro modifikaci výchozích textů z jazykových souborů. Editovat je mohou pouze administrátoři nebo uživatelé s přiděleným právem editinterface.

Stránky ze jmenného prostoru File (soubor), nebo Category (kategorie) mají rovněž speciální funkce, které jsou popsány na stránkách Nápověda:Práce se soubory a Nápověda:Kategorie . Stránky ve jmenném prostoru Category mohou přesouvat pouze uživatelé s právem "movefile". Stránky kategorií mohou přesouvat uživatelé s právem "move-categorypages".

Všechny stránky z diskusních jmenných prostorů mají funkcionalitu "post a comment" (viz Nápověda:Sekce#Přidávání sekcí na konec stránky na Meta webu)

Související odkazy

Site administration

Extensions

For extension developers