Manual:MySQL

This page is a translated version of the page Manual:MySQL and the translation is 100% complete.
Manual:İçindekilerسکس MediaWiki veritabanı düzeni MySQL/tr

MySQL ve MariaDB veritabanı motorları MediaWiki için en sık kullanılan veritabanı arka uçlarıdır. MariaDB Wikimedia Vakfı web siteleri tarafından kullanılan ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olduğundan, MediaWiki'de iyi desteklenmektedir.

See Compatibility#Database for a list of supported versions.

MySQL veya MariaDB'ye bağlanma

 mysql -u wikiuser -p wikidb

Change wikiuser and wikidb to the username and database name for your wiki ($wgDBuser and $wgDBname ). When prompted, enter your password.

Example

$ mysql -u root -p wikidb
Enter password: 
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 150
Server version: 5.6.24-0ubuntu2 (Ubuntu)
...

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>.

Kurulum

Daha fazla bilgi: Manual:MediaWiki'yi Yükleme#Veritabanı oluşturma

Temel olarak, MySQL veya MariaDB yüklüyse, kurulum betiği sizin için bir veritabanı oluşturabilir. Komut dosyasını mysql kök parolanızla sağlayın (varsayılan olarak boştur).

  Uyarı: Kök parolasını boş bırakmak, MediaWiki kurulumunun güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Henüz yapmadıysanız şifreyi değiştirmeniz gerekir.


MediaWiki'yi bir ISS sunucusuna yüklüyorsanız, bir db'yi diğer uygulamalarla paylaşmanız gerekebilir, bu da MediaWiki'nin önceden varolan tablolarla veritabanı tabloları arasında çakışma riskini artırır. Bu sorunu çözmek için MediaWiki'ye bir tablo öneki kullanmasını söyleyebilirsiniz, böylece tüm MediaWiki tabloları bu önekle başlar. Alternatif olarak, ISS'niz izin veriyorsa, sunucuda bulunan her uygulama için farklı veritabanları kullanın.

Bakım

MediaWiki kurulumunuzun /maintenance/ dizinine birden fazla bakım betiği dahil edilmiştir. Bu betiklerden bazıları, veritabanının bölümlerini tek seferlik işlemler olarak yenilemek için sağlanmıştır.

Veritabanını içe aktar

Daha fazla bilgi: Manual:Importing XML dumps

Veritabanını dışa aktar

Daha fazla bilgi: Manual:Backing up a wiki

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar