Návod: MySQL

This page is a translated version of the page Manual:MySQL and the translation is 100% complete.
Návod:Obsah Rozložení databáze MediaWiki MySQL/cs

Databázové stroje MySQL a MariaDB jsou nejčastěji používanými databázovými backendy pro MediaWiki. Protože MariaDB je systém správy relačních databází, který používají webové stránky Wikimedia Foundation, je v MediaWiki dobře podporována.

See Compatibility#Database for a list of supported versions.

Připojení k MySQL nebo MariaDB

 mysql -u wikiuser -p wikidb

Change wikiuser and wikidb to the username and database name for your wiki ($wgDBuser and $wgDBname ). When prompted, enter your password.

Example

$ mysql -u root -p wikidb
Enter password: 
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 150
Server version: 5.6.24-0ubuntu2 (Ubuntu)
...

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>.

Instalace

Další informace: Návod: Instalace MediaWiki#Vytvoření databáze

V zásadě, pokud je nainstalován MySQL nebo MariaDB, může instalační skript vytvořit databázi pro vás. Stačí zadat skript s rootovským heslem mysql (ve výchozím stavu prázdným).

  Varování: Pokud ponecháte prázdné heslo root, může to vážně ohrozit zabezpečení instalace MediaWiki. Pokud jste tak již neučinili, měli byste změnit heslo.


Pokud instalujete MediaWiki na ISP server, možná budete muset sdílet databázi s některými dalšími aplikacemi, což zvyšuje riziko konfliktu mezi databázovými tabulkami vyžadovanými MediaWiki s již existujícími tabulkami. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete nařídit MediaWiki, aby používal předponu tabulky, takže všechny tabulky MediaWiki začínají touto předponou. Pokud to váš poskytovatel internetových služeb umožňuje, použijte pro každou aplikaci, která je umístěna na serveru, různé databáze.

Údržba

V adresáři /maintenance/ vaší instalace MediaWiki je zahrnuto více skriptů údržby. Některé z těchto skriptů jsou poskytovány k aktualizaci částí databáze jako jednorázové operace.

Import databáze

Další informace: Manual:Importing XML dumps

Export databáze

Další informace Návod: Zálohování wiki

Viz též

Externí odkazy