Příručka:MySQL

This page is a translated version of the page Manual:MySQL and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah Schéma databáze MediaWiki MySQL/cs

Databázový stroj MySQLje nejčastěji používaným databázovým backendem pro MediaWiki. Vzhledem k tomu, že MySQL býval systémem správy relačních databází používaný weby Wikimedia Foundation, je v MediaWiki dobře podporován. Mnoho z rad pro MySQL a pro MariaDB je vzájemných.

Seznam podporovaných verzí naleznete v Kompatibilita#Databáze.

Připojení k MySQL

 mysql -u wikiuser -p my_wiki

Změňte wikiuser a my_wiki na uživatelské jméno a název databáze pro vaši wiki ($wgDBuser a $wgDBname ). Po zobrazení výzvy zadejte své heslo.

Příklad

$ mysql -u root -p my_wiki
Enter password: 
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 150
Server version: 5.6.24-0ubuntu2 (Ubuntu)
...

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>.

Instalace

Více informací najdete na stránce Příručka:Instalace MediaWiki#Vytvoření databáze

V zásadě, pokud je nainstalován MySQL, může instalační skript vytvořit vaši databázi. Stačí zadat skript s root heslem MYSQL (ve výchozím stavu prázdným).

  Varování: Pokud ponecháte prázdné heslo root, může to vážně ohrozit zabezpečení instalace MediaWiki. Pokud jste tak již neučinili, měli byste změnit heslo.
Pokud instalujete MediaWiki na ISP server, možná budete muset sdílet databázi s některými dalšími aplikacemi, což zvyšuje riziko konfliktu mezi databázovými tabulkami vyžadovanými MediaWiki s již existujícími tabulkami. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete nařídit MediaWiki, aby používala předponu tabulky, takže všechny tabulky MediaWiki začínají touto předponou. Pokud to váš poskytovatel internetových služeb umožňuje, použijte pro každou aplikaci, která je umístěna na serveru, různé databáze.

Údržba

V adresáři /maintenance/ vaší instalace MediaWiki je zahrnuto více skriptů údržby. Některé z těchto skriptů jsou poskytovány k aktualizaci částí databáze jako jednorázové operace.

Import databáze

Více informací najdete na stránce Manual:Importing XML dumps

Export databáze

Více informací najdete na stránce Příručka:Zálohování wiki

Související stránky

Externí odkazy