Podręcznik:Stopka

This page is a translated version of the page Manual:Footer and the translation is 68% complete.

Dodanie linków do stopki

Wersja MediaWiki:
1.35

In MediaWiki 1.35, links can be added or overridden via the SkinAddFooterLinks hook. (See Manual:Footer/legacy for older installs.) For example, in an extension:

Internal links
// Add a link to the page "Test Page" with the text "Test", allowing modification by wiki administrators
// test-desc and test-page are i18n messages with the text of the link and the name of the page, respectively
public static function onSkinAddFooterLinks( Skin $skin, string $key, array &$footerlinks ) {
  if ( $key === 'places' ) {
    $footerlinks['test'] = $skin->footerLink( 'test-desc', 'test-page' );
  }
}

The two parameters passed to the skin::footerlink function should be i18n message keys. This means the eventual value will be taken from the content of the MediaWiki namespace page corresponding to those message keys; in this case the contents of the pages MediaWiki:test-desc and MediaWiki:test-page. The first parameter should contain the link text, the second the name of the page to link to. See the Class level documentation for more details.

External links
// Add a link to this page (https://www.mediawiki.org/wiki/?curid=6031)
// test-desc is an i18n message of the text
public static function onSkinAddFooterLinks( Skin $skin, string $key, array &$footerlinks ) {
  if ( $key === 'places' ) {
    $footerlinks['test'] = Html::element( 'a',
      [
        'href' => 'https://www.mediawiki.org/wiki/?curid=6031',
        'rel' => 'noreferrer noopener' // not required, but recommended for security reasons
      ],
    $skin->msg( 'test-desc' )->text()
  }
}


Or if you are a site admin you can do it in LocalSettings.php . See the examples for:

Internal links
Wersja MediaWiki:
1.35
$wgHooks['SkinAddFooterLinks'][] = function ( Skin $skin, string $key, array &$footerlinks ) {
  if ( $key === 'places' ) {
    $footerlinks['test'] = Html::element( 'a', [
			'href' => Title::newFromText(
				$skin->msg( 'test-page' )->inContentLanguage()->text()
			)
		], $skin->msg( 'test-desc' ) );
  };
};
External links
// Add a link to this page (https://www.mediawiki.org/wiki/?curid=6031)
// test-desc is an i18n message of the text
$wgHooks['SkinAddFooterLinks'][] = function ( Skin $skin, string $key, array &$footerlinks ) {
  if ( $key === 'places' ) {
    $footerlinks['test'] = Html::element( 'a',
      [
        'href' => 'https://www.mediawiki.org/wiki/?curid=6031',
        'rel' => 'noreferrer noopener' // not required, but recommended for security reasons
      ],
    $skin->msg( 'test-desc' )->text()
    );
  };
};

Dostosowywanie wbudowanych wpisów

Możesz też dostosować już wbudowane linki poprzez modyfikację odpowiednich stron lub parametrów:

lastmod
(ostatnio zmodyfikowano) – edytuj MediaWiki:Lastmodified. Jeżeli $wgMaxCredits jest włączony to zmień MediaWiki:Lastmodifiedatby. Możesz też zmienić MediaWiki:othercontribs pokazujący innych autorów zmian. (6518)
credits
 • (autorzy) - jeżeli ustawienie $wgMaxCredits nie będzie zerem to wyświetli użytkowników, którzy edytowali stronę
 • np. ustaw $wgMaxCredits = 10; lub inną liczbę
copyright
(prawa autorskie) - zmień w MediaWiki:Copyright. Parametr $wgRightsText jest zamieniany na link do strony opisującej szczegóły dotyczących praw autorskich dotyczących twojej wiki. W pliku LocalSettings.php ustawienie $wgRightsText zawiera tytuł linku do tej strony a $wgRightsPage lub $wgRightsUrl tytuł strony na wiki lub zewnętrzny URL.
privacy
(polityka prywatności) - jest samym linkiem. Zmień MediaWiki:Privacy aby ustawić tytuł linku oraz MediaWiki:Privacypage aby podać tytuł strony, do której ma prowadzić link.
about
(o stronie) - jest samym linkiem. Zmień MediaWiki:Aboutsite aby ustawić tytuł linku oraz MediaWiki:Aboutpage aby podać tytuł strony, do której ma prowadzić link.
disclaimer
jest samym linkiem. Zmień MediaWiki:Disclaimers aby ustawić tytuł linku oraz MediaWiki:Disclaimerpage aby podać tytuł strony, do której ma prowadzić link.
tagline
aktualnie nie jest używane w stopce

Aby usunąć całkowicie link do polityki prywatności, o stronie lub disclaimer zastąp tekst linku kreską ("-").

Obrazki

Zobacz $wgFooterIcons .

Tekst i obrazki

As of September 2016, there does not seem to be a standard way to add an entry which consists of text and an image at the same time.

Zobacz też