Příručka:$wgRevokePermissions

This page is a translated version of the page Manual:$wgRevokePermissions and the translation is 100% complete.
Uživatelská práva, řízení přístupu a monitorování: $wgRevokePermissions
Uživatelům v každé skupině byly odebrány klíče oprávnění.
Zavedeno od verze:1.16.0 (r52083)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(Komplexní pole booleovských hodnot.)
Výchozí hodnota:[]

Podrobnosti

$wgGroupPermissions umožňuje nastavení oprávnění pro skupiny uživatelů. $wgRevokePermissions umožňuje zrušit jakékoli z těchto oprávnění. Odvolání práva pomocí $wgRevokePermissions má přednost před udělením pomocí $wgGroupPermissions. Pokud je právo odebráno byť jen jedné skupině uživatelů, nebude je mít, bez ohledu na to, zda je to výslovně povoleno jinými skupinami.

Příklad
$wgRevokePermissions['sysop']['editinterface'] = true;
Výsledkem je (při prohlížení Special:ListGroupRights)
  • Editace zpráv uživatelského rozhraní (editinterface)

Funguje to stejně jako $wgGroupPermissions s tím rozdílem, že pokud je uživatel ve skupině zde, oprávnění bude odebráno, nikoli přidáno. Dobrý případ použití pro toto nastavení je ve spojení s $wgAutopromote a APCOND_BLOCKED pro další omezení práv blokovaných uživatelů. Dalším případem použití by mohlo být vytvoření dalších "blokovaných skupin", kde sysop může (prostřednictvím $wgAddGroups ) přidat uživatele do skupiny, aby mu umožnil normálně upravovat stránky, ale zabránil mu v možnosti přesouvat stránky.

  Varování: Nesprávné nastavení může znamenat, že vaši uživatelé nebudou schopni provádět určité základní úkoly, takže použití na vlastní nebezpečí!