Příručka:$wgDebugLogGroups

This page is a translated version of the page Manual:$wgDebugLogGroups and the translation is 100% complete.
Ladění: $wgDebugLogGroups
Přímý výstup wfDebugLog() pro určité skupiny do souborů jiných než $wgDebugLogFile .
Zavedeno od verze:1.5.0 (r10598)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(pole klíčů skupiny protokolů k názvům souborů)
Výchozí hodnota:[]

Podrobnosti

Nastaví pole klíčů skupiny protokolů na názvy souborů. Je-li nastaveno, výstup wfDebugLog() pro tuto skupinu půjde do tohoto souboru místo běžných $wgDebugLogFile . Užitečné pro umožnění selektivního protokolování ve výrobě.

Pokud je skupina nakonfigurována v $wgDebugLogGroups, pak všechny ladicí zprávy s odpovídajícím skupinovým klíčem budou protokolovány do tohoto souboru, také, pokud je $wgDebugLogFile nastaveno ne! Jinými slovy: Pokud je skupinový klíč nakonfigurován v $wgDebugLogGroups, zprávy budou zapsány, i když prázdná hodnota $wgDebugLogFile obecně zakáže ladění.

Cíle protokolu mohou být jedno z následujících:

 • false pro úplné odstranění z výstupu, včetně z $wgDebugLogFile.
 • řetězcové hodnoty určující název souboru nebo URI.
 • asociativní pole s klíči:
  • destination - požadovaný název souboru nebo URI.
  • sample - celočíselná hodnota, která určuje vzorkovací faktor (volitelné)
  • level - konstanta \Psr\Log\LogLevel, udávající minimální úrovně (volitelné, od 1.25)

Když je $wgMWLoggerDefaultSpi nastaveno na jinou než výchozí hodnotu, $wgDebugLogGroups bude pravděpodobně ignorováno a metoda konfigurace souborů protokolu bude určena jakýmkoli protokolovacím systémem vyvolaným $wgMWLoggerDefaultSpi.

Příklad

Tento příklad zaznamenává zprávy ladění skupiny "ConfirmEditExtension" do "debug-ext_confirmedit.log" a zprávy skupiny "SpamRegex" do "debug-spam.log".

$wgDebugLogGroups = [
	'ConfirmEditExtension'	=> $IP . '/../../home/debug-ext_confirmedit.log',
	'SpamRegex'		=> $IP . '/../../home/debug-spam.log',
];

Příklad:

$wgDebugLogGroups['redis'] = '/var/log/mediawiki/redis.log';

Pokročilý příklad:

 $wgDebugLogGroups['memcached'] = [
   'destination' => '/var/log/mediawiki/memcached.log',
   'sample' => 1000, // odhlásit 1 zprávu z každých 1 000.
   'level' => \Psr\Log\LogLevel::WARNING,
 ];
 $wgDebugLogGroups['redis'] = [
   'destination' => '/var/log/mediawiki/redis.log',
   // Úroveň může být také doslovná řetězcová hodnota libovolné konstanty Psr\Log\LogLevel
   'level' => 'info',
 ];
Více skupin protokolů v jednom souboru
Možná budete chtít nastavit dočasnou konfiguraci, jako je následující, abyste viděli všechny protokoly související s ověřováním za účelem odstraňování problémů s ověřováním.
$wgDebugLogGroups['cookie'] =
	$wgDebugLogGroups['session'] =
	$wgDebugLogGroups['SimpleSAMLphp'] =
	$wgDebugLogGroups['PluggableAuth'] = "$IP/cache/PluggableAuth.log";


Některé běžné skupiny protokolů ladění

 • exception, error, fatal - chyby
 • deprecated - upozornění na ukončení podpory
 • objectcache, caches, memcached/SQLBagOStuff - mezipaměť
 • rdbms - databáze (including, if $wgDebugDumpSql is set, all DB queries)
 • cookie - cookies odpovědí
 • exec - příkazy shellu
 • session - SessionManager
 • authentication, login - AuthManager
 • ratelimit, throttler - dosažení limitů sazeb ($wgRateLimits a další)
 • resourceloader, ResourceLoaderImage - ResourceLoader
 • http, HttpError - HTTP požadavky na externí služby (prostřednictvím tříd Http/MwHttpRequest)
 • api - API
 • thumbnail, fileupload, fileconcatenate - související s obrázkem
 • runJobs - Fronta úloh
 • parser, ParserCache - Parser
 • slow-parse - upozornění na stránky, jejichž analýza trvá dlouho