Help:VisualEditor/User guide/Find and replace/pl

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide/Find and replace and the translation is 17% complete.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD

VisualEditor includes a powerful Find and Replace tool. After loading a page in VisualEditor, you can access it from Menu icon , then choosing  Znajdź i zamień. You can also press Ctrl+G or ⌘ Cmd+G.

Regular expressions

Switch on button, to enable regular expressions (regex).

In the Znajdź field, some special characters are interpreted as PCRE metacharacters. Zobacz dokumentację.

If you capture subpattern using parentheses, you may reuse captured string in Zamień field with ordered $1, $2 … $n variables.

Ograniczenia