วิธีใช้:ส่วนขยาย:ParserFunctions

This page is a translated version of the page Help:Extension:ParserFunctions and the translation is 24% complete.
Outdated translations are marked like this.

ส่วนขยาย ParserFunctions จะเพิ่มฟังก์ชันตัวแยกวิเคราะห์สำหรับรองรับ "เมจิกเวิร์ด " ซึ่งมีอยู่ในมีเดียวิกิอยู่แล้ว (อาจตั้งค่าเพื่อให้มีฟังก์ชันตัวแยกวิเคราะห์สำหรับการจัดการกับสตริงเพิ่มเติม แต่การบ่งชี้การใช้ระบุไว้ที่อื่น ) ตัวแยกวิเคราะห์ทั้งหมดที่มาจากส่วนขยายนี้จะอยู่ในรูปแบบดังนี้:

{{#ชื่อฟังก์ชัน: อาร์กิวเมนต์ ก | อาร์กิวเมนต์ ข | อาร์กิวเมนต์ ค | … }}
PD หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขหน้านี้ ถือว่าคุณยินยอมที่จะเผยแพร่งานของคุณภายใต้สัญญาอนุญาต CC0 ดูที่หน้าช่วยเหลือกรณีสาธารณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม PD

#expr

ชนิด ตัวดำเนินการ
ตัวจับกลุ่ม (parentheses) ( )
ตัวเลข 1234.5   e (2.718)   pi (3.142)
ตัวดำเนินการไบนารี e   การดำเนินการเอกภาค +,-
ตัวดำเนินการเอกภาค not ceil trunc floor abs exp ln sin cos tan acos asin atan
ไบนารี ^
* / div mod
+ -
การปัดเศษ round
ตรรกะ = != <> > < >= <=
and
or

ฟังก์ชันนี้จะดำเนินการทางคณิตศาสตร์และส่งค่าที่ผ่านการคำนวณแล้วส่งค่าที่ได้กลับ ฟังก์ชันนี้ยังมีอยู่ใน Scribunto ผ่านฟังก์ชัน mw.ext.ParserFunctions.expr

{{#expr: นิพจน์ }}

Basic example

{{#expr: 1 + 1 }}2

ตัวดำเนินการที่สามารถใช้งานได้จะรายการอยู่ทางขวามือ เรียงลำดับตามลำดับการดำเนินการตรรกศาสตร์ ดูวิธีใช้:การคำนวณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตัวดำเนินการ ความถูกต้องและรูปแบบจะขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการวิกิและรูปแบบตัวเลขที่ระบุโดยแต่ละภาษา

เมื่อมีการเรียกใช้งานโดยใช้พีชคณิตแบบบูล ศูนย์จะหมายถึง false (เท็จ) และจำนวนเต็มบวก เต็มลบ และทศนิยมอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ใช่ศูนย์ จะหมายถึง true (จริง):

{{#expr: 1 and -1 }}1
{{#expr: 1 and 0 }}0
{{#expr: 1 or -1 }}1
{{#expr: -1 or 0 }}1
{{#expr: 0 or 0 }}0

การส่งค่านิพจน์ว่างจะส่งกลับสตริงว่าง นิพจน์ที่ไม่ถูกต้องจะส่งกลับหนึ่งในหลายสารแสดงข้อผิดพลาด ซึ่งสามารถตรวจจับได้โดยใช้ฟังก์ชัน #iferror:

{{#expr: }}
{{#expr: 1+ }}Expression error: Missing operand for +.
{{#expr: 1 = }}Expression error: Missing operand for =.
{{#expr: 1 foo 2 }}Expression error: Unrecognized word "foo".

การใส่ตัวดำเนินการบวกและการลบทั้งก่อนหรือหลังตัวเลขนั้นมีนัย และอาจถือเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบ แทนการส่งกลับข้อผิดพลาดว่าเป็นการใช้งานผิดพลาด:

{{#expr: +1 }}1
{{#expr: -1 }}-1
{{#expr: + 1 }}1
{{#expr: - 1 }}-1

หมายเหตุ หากคุณกำลังจะใช้งานค่าส่งกลับจากเมจิกเวิร์ดเหล่านี้ คุณต้องทำให้อยู่ในรูปตัวเลขดิบเพื่อลบคอมมาและการแปลงตัวเลขออก ตัวอย่างเช่น $numberofusers จะแสดงผลเป็น $nou-result แต่เราต้องการค่าแบบ $nou-result-raw ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ $numberofusers2 ซึ่งบางครั้งมักจำเป็นต้องใช้ในบางภาษาที่ตัวเลขถูกแปลง เช่นในภาษาเบงกาลี $numberofusers3 จะได้ค่าเป็น $bengali For example, {{NUMBEROFUSERS}} results in 17,898,896, where we want 17898896, which can be obtained using {{formatnum :{{NUMBEROFUSERS}}|R}}. This is especially important in some languages, where numerals are translated. For example, in Bengali, {{NUMBEROFUSERS}} produces ৩০,০৬১.

{{#expr:{{NUMBEROFUSERS}}+100}} Expression error: Unrecognized punctuation character ",".
{{#expr:{{formatnum:{{NUMBEROFUSERS}}|R}}+100}}17898996
  Warning: ตัวดำเนินการ mod จะส่งกลับค่าที่ผิดพลาดในบางค่าของอาร์กิวเมนต์ที่สอง
{{#expr: 123 mod (2^64-1)}}Division by zero. (ส่งกลับค่าว่าง ซึ่งแท้จริงควรเป็น 123)
หากคุณต้องการคำนวณค่าวัน เวลาหรือวันที่ (เช่นทดสอบว่าวันที่ที่ระบุคือก่อนหรือหลังอีกวันที่ที่ระบุ) ให้แปลงเวลาเป็นจำนวนวินาทีหลังจาก 1 มกราคม 1970 (2513) เสียก่อนโดยใช้ {{#time: xNU }} แล้วจึงคำนวณผ่านเลขเหล่านี้

การปัดเศษ

ปัดเศษทศนิยมทางซ้ายมือตัวดำเนินการเพื่อให้เหลือจำนวนเท่ากับตัวเลขทางขวามือตัวดำเนินการ

สำหรับการปัดขึ้นหรือปัดลง ใช้การดำเนินการเอกภาค ceil หรือ floor ตามลำดับ

ชุดทดสอบ ผลลัพธ์ รูปแบบการปัดเศษ
{{#expr: 1/3 round 5 }} 0.33333 ตัวเลขหลักสุดท้าย < 5 ดังนั้นจึงไม่มีการปัดเศษ (0.333333… → 0.33333)
{{#expr: 1/6 round 5 }} 0.16667 เลขหลักสุดท้าย ≥ 5 จึงมีการปัดขึ้น (0.166666… → 0.16667)
{{#expr: 8.99999/9 round 5 }} 1 เช่นเคย มีการปัดเศษที่เลขหลักสุดท้าย และทำให้เกิดการปัดเศษต่อไปเรื่อย ๆ เพิ่มเติม (0.999998… → 1.00000 → 1)
{{#expr: 1234.5678 round -2 }} 1200 ปัดไปยังจำนวนในหลักร้อยที่ใกล้ที่สุด เนื่องจากจำนวนลบจะปัดตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายจุดทศนิยม
{{#expr: 1234.5678 round 2 }} 1234.57 ปัดเศษไปยังทศนิยมหลักที่สองที่ใกล้ที่สุด เนื่องจากจำนวนบวกจะปัดเศษที่อยู่ทางขวามือจุดทศนิยม
{{#expr: 1234.5678 round 2.3 }} 1234.57 จุดทศนิยมในดัชนีปัดเศษไม่มีผลใด ๆ ในผลลัพธ์
{{#expr: trunc 1234.5678 }} 1234 ปัดเศษทิ้ง (ตัดออก)
ปัดเศษไปที่จำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
{{#expr: 1/3 round 0 }} 0 ปัดเศษลงไปที่จำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ซึ่งในที่นี้คือศูนย์
{{#expr: 1/2 round 0 }} 1 ปัดเศษขึ้นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ซึ่งคือหนึ่ง
{{#expr: 3/4 round 0 }} 1 ปัดขึ้นไปที่จำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ซึ่งคือหนึ่ง
{{#expr: -1/3 round 0 }} -0 ปัดเศษขึ้นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ซึ่งคือศูนย์
{{#expr: -1/2 round 0 }} -1 ปัดเศษลงไปจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ซึ่งคือลบหนึ่ง
{{#expr: -3/4 round 0 }} -1 ปัดเศษลงไปที่จำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ซึ่งคือลบหนึ่ง
ปัดเศษขึ้นหรือลงด้วย ceil และ floor
{{#expr: ceil(1/3) }} 1 ปัดเศษขึ้นไปยังจำนวนเต็มที่มากกว่าลำดับถัดไป ในที่นี้คือหนึ่ง
{{#expr: floor(1/3) }} 0 ปัดเศษลงไปจำนวนเต็มที่น้อยกว่าถัดไป ซึ่งคือศูนย์
{{#expr: ceil(-1/3) }} -0 ปัดเศษขึ้นไปยังจำนวนเต็มที่มากกว่ากว่าถัดไป ซึ่งคือศูนย์
{{#expr: floor(-1/3) }} -1 ปัดเศษลงไปที่จำนวนเต็มที่น้อยกว่า ซึ่งคือลบหนึ่ง
{{#expr: ceil 1/3 }} 0.33333333333333 ไม่ปัดเศษ เนื่องจาก 1 เป็นจำนวนเต็มอยู่แล้ว
  Warning: ฟังก์ชันตีความว่าเป็น (ceil 1)/3 ไม่ใช่ ceil(1/3) อย่างที่คุณอาจคาดหวัง

สตริง

นิพจน์จะทำงานเฉพาะกับค่าที่คล้ายเป็นตัวเลขเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้เปรียบเทียบสตริงหรืออักขระได้ กรณีนั้นควรใช้ #ifeq แทน

{{#expr: "a" = "a" }}Expression error: Unrecognized punctuation character """.
{{#expr: a = a }}Expression error: Unrecognized word "a".
{{#ifeq: a | a | 1 | 0 }}1

#if

ฟังก์ชันนี้ใช้กระเมินสตริงที่ทดสอบว่าเป็นค่าว่างหรือไม่ หากสตริงที่ทดสอบมีเพียงไวต์สเปซจะถือว่าเป็นค่าว่างเช่นกัน

{{#if: สตริงทดสอบ | ค่าหากสตริงที่ทดสอบไม่ใช่ค่าว่าง | ค่าหากสตริงทดสอบเป็นค่าว่าง (หรือมีเฉพาะไวต์สเปซ)}}
{{#if: พารามิเตอร์แรก | พารามิเตอร์ที่สอง | พารามิเตอร์ที่สาม }}

ฟังก์ชันนี้จะทดสอบว่าพารามิเตอร์แรกจะไม่ใช่ค่าว่าง หากพารามิเตอร์แรกไม่ใช่ค่าว่าง จะแสดงผลพารามิเตอร์ที่สอง หากพารามิเตอร์แรกเป็นค่าว่างหรือมีแค่ไวต์สเปซ จะแสดงพารามิเตอร์ที่สาม

{{#if: | yes | no}}no
{{#if: string | yes | no}}yes
{{#if: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | yes | no}}no
{{#if: | yes | no}}no

สตริงทดสอบจะถูกตีความว่าเป็นข้อความดิบ ดังนั้นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะไม่ถูกดำเนินการใด ๆ:

{{#if: 1==2 | yes | no }}yes
{{#if: 0 | yes | no }}yes

พารามิเตอร์สุดท้าย (เท็จ) ไม่จำเป็น อาจนำออกก็ได้:

{{#if: foo | yes }} yes
{{#if: | yes }}
{{#if: foo | | no}}

ฟังก์ชันอาจซ้อนกันได้ ในการทำเช่นนั้น ซ้อน #if ด้านในในรูปแบบเต็มในจุดที่พารามิเตอร์ปิดฟังก์ชัน #if สามารถซ้อนกันได้สูงสุด 7 ระดับ ซึ่งในหลายกรณีจะขึ้นอยู่กับตัววิกิหรือขีดจำกัดหน่วยความจำของวิกิ

{{#if:สตริงทดสอบ
|ค่าหากสตริงที่ทดสอบไม่ใช่ค่าว่าง
|{{#if:test string
 |value if test string is not empty
 |ค่าหากสตริงทดสอบเป็นค่าว่าง (หรือมีเฉพาะไวต์สเปซ)
 }}
}}

value if test string is not empty

ใน #if คุณยังสามารถใช้พารามิเตอร์เป็นสตริงทดสอบได้ด้วย แต่ต้องใส่ | (ไปป์) หลังชื่อพารามิเตอร์เสมอ (ดังนั้น หากพารามิเตอร์ไม่ได้ระบุค่า พารามิเตอร์จะส่งค่าว่างแทนสตริง "{{{1}}}")

{{#if:{{{1|}}}|คุณใส่ค่าข้อความในตัวแปร 1|ตัวแปร 1 ไม่มีข้อความใด ๆ}}

ดูที่ Help:Parser functions in templates สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวแยกวิเคราะห์นี้

#ifeq

ฟังก์ชันตัวแยกวิเคราะห์นี้จะเทียบเคียงสองสตริงที่ป้อนเข้า มาตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ แล้วส่งกลับหนึ่งในสองสตริงตามผลลัพธ์ที่ได้ หากต้องใช้การเปรียบเทียบจำนวนมากและส่งกลับค่าตามการเทียบ พิจารณาใช้ #switch แทน

{{#ifeq: string 1 | string 2 | value if identical | value if different }}

หากสตริงทั้งคู่เป็นค่าตัวเลขที่ถูกต้อง สตริงนั้นจะถูกเปรียบเทียบในเชิงคณิตศาสตร์แทน

{{#ifeq: 01 | 1 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: 0 | -0 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: 1e3 | 1000 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: {{#expr:10^3}} | 1000 | equal | not equal}}equal

แต่หากไม่ใช่จะถือว่าเป็นข้อความ และการเปรียบเทียบจะไวต่ออักษรเล็กใหญ่

{{#ifeq: foo | bar | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: foo | Foo | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: "01" | "1" | equal | not equal}}not equal  (เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่คล้ายกันด้านบนโดยไม่ใส่อัญประกาศ)
{{#ifeq: 10^3 | 1000 | equal | not equal}}not equal  (เทียบกับตัวอย่างที่คล้ายกันด้านบน กับ #expr จะส่งกลับค่าตัวเลขที่ถูกต้องก่อน)

เพื่อให้เห็นภาพ ลองพิจารณาแม่แบบ แม่แบบ:Timer โดยจะใช้ตัวแยกวิเคราะห์เพื่อเลือกระหว่างเวลามาตรฐานสองอัน เวลาชั่วครู่สั้น และเวลาที่นานกว่า โดยจะใช้พารามิเตอร์ 1 เป็นตัวป้อนค่าในอาร์กิวเมนต์แรก หากไม่ตรงกับสตริง "short" หมายเหตุว่าลำดับไม่มีผล อาจสลับกันได้ แต่จะสะดวกกว่าหากใช้พารามิเตอร์เป็นอาร์กิวเมนต์แรก โค้ดแม่แบบจะเป็น:

{{#ifeq: {{{1|}}} | short | 20 | 40 }}

จะได้ผลลัพธ์:

{{timer|short}}20
{{timer|20}}40
{{timer}}40
  Warning: เมื่อใช้งานในฟังก์ชันตัวแยกวิเคราห์ แท็กฟังก์ชันตัวแยกวิเคราะห์ใด ๆ และตัวแยกวิเคราะห์จะถูกแทนที่ด้วยรหัสเฉพาะ เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการเทียบเช่นนี้:
{{#ifeq: <nowiki>foo</nowiki> | <nowiki>foo</nowiki> | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: <math>foo</math> | <math>foo</math> | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: {{#tag:math|foo}} | {{#tag:math|foo}} | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: [[foo]] | [[foo]] | equal | not equal}}equal
หากสตริงที่จะนำมาเปรียบเทียบนั้นมีการเรียกใช้แม่แบบ เดียวกันที่ในแม่แบบนั้นมีการเรียกใช้แท็กเดียวกัน เงื่อนไขจะเป็นจริง แต่ในกรณีที่สองแม่แบบแม้มีเนื้อหาของแม่แบบเหมือนกันแต่จะเป็นเท็จ
  Warning: การใช้งานการเปรียบเทียบแบบตรงกับคำพิเศษที่เกี่ยวข้องกับชื่อหน้า อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าของไซต์ ตัวอย่างเช่น {{FULLPAGENAME}} จะขึ้นอยู่กับแต่ละวิกิ บางครั้งมีการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นชื่อหน้าเสมอ บางครั้งแทนที่อันเดอร์สกอร์ทั้งหมดด้วยช่องว่าง

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้งานคำพิเศษในทั้งสองพารามิเตอร์:

{{#ifeq: {{FULLPAGENAME: L'Aquila}} | {{FULLPAGENAME}} | equal | not equal}}equal

#iferror

ฟังก์ชันนี้จะรับค่าสตริงเข้าแล้วส่งค่ากลับหนึ่งในสองความเป็นไปได้ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่า true หากสตริงนำเช้ามีอ็อบเจค HTML ที่มี class="error" ซึ่งถูกสร้างโดยฟังก์ชันแยกวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น #expr, #time และ #rel2abs, ข้อผิดพลาดแ่แบบแม่แบบ เช่นวังวนแม่แบบและแม่แบบซ้อน และข้อผิดพลาดตัวแยกวิเคราะห์อื่น ๆ ที่เป็น "failsoft"

{{#iferror: test string | value if error | value if correct }}

หนึ่งหรือสองค่าที่ส่งกลับสามารถละเว้นได้ หากละเว้นการใส่สตริง correct test string จะส่งกลับหากไม่ใช่ค่าที่เป็นข้อผิดพลาด และหากละเว้นการใส่สตริง error เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจะส่งกลับค่าว่างออกมา:

{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} | error | correct }}correct
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} | error | correct }}error
{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} | error }}3
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} | error }}error
{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} }}3
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} }}
{{#iferror: {{#expr: . }} | error | correct }}correct
{{#iferror: <strong class="error">a</strong> | error | correct }}error

Some errors may cause a tracking category to be added, using {{#iferror:}} will not suppress the addition of the category.

#ifexpr

ฟังก์ชันนี้มีการประเมินนิพจน์ทางคณิตศาสตร์และส่งกลับสตริงหนึ่งในสองค่าขึ้นอยู่กับค่าความจริงของผลลัพธ์:

{{#ifexpr: expression | value if true | value if false }}

expression ที่ป้อนเข้าจะถูกประเมินโดยใช้ #expr ด้านบน พร้อมด้วยตัวดำเนินการบางตัวเพิ่มเติม ค่าที่ส่งกลับจะถือว่าเป็นนิพจน์บูลีน

หากป้อนค่าว่าง จะถูกประเมินเป็น false:

{{#ifexpr: | yes | no}}no

ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ค่าศูนย์จะถือว่าเป็น false และค่าอื่น ๆ ทั้งหมดจะเป็น true ดังนั้นฟังก์ชันนี้เทียบเท่ากับการใช้เพียง #ifeq และ #expr:

{{#ifeq: {{#expr: expression }} | 0 | value if false | value if true }}

เว้นเสียแต่เป็นค่าว่างหรือนิพจน์ที่ป้อนเข้ามีความผิดพลาด (สารแสดงความผิพลาดขะถือว่าเป็นค่าว่าง ซึ่งไม่เท่ากับค่าศูนย์ เราจึงได้ value if true)

{{#ifexpr: = | yes | no }} Expression error: Unexpected = operator.

เปรียบเทียบ

{{#ifeq: {{#expr: = }} | 0 | no | yes }} yes

ค่าที่ต้องส่งออกค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสองค่าสามารถละเว้นได้ จะไม่ส่งกลับค่าใด ๆ หากช่องที่ต้องส่งออกเป็นค่าว่าง

{{#ifexpr: 1 > 0 | yes }}yes
{{#ifexpr: 1 < 0 | yes }}
{{#ifexpr: 0 = 0 | yes }} yes
{{#ifexpr: 1 > 0 | | no}}
{{#ifexpr: 1 < 0 | | no}} no
{{#ifexpr: 1 > 0 }}

Boolean operators of equality or inequality operators are supported.

{{#ifexpr: 0 = 0 or 1 = 0 | yes}}yes
{{#ifexpr: 0 = 0 and 1 = 0 | | no}}no
{{#ifexpr: 2 > 0 or 1 < 0 | yes}}yes
{{#ifexpr: 2 > 0 and 1 > 0 | yes | no}}yes
  Warning: #ifexpr ไม่มีการเปรียบเทียบเชิงตัวเลขที่เทียบเท่ากับตัวแยกวิเคราะห์ #ifeq และ #switch สองอย่างหลังนี้มีความแม่นยำมากกว่า #ifexpr และไม่ส่งคืนผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากัน

พิจารณาการเปรียบเทียบเหล่านี้กับการเปลี่ยนเลขหลักสุดท้าย:

{{#ifeq: 12345678901234567 | 12345678901234568 | equal | not equal}}not equal
{{#switch: 12345678901234567 | 12345678901234568 = equal | not equal}}not equal

เนื่องจากการใช้ PHP เปรียบเทียบใน #ifeq และ #switch ระหว่างตัวเลขจำนวนเต็ม 2 ตัว จะส่งค่าที่คาดหวังได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ใช้กับ #ifexpr และตัวเลขเดียวกัน:

{{#ifexpr: 12345678901234567 = 12345678901234568 | equal | not equal}}equal

ด้วยตัวเลขที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ของการเท่ากันจะไม่ถูกต้องเลย

พฤติกรรมนี้ใน #ifexpr เกิดจากการที่มีเดียวิกิแปลงเลขจริงในนิพจน์ให้เป็นทศนิยม และทำให้จำนวนเต็มมาก ๆ เช่นนี้ถูกทำให้มีการปัดเศษ

#ifexist

ฟังก์ชันนี้รับค่าสตริง ตีความว่าได้รับค่าหน้า แล้วส่งค่ากลับหนึ่งในสองค่า ขึ้นอยู่กับว่าหน้าที่ได้รับนั้นมีอยู่หรือไม่ในวิกิท้องถิ่น

{{#ifexist: page title | value if exists | value if doesn't exist }}

ฟังก์ชันจะเป็น จริง เมื่อหน้ามีอยู่ ไม่ว่าจะมีเนื้อหาหรือไม่ หรือไม่แสดงผล (เช่นลิงก์หมวดหมู่หรือคำพิเศษ แต่ไม่มีเนื้อหาที่มองเห็นได้) หรือเป็นหน้าเปลี่ยนทาง เฉพาะหน้าที่เมื่อเขียนลิงก์แล้วเป็นลิงก์แดงเท่านั้นที่จะเป็น เท็จ รวมถึงหน้าที่เคยมีอยู่แต่บังเอิญเพิ่งถูกลบเช่นกัน

{{#ifexist: Help:Extension:ParserFunctions/th | exists | doesn't exist }}exists
{{#ifexist: XXHelp:Extension:ParserFunctions/thXX | exists | doesn't exist }}doesn't exist

The function evaluates to true for system messages that have been customized, and for special pages that are defined by the software.

{{#ifexist: Special:Watchlist | exists | doesn't exist }}exists
{{#ifexist: Special:CheckUser | exists | doesn't exist }}exists (because the Checkuser extension is installed on this wiki)
{{#ifexist: MediaWiki:Copyright | exists | doesn't exist }}exists (because MediaWiki:Copyright has been customized)

If a page checks a target using #ifexist:, then that page will appear in the Special:WhatLinksHere list for the target page. So if the code {{#ifexist:Foo }} were included live on this page (Help:Extension:ParserFunctions/th), Special:WhatLinksHere/Foo will list Help:Extension:ParserFunctions/th.

On wikis using a shared media repository, #ifexist: can be used to check if a file has been uploaded to the repository but not to the wiki itself:

{{#ifexist: File:Example.png | exists | doesn't exist }}doesn't exist
{{#ifexist: Image:Example.png | exists | doesn't exist }}doesn't exist
{{#ifexist: Media:Example.png | exists | doesn't exist }}exists

If a local description page has been created for the file, the result is exists for all of the above.

#ifexist: does not work with interwiki links.

ifexist limits

#ifexist: is considered an "expensive parser function"; only a limited number of which can be included on any one page (including functions inside transcluded templates). When this limit is exceeded, any further #ifexist: functions automatically return false, whether the target page exists or not, and the page is categorized into Category:Pages with too many expensive parser function calls. The name of the tracking category may vary depending on the content language of your wiki.

For some use cases it is possible to emulate the ifexist effect with css, by using the selectors a.new (to select links to unexisting pages) or a:not(.new) (to select links to existing pages). Furthermore, since the number of expensive parser functions that can be used on a single page is controlled by $wgExpensiveParserFunctionLimit , one can also increase the limit in LocalSettings.php if needed.

ifexist and wanted pages

A page that does not exist and is tested for using #ifexist will end up on the Wanted Pages. See task T14019 for the reason, and w:Template:Linkless exists for a workaround.

#rel2abs

This function converts a relative file path into an absolute filepath.

{{#rel2abs: path }}
{{#rel2abs: path | base path }}

Within the path input, the following syntax is valid:

 • .the current level
 • ..go up one level
 • /foogo down one level into the subdirectory /foo

If the base path is not specified, the full page name of the page will be used instead:

{{#rel2abs: /quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/baz/quok
{{#rel2abs: ./quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/baz/quok
{{#rel2abs: ../quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/quok
{{#rel2abs: ../. | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar

Invalid syntax, such as /. or /./, is ignored. Since no more than two consecutive full stops are permitted, sequences such as these can be used to separate successive statements:

{{#rel2abs: ../quok/. | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/quok
{{#rel2abs: ../../quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/quok
{{#rel2abs: ../../../quok | Help:Foo/bar/baz }}quok
{{#rel2abs: ../../../../quok | Help:Foo/bar/baz }}Error: Invalid depth in path: "Help:Foo/bar/baz/../../../../quok" (tried to access a node above the root node).

For a similar group of functions see also Help:Magic words#URL data. Built-in parser functions include: 'localurl:', 'fullurl:', 'anchorencode:' etc.

#switch

See also: w:Help:Switch parser function

This function compares one input value against several test cases, returning an associated string if a match is found.

{{#switch: comparison string
 | case = result
 | case = result
 | ...
 | case = result
 | default result
}}

Examples:

{{#switch: baz | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Baz
{{#switch: foo | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Foo
{{#switch: zzz | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Bar

#switch with partial transclusion tags can affect a configuration file that enables an editor unfamiliar with template coding to view and edit configurable elements.

Default

The default result is returned if no case string matches the comparison string:

{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Bar

In this syntax, the default result must be the last parameter and must not contain a raw equals sign (an equals sign without {{}}). If it does, it will be treated as a case comparison, and no text will display if no cases match. This is because the default value has not been defined (is empty). If a case matches however, its associated string will be returned.

{{#switch: test | Bar | foo = Foo | baz = Baz }} →
{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz | B=ar }} →
{{#switch: test | test = Foo | baz = Baz | B=ar }} → Foo

Alternatively, the default result may be explicitly declared with a case string of "#default".

{{#switch: comparison string
 | case = result
 | case = result
 | ...
 | case = result
 | #default = default result
}}

Default results declared in this way may be placed anywhere within the function:

{{#switch: test | foo = Foo | #default = Bar | baz = Baz }} Bar

If the default parameter is omitted and no match is made, no result is returned:

{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz }}

Grouping results

It is possible to have 'fall through' values, where several case strings return the same result string. This minimizes duplication.

{{#switch: comparison string
 | case1 = result1
 | case2 
 | case3 
 | case4 = result234
 | case5 = result5
 | case6 
 | case7 = result67
 | #default = default result
}}

Here cases 2, 3 and 4 all return result234; cases 6 and 7 both return result67. The "#default = " in the last parameter may be omitted in the above case.

Use with parameters

The function may be used with parameters as the test string. In this case, it is not necessary to place the pipe after the parameter name, because it is very unlikely that you will choose to set a case to be the string "{{{parameter name}}}". (This is the value the parameter will default to if the pipe is absent and the parameter doesn't exist or have a value. See Help:Parser functions in templates .)

{{#switch: {{{1}}} | foo = Foo | baz = Baz | Bar }}

In the above case, if {{{1}}} equals foo, the function will return Foo. If it equals baz, the function will return Baz. If the parameter is empty or does not exist, the function will return Bar.

As in the section above, cases can be combined to give a single result.

{{#switch: {{{1}}} | foo | zoo | roo = Foo | baz = Baz | Bar }}

Here, if {{{1}}} equals foo, zoo or roo, the function will return Foo. If it equals baz, the function will return Baz. If the parameter is empty or does not exist, the function will return Bar.

Additionally, the default result can be omitted if you do not wish to return anything if the test parameter value does not match any of the cases.

{{#switch: {{{1}}} | foo = Foo | bar = Bar }}

In this case, the function returns an empty string unless {{{1}}} exists and equals foo or bar, in which case it returns Foo or Bar, respectively.

This has the same effect as declaring the default result as empty.

{{#switch: {{{1}}} | foo | zoo | roo = Foo | baz = Baz | }}

If for some reason you decide to set a case as "{{{parameter name}}}", the function will return that case's result when the parameter doesn't exist or doesn't have a value. The parameter would have to exist and have a value other than the string "{{{parameter name}}}" to return the function's default result.

(when {{{1}}} doesn't exist or is empty):
{{#switch: {{{1}}} | {{{1}}} = Foo | baz = Baz | Bar }} Foo
(when {{{1}}} has the value "test"):
{{#switch: {{{1}}} | {{{1}}} = Foo | baz = Baz | Bar }} Bar
(when {{{1}}} has the value "{{{1}}}"):
{{#switch: {{{1}}} | {{{1}}} = Foo | baz = Baz | Bar }} Foo


In this hypothetical case, you would need to add the pipe to the parameter ({{{1|}}}).

Comparison behavior

As with #ifeq, the comparison is made numerically if both the comparison string and the case string being tested are numeric; or as a case-sensitive string otherwise:

{{#switch: 0 + 1 | 1 = one | 2 = two | three}} → three
{{#switch: {{#expr: 0 + 1}} | 1 = one | 2 = two | three}} → one
{{#switch: 02 | +1 = one | +2 = two | three}} → two
{{#switch: 100 | 1e1 = ten | 1e2 = hundred | other}} → hundred
{{#switch: a | a = A | b = B | C}} → A
{{#switch: A | a = A | b = B | C}} → C

A case string may be empty:

{{#switch: | = Nothing | foo = Foo | Something }}Nothing

Once a match is found, subsequent cases are ignored:

{{#switch: b | f = Foo | b = Bar | b = Baz | }}Bar
  Warning:

Numerical comparisons with #switch and #ifeq are not equivalent to comparisons in expressions (see also above):

{{#switch: 12345678901234567 | 12345678901234568 = A | B}} → B
{{#ifexpr: 12345678901234567 = 12345678901234568 | A | B}} → A

Raw equal signs

"Case" strings cannot contain raw equals signs. To work around this, use the {{=}} magic word, or replace equals sign with HTML code &#61;.

Example:

You type You get
{{#switch: 1=2
 | 1=2 = raw
 | 1<nowiki>=</nowiki>2 = nowiki
 | 1{{=}}2 = template
 | default
}}
template
{{#switch: 1=2
 | 1&#61;2 = html
 | default
}}
html
For a simple real life example of the use of this function, check Template:NBA color. Two complex examples can be found at Template:Extension and w:Template:BOTREQ.

Replacing #ifeq

#switch can be used to reduce expansion depth.

For example:

 • {{#switch:{{{1}}} |condition1=branch1 |condition2=branch2 |condition3=branch3 |branch4}}

is equivalent to

 • {{#ifeq:{{{1}}}|condition1 |branch1 |{{#ifeq:{{{1}}}|condition2 |branch2 |{{#ifeq:{{{1}}}|condition3 |branch3 |branch4}}}}}}

i.e. deep nesting, linear:

{{#ifeq:{{{1}}}|condition1
 |<!--then-->branch1
 |<!--else-->{{#ifeq:{{{1}}}|condition2
        |<!--then-->branch2
        |<!--else-->{{#ifeq:{{{1}}}|condition3
               |<!--then-->branch3
               |<!--else-->branch4}}}}}}

On the other hand, the switch replacement could be complicated/impractical for IFs nested in both branches (shown with alternatives of indentation, indented on both sides), making full symmetrical tree:

{{#ifeq:{{{1}}}|condition1
 |<!--then-->branch1t{{
 #ifeq:{{{1}}}|condition2
  |<!--then-->branch1t2t{{#ifeq:{{{1}}}|condition4|<!--then-->branch1t2t4t|<!--else-->branch1t2t4e}}
  |<!--else-->branch1t2e{{#ifeq:{{{1}}}|condition5|<!--then-->branch1t2e5t|<!--else-->branch1t2e5e}}
 }}
 |<!--else-->branch1e{{#ifeq:{{{1}}}|condition3
  |<!--then-->branch1e3t{{#ifeq:{{{1}}}|condition6|branch1e3t6t|branch1e3t6e}}
  |<!--else-->branch1e3e{{
  #ifeq:{{{1}}}|condition7
   |branch1e3e7t
   |branch1e3e7t
  }}
 }}
}}

#time

This parser function takes a date and/or time (in the Gregorian calendar) and formats it according to the syntax given. A date/time object can be specified; the default is the value of the magic word {{CURRENTTIMESTAMP}} – that is, the time the page was last rendered into HTML.

{{#time: format string }}
{{#time: format string | date/time object }}
{{#time: format string | date/time object | language code }}
{{#time: format string | date/time object | language code | local }}

The list of accepted formatting codes is given in the table to the right. Any character in the formatting string that is not recognized is passed through unaltered; this applies also to blank spaces (the system does not need them for interpreting the codes). There are also two ways to escape characters within the formatting string:

 1. A backslash followed by a formatting character is interpreted as a single literal character
 1. Characters enclosed in double quotes are considered literal characters, and the quotes are removed.

In addition, the digraph xx is interpreted as a single literal "x".

As the list of formatting codes continues to evolve (with the support of new calendars, or of new date fields computed and formatted differently), you should escape all literal characters (not just ASCII letters currently used by formatting codes) that need to be passed through unaltered.

Unfortunately, for now, the ASCII single quote is still not recognized as a simple alternative for marking literal text to the currently supported ASCII double quotes (for example, double quotes are mandatory for in other uses like the delimitation of string values in JSON, C, C++...) and backslashes (which have to be escaped as well in string constants used by many languages, including JSON, C, C++, PHP, JavaScript, Lua). So you still cannot embed any literal double quote without escaping it with a backslash (or you can use other curly, angular or square quotation marks instead).

{{#time: Y-m-d }}2024-02-28
{{#time: [[Y]] m d }}2024 02 28
{{#time: [[Y (year)]] }}2024 (24UTCpmWed, 28 Feb 2024 19:35:43 +0000)
{{#time: [[Y "(year)"]] }}2024 (year)
{{#time: i's" }}35'43"

The date/time object can be in any format accepted by PHP's strtotime() function. Absolute (e.g. 20 December 2000), relative (e.g. +20 hours), and combined times (e.g. 30 July +1 year) are accepted.

{{#time: r|now}}Wed, 28 Feb 2024 19:35:44 +0000
{{#time: r|+2 hours}}Wed, 28 Feb 2024 21:35:44 +0000
{{#time: r|now + 2 hours}}Wed, 28 Feb 2024 21:35:44 +0000
{{#time: r|20 December 2000}}Wed, 20 Dec 2000 00:00:00 +0000
{{#time: r|December 20, 2000}}Wed, 20 Dec 2000 00:00:00 +0000
{{#time: r|2000-12-20}}Wed, 20 Dec 2000 00:00:00 +0000
{{#time: r|2000 December 20}}Error: Invalid time.

The language code in ISO 639-3 (?) allows the string to be displayed in the chosen language

{{#time:d F Y|1988-02-28|nl}}28 februari 1988
{{#time:l|now|uk}}середа
{{#time:d xg Y|20 June 2010|pl}}20 czerwca 2010

The local parameter specifies if the date/time object refers to the local timezone or to UTC.

This is a boolean parameters: its value is determined by casting the value of the argument (see the official PHP documentation for details on how string are cast to boolean values).

Please note that, if the variable $wgLocaltimezone is set to UTC, there is no difference in the output when local is set to true or false.

See the following examples for details:

{{#time: Y F d H:i:s|now|it|0}}2024 febbraio 28 19:35:44
{{#time: Y F d H:i:s|now|it|1}}2024 febbraio 28 19:35:44
{{#time: Y F d H:i:s|+2 hours||0}}2024 กุมภาพันธ์ 28 21:35:44
{{#time: Y F d H:i:s|+2 hours||1}}2024 กุมภาพันธ์ 28 21:35:44
{{#time:c|2019-05-16T17:05:43+02:00|it}}2019-05-16T15:05:43+00:00
{{#time:c|2019-05-16T17:05:43+02:00|it|0}}2019-05-16T15:05:43+00:00
{{#time:c|2019-05-16T17:05:43+02:00|it|true}}2019-05-16T15:05:43+00:00

If you've calculated a Unix timestamp, you may use it in date calculations by pre-pending an @ symbol.

{{#time: U | now }}1709148944
{{#time: r | @1709148943 }}Wed, 28 Feb 2024 19:35:43 +0000
  Warning:

Without the @ prefix before numeric timestamp values, the result is an error most of the time, or is an unexpected value:

{{#time: r | 1970-01-01 00:16:39 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:39 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 00:16:39 }}999
{{#time: r | @999 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:39 +0000 (correct)
{{#time: r | 999 }}Error: Invalid time. (unsupported year format)
{{#time: r | 1970-01-01 00:16:40 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:40 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 00:16:40 }}1000
{{#time: r | @1000 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:40 +0000 (correct)
{{#time: r | 1000 }}Fri, 28 Feb 1000 00:00:00 +0000 (interpreted as a year with current month and day of the month)
{{#time: r | 1970-01-01 02:46:39 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:39 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 02:46:39 }}9999
{{#time: r | @9999 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:39 +0000 (correct)
{{#time: r | 9999 }}Sun, 28 Feb 9999 00:00:00 +0000 (interpreted as a year with current month and day of the month)
{{#time: r | 1970-01-01 02:46:40 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:40 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 02:46:40 }}10000
{{#time: r | @10000 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:40 +0000 (correct)
{{#time: r | 10000 }}Error: Invalid time. (unsupported year format)
  Warning:

The range of acceptable input is 1 January 0111 → 31 December 9999. For the years 100 through 110 the output is inconsistent, Y and leap years are like the years 100-110, r, D, l and U are like interpreting these years as 2000-2010.

{{#time: d F Y | 29 Feb 0100 }}01 มีนาคม 0100
(correct, no leap year), but
{{#time: r | 29 Feb 0100 }}Mon, 01 Mar 0100 00:00:00 +0000 (wrong, even if 100 is interpreted as 2000, because that is a leap year)
{{#time: d F Y | 15 April 10000 }}Error: Invalid time.
{{#time: r | 10000-4-15 }}Sat, 15 Apr 2000 10:00:00 +0000

Year numbers 0-99 are interpreted as 2000-2069 and 1970-1999, except when written in 4-digit format with leading zeros:

{{#time: d F Y | 1 Jan 6 }}01 มกราคม 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 06 }}01 มกราคม 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 006 }}01 มกราคม 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 0006 }}01 มกราคม 0006 (4-digit format)

The weekday is supplied for the years 100-110 and from 1753, for the years 111-1752 the r-output shows "Unknown" and the l-output "<>". As a consequence, the r-output is not accepted as input for these years.

Full or partial absolute dates can be specified; the function will "fill in" parts of the date that are not specified using the current values:

{{#time: Y | January 1 }}2024
  Warning:

The fill-in feature is not consistent; some parts are filled in using the current values, others are not:

{{#time: Y m d H:i:s | June }}2024 06 28 00:00:00 Gives the start of the day, but the current day of the month and the current year.
{{#time: Y m d H:i:s | 2003 }}2003 02 28 00:00:00 Gives the start of the day, but the current day of the year.

There's exception case of the filled day:

{{#time: Y m d H:i:s | June 2003 }}2003 06 01 00:00:00 Gives the start of the day and the start of the month.

A four-digit number is always interpreted as a year, never as hours and minutes:[1]

{{#time: Y m d H:i:s | 1959 }}1959 02 28 00:00:00

A six-digit number is interpreted as hours, minutes and seconds if possible, but otherwise as an error (not, for instance, a year and month):

{{#time: Y m d H:i:s | 195909 }}2024 02 28 19:59:09 Input is treated as a time rather than a year+month code.
{{#time: Y m d H:i:s | 196009 }}Error: Invalid time. Although 19:60:09 is not a valid time, 196009 is not interpreted as September 1960.

The function performs a certain amount of date mathematics:

{{#time: d F Y | January 0 2008 }}31 ธันวาคม 2007
{{#time: d F | January 32 }}Error: Invalid time.
{{#time: d F | February 29 2008 }}29 กุมภาพันธ์
{{#time: d F | February 29 2007 }}01 มีนาคม
{{#time:Y-F|now -1 months}}2024-มกราคม

The total length of the format strings of the calls of #time is limited to 6000 characters[2].

Time Zone issue

There is a bug in this #time parser function (more specifically in PHP DateTime) that does not allow the passing-in of non-integers as relative time zone offsets. This issue does not apply when using an on-the-hour time zone, such as EDT. For example:

 • {{#time:g:i A | -4 hours }} → 3:35 PM

However, India is on a +5.5 hours time offset from UTC, and thus using its time zone will not normally allow the correct calculation of a relative time zone offset. Here's what happens:

 • {{#time:g:i A | +5.5 hours }} → 7:35 PM

To workaround this issue, simply convert the time into minutes or seconds, like this:

 • {{#time:g:i A | +330 minutes }} → 1:05 AM
 • {{#time:g:i A | +19800 seconds }} → 1:05 AM

(Tim Starling, the developer of this function, provided the exact syntax for this solution.)

#timel

This function is a syntactic shortcut that operates identically to {{#time: ... }} with the local parameter set to true, so it always uses the preferred time zone of the user or the configured time zone of the wiki (as set in $wgLocaltimezone )

Syntax of the function is:

{{#timel: format string }}
{{#timel: format string | date/time object }}
{{#timel: format string | date/time object | language code }}
Please note that, if the variable $wgLocaltimezone is set to UTC, there is no difference in the output when local is set to true or false
 
Example of the use of #time and #timel parser functions from a server where the timezone is not UTC

For instance, see the following examples:

{{#time:c|now|it}}2024-02-28T19:35:44+00:00
{{#time:c|now|it|0}}2024-02-28T19:35:44+00:00
{{#time:c|now|it|1}}2024-02-28T19:35:44+00:00
{{#timel:c|now|it}}2024-02-28T19:35:44+00:00
 
Warning Example from https://no.wikipedia.org/wiki/Maldiskusjon:Sommertid
  Warning:

Be aware that U for both time and timel will return the same number of seconds since 1970-01-01 00:00:00 UTC on Wikipedias with different timezones than UTC (formerly known as GMT)

U Unix time. Seconds since January 1 1970 00:00:00 GMT.
Z Timezone offset in seconds.
{{#time: U}}1709148943
{{#timel: U}}1709148943
{{#time: Z}}0
{{#timel: Z}}0

#titleparts

This function separates a page title into segments based on slashes, then returns some of those segments as output.

{{#titleparts: pagename | number of segments to return | segment to start at }}

If the number of segments to return parameter is not specified, it defaults to "0", which returns all the segments from the segment to start at to the end (included). If the segment to start at parameter is not specified or is "0", it defaults to "1":

{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok }}Talk:Foo/bar/baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 1 }}Talk:Foo See also {{ROOTPAGENAME }}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 }}Talk:Foo/bar
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 | 2 }}bar/baz
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 | 3 }}baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 3 | 2 }}bar/baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | 2 }}bar/baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | 5 }}

Negative values are accepted for both values. Negative values for the number of segments to return parameter effectively 'strips' segments from the end of the string. Negative values for the first segment to return translates to "start with this segment counting from the right":

{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 }}Talk:Foo/bar/baz Strips one segment from the end of the string. See also {{BASEPAGENAME}}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -4 }} Strips all 4 segments from the end of the string
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -5 }} Strips 5 segments from the end of the string (more than exist)
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | -1 }} quok Returns last segment. See also {{SUBPAGENAME}}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 | 2 }} bar/baz Strips one segment from the end of the string, then returns the second segment and beyond
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 | -2 }} baz Start copying at the second last element; strip one segment from the end of the string

Before processing, the pagename parameter is HTML-decoded: if it contains some standard HTML character entities, they will be converted to plain characters (internally encoded with UTF-8, i.e. the same encoding as in the MediaWiki source page using this parser function).

For example, any occurrence of &quot;, &#34;, or &#x22; in pagename will be replaced by ".
No other conversion from HTML to plain text is performed, so HTML tags are left intact at this initial step even if they are invalid in page titles.

Some magic keywords or parser functions of MediaWiki (such as {{PAGENAME }} and similar) are known to return strings that are needlessly HTML-encoded, even if their own input parameter was not HTML-encoded:

The titleparts parser function can then be used as a workaround, to convert these returned strings so that they can be processed correctly by some other parser functions also taking a page name in parameter (such as {{PAGESINCAT: }} but which are still not working properly with HTML-encoded input strings.

For example, if the current page is Category:Côte-d'Or, then:

 • {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d'Or | 1 | 0 }}, and {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d&apos;Or | 1 | 0 }} are both returning 1; (the #ifeq parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters).
 • {{#switch: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d'Or = 1 | #default = 0 }}, and {{#switch: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d&apos;Or = 1 | #default = 0 }} are both returning 1; (the #switch parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters).
 • {{#ifexist: {{FULLPAGENAME}} | 1 | 0 }}, {{#ifexist: Category:Côte-d'Or | 1 | 0 }}, or even {{#ifexist: Category:Côte-d&apos;Or | 1 | 0 }} will all return 1 if that category page exists (the #ifexist parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters);
 • {{PAGESINCAT: Côte-d'Or }} will return a non-zero number, if that category contains pages or subcategories, but:
 • {{PAGESINCAT: {{CURRENTPAGENAME}} }}, may still unconditionally return 0, just like:
 • {{PAGESINCAT: {{PAGENAME:Category:Côte-d'Or}} }}
 • {{PAGESINCAT: {{PAGENAME:Category:Côte-d&apos;Or}} }}

The reason of this unexpected behavior is that, with the current versions of MediaWiki, there are two caveats:

 • {{FULLPAGENAME}}, or even {{FULLPAGENAME:Côte-d'Or}} may return the actually HTML-encoded string Category:Côte-d&apos;Or and not the expected Category:Côte-d'Or, and that:
 • {{PAGESINCAT: Côte-d&apos;Or }} unconditionally returns 0 (the PAGESINCAT magic keyword does not perform any HTML-decoding of its input parameter).

The simple workaround using titleparts (which will continue to work if the two caveats are fixed in a later version of MediaWiki) is:

 • {{PAGESINCAT: {{#titleparts: {{CURRENTPAGENAME}} }} }}
 • {{PAGESINCAT: {{#titleparts: {{PAGENAME:Category:Côte-d'Or}} }} }}
 • {{PAGESINCAT: {{#titleparts: {{PAGENAME:Category:Côte-d&apos;Or}} }} }}, that all return the actual number of pages in the same category.

Then the decoded pagename is canonicalized into a standard page title supported by MediaWiki, as much as possible:

 1. All underscores are automatically replaced with spaces:
  {{#titleparts: Talk:Foo/bah_boo|1|2}}bah boo Not bah_boo, despite the underscore in the original.
 2. The string is split a maximum of 25 times; further slashes are ignored and the 25th element will contain the rest of the string. The string is also limited to 255 characters, as it is treated as a page title:
  {{#titleparts: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/aa/bb/cc/dd/ee | 1 | 25 }}y/z/aa/bb/cc/dd/ee
  If for whatever reason you needed to push this function to its limit, although very unlikely, it is possible to bypass the 25 split limit by nesting function calls:
  {{#titleparts: {{#titleparts: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/aa/bb/cc/dd/ee| 1 | 25 }} | 1 | 2}}z
 3. Finally the first substring is capitalized according to the capitalization settings of the local wiki (if that substring also starts by a local namespace name, that namespace name is also normalized).
  {{#titleparts: talk:a/b/c }}Talk:A/b/c

You can use #titleparts as a small "string parser and converter", but consider that it returns the first substring capitalized:

{{#titleparts: one/two/three/four|1|1 }}One
{{#titleparts: one/two/three/four|1|2 }}two

If lower case is needed, use lc: function to control output:

{{lc: {{#titleparts: one/two/three/four|1|1 }} }}one

You can prepend a 'dummy' slash at the beginning of the string to get the correct first substring capitalization (uppercase or lowercase). Use 2 instead of 1 for first segment to return:

{{#titleparts: /one/two/three/four|1|2 }}one
{{#titleparts: /One/two/three/four|1|2 }}One
  Warning:

Certain characters that are illegal in a page title will cause #titleparts to not parse the string:

{{#titleparts: {one/two} | 1 | 1 }}{one/two}. Does not produce the expected: {one
{{#titleparts: [[page]]/123 | 1 | 2 }}page/123. Does not work because brackets are illegal in page titles and this parser function does not process links embedded in its input pagename parameter, even when they use the MediaWiki syntax, or any other HTML or MediaWiki tags.
{{#titleparts: red/#00FF00/blue | 1 | 3 }} → "". Does not work because "#" is also illegal in page titles.
  Warning:

If any part of the title is just "." or "..", #titleparts will not parse the string:

{{#titleparts: one/./three | 1 | 1 }}one/./three. The whole string is returned. It does not produce the expected: one
  Warning: This function does not degrade gracefully if the input exceeds 255 bytes in UTF-8. If the input string is 256 bytes or more, the whole string is returned.

String functions

The ParserFunctions extension optionally defines various string functions (#len, #pos, #rpos, #sub, #count, #replace, #explode, #urldecode) if $wgPFEnableStringFunctions is set to true.

  Warning: In 2013, it was decided that these functions will never be enabled on any Wikimedia wiki, because they are inefficient when used on a large scale (see phab:T8455 for some history). These functions do NOT work on Wikimedia wikis!

If you are here to write something on a Wikimedia project, you are looking for something else: if your home wiki has string functions, it probably uses Lua . For example, the English Wikipedia uses Module:String, which does some of the same things with wildly different syntax. There are also individual String-handling templates.

See here for examples.

Here is a short overview of Module:String functions:

 • #len (length of string): {{#invoke:String|len|target_string}}
 • #sub (substring): {{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
 • #match: {{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
 • #pos (position of target): {{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
 • #find: {{#invoke:String|find|source_string|target_string|start_index|plain_flag}}
 • #replace: {{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
 • #rep (repeat): {{#invoke:String|rep|source|count}}
 • #escapePattern: {{#invoke:String|escapePattern|pattern_string}}
 • #count: {{#invoke:String|count|source_str|pattern_string|plain_flag}}
 • #join: {{#invoke:String|join|separator|string1|string2|...}}


General points

Substitution

Parser functions can be substituted by prefixing the hash character with subst::

{{subst:#ifexist: Help:Extension:ParserFunctions/th | [[Help:Extension:ParserFunctions/th]] | Help:Extension:ParserFunctions/th }}the code [[Help:Extension:ParserFunctions/th]] will be inserted in the wikitext since the page Help:Extension:ParserFunctions/th exists.
  Warning:

The results of substituted parser functions are undefined if the expressions contain unsubstituted volatile code such as variables or other parser functions. For consistent results, all the volatile code in the expression to be evaluated must be substituted. See Help:Substitution.

Substitution does not work within ‎<ref>‎</ref> ; you can use {{subst:#tag:ref|}} for this purpose.

Redirects

Especially {{#time:…|now-…}} could be handy in redirects to pages including dates, but this does not work.

Escaping pipe characters in tables

Parser functions will mangle wikitable syntax and pipe characters (|), treating all the raw pipe characters as parameter dividers. To avoid this, most wikis used a template Template:! with its contents only a raw pipe character (|), since MW 1.24 a {{!}} magic word replaced this kludge. This 'hides' the pipe from the MediaWiki parser, ensuring that it is not considered until after all the templates and variables on a page have been expanded. It will then be interpreted as a table row or column separator. Alternatively, raw HTML table syntax can be used, although this is less intuitive and more error-prone.

You can also escape the pipe character for display as a plain, uninterpreted character using an HTML entity: &#124; .

Description You type You get
Escaping pipe character as table row/column separator
{{!}}
|
Escaping pipe character as a plain character
&#124;
|

Stripping whitespace

Whitespace, including newlines, tabs, and spaces, is stripped from the beginning and end of all the parameters of these parser functions. If this is not desirable, comparison of strings can be done after putting them in quotation marks.

{{#ifeq: foo           |           foo | equal | not equal }}equal
{{#ifeq: "foo          " | "          foo" | equal | not equal }}not equal

To prevent the trimming of then and else parts, see m:Template:If. Some people achieve this by using <nowiki > </nowiki> instead of spaces.

foo{{#if:|| bar }}foofoobarfoo
foo{{#if:||<nowiki /> bar <nowiki />}}foofoo bar foo

However, this method can be used to render a single whitespace character only, since the parser squeezes multiple whitespace characters in a row into one.

<span style="white-space: pre;">foo{{#if:||<nowiki/>   bar   <nowiki/>}}foo</span>
foo bar foo

In this example, the white-space: pre style is used to force the whitespace to be preserved by the browser, but even with it the spaces are not shown. This happens because the spaces are stripped by the software, before being sent to the browser.

It is possible to workaround this behavior replacing whitespaces with &#32; (breakable space) or &nbsp; (non-breakable space), since they are not modified by the software:

<span style="white-space: pre;">foo{{#if:||&#32;&#32;&#32;bar&#32;&#32;&#32;}}foo</span>foo bar foo
foo{{#if:||&nbsp;&nbsp;&nbsp;bar&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}foofoo   bar   foo

Beware that not all parameters are created equal. In ParserFunctions, whitespace at the beginning and end is always stripped. In templates , whitespace at the beginning and end is stripped for named parameters and named unnamed parameters but not from unnamed parameters:

foo{{1x|content= bar}}foofoobarfoo
foo{{1x|1= bar}}foofoobarfoo
foo{{1x| bar }}foofoo bar foo

See also

References

 1. Prior to r86805 in 2011 this was not the case.
 2. ParserFunctions.php at phabricator.wikimedia.org