Help:Extension:ParserFunctions/hu

This page is a translated version of the page Help:Extension:ParserFunctions and the translation is 37% complete.

A Kiterjesztés:ParserFunctions kiterjesztés tizenegy új elemzőfüggvényt kínál a MediaWikiben már megtalálható „varázsszavak ” kiegészítésére. (Lehet úgy konfigurálva, hogy további, szövegkezelő függvényeket is kínáljon; ezek dokumentációja máshol található.) Ennek a kiterjesztésnek az összes függvénye az alábbi formában hívható meg:

{{#függvénynév: 1. paraméter | 2. paraméter | 3. paraméter … }}
PD Megjegyzés: Amikor szerkeszted ezt a lapot, beleegyezel a szerkesztésed CC0 alatti közzétételébe. Lásd a Public Domain Help Pages lapot további információkért. PD

#expr

Típus Operátorok
Csoportosítás (zárójelek) ( )
Számok 1234.5   e (2.718)   pi (3.142)
bináris operátorok e   unáris +,-
Unáris not ceil trunc floor abs exp ln sin cos tan acos asin atan
Bináris ^
* / div mod
+ -
Kerekítés round
Logikai = != <> > < >= <=
and
or

Ez a függvény kiértékel egy matematikai kifejezést és visszaadja a kiszámolt értéket. Ez a függvény a Scribuntóból is elérhető az mw.ext.ParserFunctions.expr függvénnyel.

{{#expr: kifejezés }}

Basic example

{{#expr: 1 + 1 }}2

Az elérhető operátorok jobbra láthatók a műveleti sorrendben. Lásd a Help:Calculation lapot további információkért az egyes operátorokról. Az eredmény pontossága és formátuma eltérő lesz a wikit futtató szerver operációs rendszerétől és a wiki nyelvének számformátumától függően.

Boole-algebra szerinti kiértékeléskor a nulla értéke false (hamis), a nem nulla értékeké – akár pozitívak, akár negatívak – true (igaz).

{{#expr: 1 and -1 }}1
{{#expr: 1 and 0 }}0
{{#expr: 1 or -1 }}1
{{#expr: -1 or 0 }}1
{{#expr: 0 or 0 }}0

Egy üres bemenet üres kimenetet ad vissza. Az érvénytelen kifejezések a számos hibaüzenet egyikét adják vissza, ami az #iferror függvénnyel kapható el:

{{#expr: }}
{{#expr: 1+ }}Expression error: Missing operand for +.
{{#expr: 1 = }}Expression error: Missing operand for =.
{{#expr: 1 foo 2 }}Expression error: Unrecognized word "foo".

The order of addition and subtraction operands before or after a number is meaningful and may be treated as a positive or negative value instead of as an operand with an erroneous input:

{{#expr: +1 }}1
{{#expr: -1 }}-1
{{#expr: + 1 }}1
{{#expr: - 1 }}-1

Varázsszavak kimenetét használatakor nyers formázást kell használni a tagolók (pl. tizedesvessző) és számjegyek visszaalakításához. For example, {{NUMBEROFUSERS}} results in 17 921 917, where we want 17921917, which can be obtained using {{formatnum :{{NUMBEROFUSERS}}|R}}. This is especially important in some languages, where numerals are translated. For example, in Bengali, {{NUMBEROFUSERS}} produces ৩০,০৬১.

{{#expr:{{NUMBEROFUSERS}}+100}} Expression error: Unrecognized punctuation character " ".
{{#expr:{{formatnum:{{NUMBEROFUSERS}}|R}}+100}}17922017
  Figyelem: A mod operátor hibás eredményt ad a második argumentum bizonyos értékeinél:
{{#expr: 123 mod (2^64-1)}}Division by zero. (üres a kimenete, 123-nak kellene lennie)
Ha dátumokkal számolsz (pl. annak vizsgálata, hogy a elmúlt-e egy adott időpont), először alakítsd át az időt az 1970. január 1. óta eltelt másodpercek számává a {{#time: xNU }} függvénnyel, utána egyszerűen összeadhatod vagy kivonhatod őket számokként.

Kerekítés

Rounds off the number on the left to a multiple of 1/10 raised to a power, with the exponent equal to the truncated value of the number given on the right.

A lefelé vagy felfelé kerekítésre a ceil és floor operátorok szolgálnak.

Teszteset Eredmény Kerekítési eljárás
{{#expr: 1/3 round 5 }} 0.33333 Az utolsó számjegy kisebb 5-nél, úgyhogy nem történik látható kerekítés (0.333333… → 0.33333)
{{#expr: 1/6 round 5 }} 0.16667 Az utolsó számjegy legalább 5, felfelé kerekíti (0.166666… → 0.16667)
{{#expr: 8.99999/9 round 5 }} 1 Az eredményt ismét felfelé kerekíti az utolsó számjegynél, ami további kerekítéshez vezet (0.999998… → 1.00000 → 1)
{{#expr: 1234.5678 round -2 }} 1200 Kerekítés a legközelebbi százasra, a negatív értékek a tizedesvesszőtől balra kerekítenek
{{#expr: 1234.5678 round 2 }} 1234.57 Kerekítés a legközelebbi századra, a pozitív értékek a tizedesvesszőtől jobbra kerekítenek
{{#expr: 1234.5678 round 2.3 }} 1234.57 A kerekítési pontosságban lévő tizedesjegyek nem változtatnak az eredményen
{{#expr: trunc 1234.5678 }} 1234 A tizedesjegyek levágva
Kerekítés a legközelebbi egészre
{{#expr: 1/3 round 0 }} 0 Lefelé a legközelebbi egészre, ami a nulla
{{#expr: 1/2 round 0 }} 1 Felfelé a legközelebbi egészre, ami az egy
{{#expr: 3/4 round 0 }} 1 Felfelé a legközelebbi egészre, ami az egy
{{#expr: -1/3 round 0 }} -0 Felfelé a legközelebbi egészre, ami a nulla
{{#expr: -1/2 round 0 }} -1 Lefelé a legközelebbi egészre, ami a mínusz egy
{{#expr: -3/4 round 0 }} -1 Lefelé a legközelebbi egészre, ami a mínusz egy
Kerekítés felfelé vagy lefelé a ceil és floor segítségével
{{#expr: ceil(1/3) }} 1 Felfelé a következő nagyobb egészre, ami az egy
{{#expr: floor(1/3) }} 0 Lefelé a következő kisebb egészre, ami a nulla
{{#expr: ceil(-1/3) }} -0 Felfelé a következő nagyobb egészre, ami a nulla
{{#expr: floor(-1/3) }} -1 Lefelé a következő kisebb egészre, ami a mínusz egy
{{#expr: ceil 1/3 }} 0.33333333333333 Nincs kerekítve, az 1 már egész
  Figyelem: (ceil 1)/3-ként értelmeződik, nem ceil(1/3)-ként, amint várható lenne

Szövegek

A kifejezések csak számszerű értékekkel működnek, nem hasonlíthatnak össze karakterláncokat vagy karaktereket. Ehelyett használható az #ifeq.

{{#expr: "a" = "a" }}Expression error: Unrecognized punctuation character """.
{{#expr: a = a }}Expression error: Unrecognized word "a".
{{#ifeq: a | a | 1 | 0 }}1

#if

This function evaluates a test string and determines whether or not it is empty. A test string containing only white space is considered to be empty.

{{#if: tesztsztring | érték, ha a tesztsztring nem üres | érték, ha a tesztsztring üres (vagy csak szóközökből áll)}}
{{#if: első paraméter | második paraméter | harmadik paraméter }}

This function first tests whether the first parameter is not empty. If the first parameter is not empty, the function displays the second argument. If the first parameter is empty or contains only whitespace characters (spaces, newlines, etc.) it displays the third argument.

{{#if: | yes | no}}no
{{#if: string | yes | no}}yes
{{#if: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; | yes | no}}no
{{#if: | yes | no}}no

The test string is always interpreted as pure text, so mathematical expressions are not evaluated (see #ifexpr for that):

{{#if: 1==2 | yes | no }}yes
{{#if: 0 | yes | no }}yes

Az utolsó paraméter (false) elhagyható:

{{#if: foo | yes }} yes
{{#if: | yes }}
{{#if: foo | | no}}

The function may be nested. To do so, nest the inner #if function in its full form in place of a parameter of the enclosing #if function. Up to seven levels of nesting is possible, although that may depend on the wiki or a memory limit.

{{#if:tesztsztring
|érték, ha a tesztsztring nem üres
|{{#if:test string
 |value if test string is not empty
 |value if test string is empty (or only white space)
 }}
}}

value if test string is not empty

You can also use a parameter as the test string in your #if statement. You need to ensure you add the | (pipe symbol) after the name of the variable. (So that if the parameter does not have a value, it evaluates to an empty string instead of the string "{{{1}}}".)

{{#if:{{{1|}}}|You entered text in variable 1|Nincs szöveg az 1-es változóban}}

See Help:Parser functions in templates for more examples of this parser function.

#ifeq

This parser function compares two input strings, determines whether they are identical, and returns one of two strings based on the result. If more comparisons and output strings are required, consider using #switch.

{{#ifeq: string 1 | string 2 | value if identical | value if different }}

If both strings are valid numerical values, the strings are compared numerically:

{{#ifeq: 01 | 1 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: 0 | -0 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: 1e3 | 1000 | equal | not equal}}equal
{{#ifeq: {{#expr:10^3}} | 1000 | equal | not equal}}equal

Otherwise, the comparison is made as text; this comparison is case-sensitive:

{{#ifeq: foo | bar | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: foo | Foo | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: "01" | "1" | equal | not equal}}not equal  (hasonló a fenti példához, az idézőjelek nélkül)
{{#ifeq: 10^3 | 1000 | equal | not equal}}not equal  (compare to similar example above, with #expr returning a valid number first)

As a practical example, consider an existing template Template:Timer using the parser to choose between two standard times, short and long. It takes the parameter as the first input to compare against the string "short" – there is no convention for the order, but it is simpler to read if the parameter goes first. The template code is defined as:

{{#ifeq: {{{1|}}} | short | 20 | 40 }}

the following ensue:

{{timer|short}}20
{{timer|20}}40
{{timer}}40
  Figyelem: When used inside a parser function, any parser tags and other parser functions must be temporarily replaced with a unique code . This affects comparisons:
{{#ifeq: <nowiki>foo</nowiki> | <nowiki>foo</nowiki> | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: <math>foo</math> | <math>foo</math> | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: {{#tag:math|foo}} | {{#tag:math|foo}} | equal | not equal}}not equal
{{#ifeq: [[foo]] | [[foo]] | equal | not equal}}equal

If the strings to be compared are given as equal calls to the same template containing such tags, then the condition is true, but in the case of two templates with identical content containing such tags it is false.

  Figyelem: Literal comparisons to page-name magic words may fail depending on site configuration. For example, {{FULLPAGENAME}}, depending on wiki, may capitalize the first letter, and will replace all underscores with spaces.

To work around this, apply the magic word to both parameters:

{{#ifeq: {{FULLPAGENAME: L'Aquila}} | {{FULLPAGENAME}} | equal | not equal}}equal

#iferror

This function takes an input string and returns one of two results; the function evaluates to true if the input string contains an HTML object with class="error", as generated by other parser functions such as #expr, #time and #rel2abs, template errors such as loops and recursions, and other "failsoft" parser errors.

{{#iferror: test string | value if error | value if correct }}

One or both of the return strings can be omitted. If the correct string is omitted, the test string is returned if it is not erroneous. If the error string is also omitted, an empty string is returned on an error:

{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} | error | correct }}correct
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} | error | correct }}error
{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} | error }}3
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} | error }}error
{{#iferror: {{#expr: 1 + 2 }} }}3
{{#iferror: {{#expr: 1 + X }} }}
{{#iferror: {{#expr: . }} | error | correct }}correct
{{#iferror: <strong class="error">a</strong> | error | correct }}error

Some errors may cause a tracking category to be added, using {{#iferror:}} will not suppress the addition of the category.

#ifexpr

This function evaluates a mathematical expression and returns one of two strings depending on the boolean value of the result:

{{#ifexpr: expression | value if true | value if false }}

The expression input is evaluated exactly as for #expr above, with the same operators being available. The output is then evaluated as a boolean expression.

An empty input expression evaluates to false:

{{#ifexpr: | yes | no}}no

As mentioned above, zero evaluates to false and any nonzero value evaluates to true, so this function is equivalent to one using #ifeq and #expr only:

{{#ifeq: {{#expr: expression }} | 0 | value if false | value if true }}

except for an empty or wrong input expression (an error message is treated as an empty string; it is not equal to zero, so we get value if true).

{{#ifexpr: = | yes | no }} Expression error: Unexpected = operator.

comparing

{{#ifeq: {{#expr: = }} | 0 | no | yes }} yes

Either or both of the return values may be omitted; no output is given when the appropriate branch is left empty:

{{#ifexpr: 1 > 0 | yes }}yes
{{#ifexpr: 1 < 0 | yes }}
{{#ifexpr: 0 = 0 | yes }} yes
{{#ifexpr: 1 > 0 | | no}}
{{#ifexpr: 1 < 0 | | no}} no
{{#ifexpr: 1 > 0 }}

Boolean operators of equality or inequality operators are supported.

{{#ifexpr: 0 = 0 or 1 = 0 | yes}}yes
{{#ifexpr: 0 = 0 and 1 = 0 | | no}}no
{{#ifexpr: 2 > 0 or 1 < 0 | yes}}yes
{{#ifexpr: 2 > 0 and 1 > 0 | yes | no}}yes
  Figyelem: The results of numerical comparisons with #ifexpr do not always match those of #ifeq and #switch. These latter two are more accurate than #ifexpr, and so may not return equivalent results.

Consider these comparisons with the final digit changed:

{{#ifeq: 12345678901234567 | 12345678901234568 | equal | not equal}}not equal
{{#switch: 12345678901234567 | 12345678901234568 = equal | not equal}}not equal

Because PHP used in #ifeq and #switch compares two numbers of type integer, it returns the expected result correctly. Whereas with #ifexpr and the same numbers:

{{#ifexpr: 12345678901234567 = 12345678901234568 | equal | not equal}}equal

With the different digit, the result of equal is actually incorrect.

This behaviour in #ifexpr is caused because MediaWiki converts literal numbers in expressions to type float, which, for large integers like these, involves rounding.

#ifexist

This function takes an input string, interprets it as a page title, and returns one of two values depending on whether or not the page exists on the local wiki.

{{#ifexist: page title | value if exists | value if doesn't exist }}

The function evaluates to true if the page exists, whether it contains content, is visibly blank (contains meta-data such as category links or magic words , but no visible content), is blank, or is a redirect . Only pages that are redlinked evaluate to false, including if the page used to exist but has been deleted.

{{#ifexist: Help:Extension:ParserFunctions/hu | exists | doesn't exist }}exists
{{#ifexist: XXHelp:Extension:ParserFunctions/huXX | exists | doesn't exist }}doesn't exist

The function evaluates to true for system messages that have been customized, and for special pages that are defined by the software.

{{#ifexist: Special:Watchlist | exists | doesn't exist }}exists
{{#ifexist: Special:CheckUser | exists | doesn't exist }}exists (mivel a Checkuser kiterjesztés telepítve van a wikin)
{{#ifexist: MediaWiki:Copyright | exists | doesn't exist }}exists (because MediaWiki:Copyright has been customized)

If a page checks a target using #ifexist:, then that page will appear in the Special:WhatLinksHere list for the target page. So if the code {{#ifexist:Foo }} were included live on this page (Help:Extension:ParserFunctions/hu), Special:WhatLinksHere/Foo will list Help:Extension:ParserFunctions/hu.

On wikis using a shared media repository, #ifexist: can be used to check if a file has been uploaded to the repository but not to the wiki itself:

{{#ifexist: File:Example.png | exists | doesn't exist }}doesn't exist
{{#ifexist: Image:Example.png | exists | doesn't exist }}doesn't exist
{{#ifexist: Media:Example.png | exists | doesn't exist }}exists

If a local description page has been created for the file, the result is exists for all of the above.

Az #ifexist: nem működik wikiközi hivatkozásokkal.

Az ifexist korlátai

Az #ifexist: „költséges elemzőfüggvénynek” számít, amik csak korlátozott mennyiségben használható egy oldalon (beleértve a beillesztett sablonokban lévő függvényeket). E határ túllépésekor minden további #ifexist: függvény automatikusan hamis értéket ad, függetlenül attól, hogy létezik-e a céllap, és az oldal a Category:Pages with too many expensive parser function calls kategóriába kerül. The name of the tracking category may vary depending on the content language of your wiki.

For some use cases it is possible to emulate the ifexist effect with css, by using the selectors a.new (to select links to unexisting pages) or a:not(.new) (to select links to existing pages). Furthermore, since the number of expensive parser functions that can be used on a single page is controlled by $wgExpensiveParserFunctionLimit , one can also increase the limit in LocalSettings.php if needed.

ifexist and wanted pages

A page that does not exist and is tested for using #ifexist will end up on the Wanted Pages. See task T14019 for the reason, and w:Template:Linkless exists for a workaround.

#rel2abs

This function converts a relative file path into an absolute filepath.

{{#rel2abs: path }}
{{#rel2abs: path | base path }}

Within the path input, the following syntax is valid:

 • . → jelenlegi szint
 • ..go up one level
 • /foogo down one level into the subdirectory /foo

If the base path is not specified, the full page name of the page will be used instead:

{{#rel2abs: /quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/baz/quok
{{#rel2abs: ./quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/baz/quok
{{#rel2abs: ../quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/quok
{{#rel2abs: ../. | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar

Az érvénytelen szintaxist, például ezeket: /. vagy /./, figyelmen kívül hagyják. Since no more than two consecutive full stops are permitted, sequences such as these can be used to separate successive statements:

{{#rel2abs: ../quok/. | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/bar/quok
{{#rel2abs: ../../quok | Help:Foo/bar/baz }}Help:Foo/quok
{{#rel2abs: ../../../quok | Help:Foo/bar/baz }}quok
{{#rel2abs: ../../../../quok | Help:Foo/bar/baz }}Error: Invalid depth in path: "Help:Foo/bar/baz/../../../../quok" (tried to access a node above the root node).

For a similar group of functions see also Help:Magic words#URL data. Built-in parser functions include: 'localurl:', 'fullurl:', 'anchorencode:' etc.

#switch

See also: w:Help:Switch parser function

This function compares one input value against several test cases, returning an associated string if a match is found.

{{#switch: comparison string
 | case = result
 | case = result
 | ...
 | case = result
 | default result
}}

Példák:

{{#switch: baz | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Baz
{{#switch: foo | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Foo
{{#switch: zzz | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Bar

#switch with partial transclusion tags can affect a configuration file that enables an editor unfamiliar with template coding to view and edit configurable elements.

Default

The default result is returned if no case string matches the comparison string:

{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz | Bar }} Bar

In this syntax, the default result must be the last parameter and must not contain a raw equals sign (an equals sign without {{}}). If it does, it will be treated as a case comparison, and no text will display if no cases match. This is because the default value has not been defined (is empty). If a case matches however, its associated string will be returned.

{{#switch: test | Bar | foo = Foo | baz = Baz }} →
{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz | B=ar }} →
{{#switch: test | test = Foo | baz = Baz | B=ar }} → Foo

Alternatively, the default result may be explicitly declared with a case string of "#default".

{{#switch: comparison string
 | case = result
 | case = result
 | ...
 | case = result
 | #default = default result
}}

Default results declared in this way may be placed anywhere within the function:

{{#switch: test | foo = Foo | #default = Bar | baz = Baz }} Bar

If the default parameter is omitted and no match is made, no result is returned:

{{#switch: test | foo = Foo | baz = Baz }}

Grouping results

It is possible to have 'fall through' values, where several case strings return the same result string. This minimizes duplication.

{{#switch: comparison string
 | case1 = result1
 | case2 
 | case3 
 | case4 = result234
 | case5 = result5
 | case6 
 | case7 = result67
 | #default = default result
}}

Here cases 2, 3 and 4 all return result234; cases 6 and 7 both return result67. The "#default = " in the last parameter may be omitted in the above case.

Use with parameters

The function may be used with parameters as the test string. In this case, it is not necessary to place the pipe after the parameter name, because it is very unlikely that you will choose to set a case to be the string "{{{parameter name}}}". (This is the value the parameter will default to if the pipe is absent and the parameter doesn't exist or have a value. Lásd: Help:Parser functions in templates .)

{{#switch: {{{1}}} | foo = Foo | baz = Baz | Bar }}

A fenti esetben ha {{{1}}} megegyezik foo paraméterrel, a függvény kimeneti értéke Foo. Ha az megegyezik a baz paraméterrel, a függvény kimeneti értéke Baz. Ha a paraméter üres vagy nem létezik, a függvény kimeneti értéke Bar.

As in the section above, cases can be combined to give a single result.

{{#switch: {{{1}}} | foo | zoo | roo = Foo | baz = Baz | Bar }}

Here, if {{{1}}} equals foo, zoo or roo, the function will return Foo. If it equals baz, the function will return Baz. Ha a paraméter üres vagy nem létezik, a függvény kimeneti értéke Bar.

Additionally, the default result can be omitted if you do not wish to return anything if the test parameter value does not match any of the cases.

{{#switch: {{{1}}} | foo = Foo | bar = Bar }}

In this case, the function returns an empty string unless {{{1}}} exists and equals foo or bar, in which case it returns Foo or Bar, respectively.

This has the same effect as declaring the default result as empty.

{{#switch: {{{1}}} | foo | zoo | roo = Foo | baz = Baz | }}

If for some reason you decide to set a case as "{{{parameter name}}}", the function will return that case's result when the parameter doesn't exist or doesn't have a value. The parameter would have to exist and have a value other than the string "{{{parameter name}}}" to return the function's default result.

(ha {{{1}}} nem létezik vagy üres):
{{#switch: {{{1}}} | {{{1}}} = Foo | baz = Baz | Bar }} Foo
(ha {{{1}}} értéke „test”):
{{#switch: {{{1}}} | {{{1}}} = Foo | baz = Baz | Bar }} Bar
(ha {{{1}}} értéke „{{{1}}}”):
{{#switch: {{{1}}} | {{{1}}} = Foo | baz = Baz | Bar }} Foo


Ez esetben hozzá kell adni egy függőleges vonalat a paraméterhez ({{{1|}}}).

Comparison behavior

As with #ifeq, the comparison is made numerically if both the comparison string and the case string being tested are numeric; or as a case-sensitive string otherwise:

{{#switch: 0 + 1 | 1 = one | 2 = two | three}} → three
{{#switch: {{#expr: 0 + 1}} | 1 = one | 2 = two | three}} → one
{{#switch: 02 | +1 = one | +2 = two | three}} → two
{{#switch: 100 | 1e1 = ten | 1e2 = hundred | other}} → hundred
{{#switch: a | a = A | b = B | C}} → A
{{#switch: A | a = A | b = B | C}} → C

A case string may be empty:

{{#switch: | = Nothing | foo = Foo | Something }}Nothing

Once a match is found, subsequent cases are ignored:

{{#switch: b | f = Foo | b = Bar | b = Baz | }}Bar
  Figyelem:

Numerical comparisons with #switch and #ifeq are not equivalent to comparisons in expressions (see also above):

{{#switch: 12345678901234567 | 12345678901234568 = A | B}} → B
{{#ifexpr: 12345678901234567 = 12345678901234568 | A | B}} → A

Raw equal signs

"Case" strings cannot contain raw equals signs. To work around this, use the {{=}} magic word, or replace equals sign with HTML code &#61;.

Példa:

Ezt írod Ezt kapod
{{#switch: 1=2
 | 1=2 = raw
 | 1<nowiki>=</nowiki>2 = nowiki
 | 1{{=}}2 = template
 | default
}}
template
{{#switch: 1=2
 | 1&#61;2 = html
 | default
}}
html
For a simple real life example of the use of this function, check Template:NBA color. Two complex examples can be found at Sablon:Kiterjesztés and w:Template:BOTREQ.

Replacing #ifeq

#switch can be used to reduce expansion depth.

Például:

 • {{#switch:{{{1}}} |condition1=branch1 |condition2=branch2 |condition3=branch3 |branch4}}

ezzel egyezik meg

 • {{#ifeq:{{{1}}}|condition1 |branch1 |{{#ifeq:{{{1}}}|condition2 |branch2 |{{#ifeq:{{{1}}}|condition3 |branch3 |branch4}}}}}}

i.e. deep nesting, linear:

{{#ifeq:{{{1}}}|condition1
 |<!--then-->branch1
 |<!--else-->{{#ifeq:{{{1}}}|condition2
        |<!--then-->branch2
        |<!--else-->{{#ifeq:{{{1}}}|condition3
               |<!--then-->branch3
               |<!--else-->branch4}}}}}}

On the other hand, the switch replacement could be complicated/impractical for IFs nested in both branches (shown with alternatives of indentation, indented on both sides), making full symmetrical tree:

{{#ifeq:{{{1}}}|condition1
 |<!--then-->branch1t{{
 #ifeq:{{{1}}}|condition2
  |<!--then-->branch1t2t{{#ifeq:{{{1}}}|condition4|<!--then-->branch1t2t4t|<!--else-->branch1t2t4e}}
  |<!--else-->branch1t2e{{#ifeq:{{{1}}}|condition5|<!--then-->branch1t2e5t|<!--else-->branch1t2e5e}}
 }}
 |<!--else-->branch1e{{#ifeq:{{{1}}}|condition3
  |<!--then-->branch1e3t{{#ifeq:{{{1}}}|condition6|branch1e3t6t|branch1e3t6e}}
  |<!--else-->branch1e3e{{
  #ifeq:{{{1}}}|condition7
   |branch1e3e7t
   |branch1e3e7t
  }}
 }}
}}

#time

This parser function takes a date and/or time (in the Gregorian calendar) and formats it according to the syntax given. A date/time object can be specified; the default is the value of the magic word {{CURRENTTIMESTAMP}} – that is, the time the page was last rendered into HTML.

{{#time: format string }}
{{#time: format string | date/time object }}
{{#time: format string | date/time object | language code }}
{{#time: format string | date/time object | language code | local }}

The list of accepted formatting codes is given in the table to the right. Any character in the formatting string that is not recognized is passed through unaltered; this applies also to blank spaces (the system does not need them for interpreting the codes). If no character is recognized in the formatting string, and the date/time object is without error, then the formatting string is returned as output. There are also two ways to escape characters within the formatting string:

 1. A backslash followed by a formatting character is interpreted as a single literal character
 1. Characters enclosed in double quotes are considered literal characters, and the quotes are removed.

In addition, the digraph xx is interpreted as a single literal "x".

As the list of formatting codes continues to evolve (with the support of new calendars, or of new date fields computed and formatted differently), you should escape all literal characters (not just ASCII letters currently used by formatting codes) that need to be passed through unaltered.

Unfortunately, for now, the ASCII single quote is still not recognized as a simple alternative for marking literal text to the currently supported ASCII double quotes (for example, double quotes are mandatory for in other uses like the delimitation of string values in JSON, C, C++...) and backslashes (which have to be escaped as well in string constants used by many languages, including JSON, C, C++, PHP, JavaScript, Lua). So you still cannot embed any literal double quote without escaping it with a backslash (or you can use other curly, angular or square quotation marks instead).

{{#time: Y-m-d }}2024-04-16
{{#time: [[Y]] m d }}2024 04 16
{{#time: [[Y (year)]] }}2024 (24UTCamTue, 16 Apr 2024 06:58:26 +0000)
{{#time: [[Y "(year)"]] }}2024 (year)
{{#time: i's" }}58'26"

The date/time object can be in any format accepted by PHP's strtotime() function. Abszolút (pl. 20 December 2000), relatív (pl. +20 hours) és vegyes idők (pl. 30 July +1 year) is elfogadhatók.

{{#time: r|now}}Tue, 16 Apr 2024 06:58:26 +0000
{{#time: r|+2 hours}}Tue, 16 Apr 2024 08:58:26 +0000
{{#time: r|now + 2 hours}}Tue, 16 Apr 2024 08:58:26 +0000
{{#time: r|20 December 2000}}Wed, 20 Dec 2000 00:00:00 +0000
{{#time: r|December 20, 2000}}Wed, 20 Dec 2000 00:00:00 +0000
{{#time: r|2000-12-20}}Wed, 20 Dec 2000 00:00:00 +0000
{{#time: r|2000 December 20}}Error: Invalid time.

The language code in ISO 639-3 (?) allows the string to be displayed in the chosen language

{{#time:d F Y|1988-02-28|nl}}28 februari 1988
{{#time:l|now|uk}}вівторок
{{#time:d xg Y|20 June 2010|pl}}20 czerwca 2010

The local parameter specifies if the date/time object refers to the local timezone or to UTC.

This is a boolean parameters: its value is determined by casting the value of the argument (see the official PHP documentation for details on how string are cast to boolean values).

Please note that, if the variable $wgLocaltimezone is set to UTC, there is no difference in the output when local is set to true or false.

See the following examples for details:

{{#time: Y F d H:i:s|now|it|0}}2024 aprile 16 06:58:26
{{#time: Y F d H:i:s|now|it|1}}2024 aprile 16 06:58:26
{{#time: Y F d H:i:s|+2 hours||0}}2024 április 16 08:58:26
{{#time: Y F d H:i:s|+2 hours||1}}2024 április 16 08:58:26
{{#time:c|2019-05-16T17:05:43+02:00|it}}2019-05-16T15:05:43+00:00
{{#time:c|2019-05-16T17:05:43+02:00|it|0}}2019-05-16T15:05:43+00:00
{{#time:c|2019-05-16T17:05:43+02:00|it|true}}2019-05-16T15:05:43+00:00

Ha kiszámítottál egy Unix-időbélyegzőt, a dátumszámításnál használhatod úgy, hogy elé írsz egy @ karaktert.

{{#time: U | now }}1713250706
{{#time: r | @1713250706 }}Tue, 16 Apr 2024 06:58:26 +0000
  Figyelem: A numerikus értékeket megelőző @ nélkül az eredmény általában hiba, esetleg egy váratlan érték:
{{#time: r | 1970-01-01 00:16:39 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:39 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 00:16:39 }}999
{{#time: r | @999 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:39 +0000 (helyes)
{{#time: r | 999 }}Error: Invalid time. (nem támogatott évformátum)
{{#time: r | 1970-01-01 00:16:40 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:40 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 00:16:40 }}1000
{{#time: r | @1000 }}Thu, 01 Jan 1970 00:16:40 +0000 (helyes)
{{#time: r | 1000 }}Wed, 16 Apr 1000 00:00:00 +0000 (interpreted as a year with current month and day of the month)
{{#time: r | 1970-01-01 02:46:39 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:39 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 02:46:39 }}9999
{{#time: r | @9999 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:39 +0000 (helyes)
{{#time: r | 9999 }}Fri, 16 Apr 9999 00:00:00 +0000 (interpreted as a year with current month and day of the month)
{{#time: r | 1970-01-01 02:46:40 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:40 +0000
{{#time: U | 1970-01-01 02:46:40 }}10000
{{#time: r | @10000 }}Thu, 01 Jan 1970 02:46:40 +0000 (helyes)
{{#time: r | 10000 }}Error: Invalid time. (nem támogatott évformátum)
  Figyelem: Az elfogadható bemenetek: 111. január 1-től 9999. december 31-ig. 100-tól 110-ig a kimenet nem konzisztens, az Y és a szökőévek 100-tól 110-ig kezelik, az r, D, l és U 2000–2010 köztiként kezelik.
{{#time: d F Y | 29 Feb 0100 }}01 március 0100
(helyes, nem szökőév), de
{{#time: r | 29 Feb 0100 }}Mon, 01 Mar 0100 00:00:00 +0000 (hibás, még akkor is, ha a 100-at 2000-ként kezelik, mert az szökőév)
{{#time: d F Y | 15 April 10000 }}Error: Invalid time.
{{#time: r | 10000-4-15 }}Sat, 15 Apr 2000 10:00:00 +0000

Year numbers 0-99 are interpreted as 2000-2069 and 1970-1999, except when written in 4-digit format with leading zeros:

{{#time: d F Y | 1 Jan 6 }}01 január 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 06 }}01 január 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 006 }}01 január 2006
{{#time: d F Y | 1 Jan 0006 }}01 január 0006 (4-digit format)

The weekday is supplied for the years 100-110 and from 1753, for the years 111-1752 the r-output shows "Unknown" and the l-output "<>". As a consequence, the r-output is not accepted as input for these years.

Teljes vagy részleges abszolút dátumok is megadhatók – a függvény „kitölti” a dátum meg nem adott részeit a jelenlegi értékek felhasználásával:

{{#time: Y | January 1 }}2024
  Figyelem: A kitöltőfunkció nem konzisztens – egyes részeket a jelenlegi értékekkel tölt ki, másokat nem:
{{#time: Y m d H:i:s | June }}2024 06 16 00:00:00 A nap kezdetét adja ki, ugyanakkor a hónap jelenlegi napját és a jelenlegi évet írja ki.
{{#time: Y m d H:i:s | 2003 }}2003 04 16 00:00:00 Gives the start of the day, but the current day of the year.

There's exception case of the filled day:

{{#time: Y m d H:i:s | June 2003 }}2003 06 01 00:00:00 A nap és a hónap kezdetét adja ki.

A négyjegyű számot mindig évszámként kezelik, sose óraként és percként:[1]

{{#time: Y m d H:i:s | 1959 }}1959 04 16 00:00:00

Ha lehetséges, a hatjegyű számot óraként, percként és másodpercként kezelik, ellenkező esetben hibát adnak (például nem évként és hónapként):

{{#time: Y m d H:i:s | 195909 }}2024 04 16 19:59:09 A bemenetet időként kezelik, nem év+hónap kódként.
{{#time: Y m d H:i:s | 196009 }}Error: Invalid time. Noha 19:60:09 nem érvényes idő, a 196009-es számot nem kezelik 1960. szeptemberként.

The function performs a certain amount of date mathematics:

{{#time: d F Y | January 0 2008 }}31 december 2007
{{#time: d F | January 32 }}Error: Invalid time.
{{#time: d F | February 29 2008 }}29 február
{{#time: d F | February 29 2007 }}01 március
{{#time:Y-F|now -1 months}}2024-március

A #time-hívások karakterláncainak összhossza nem lehet több 6000 karakternél.[2]

Time Zone issue

There is a bug in this #time parser function (more specifically in PHP DateTime) that does not allow the passing-in of non-integers as relative time zone offsets. This issue does not apply when using an on-the-hour time zone, such as EDT. For example:

 • {{#time:g:i A | -4 hours }} → 2:58 AM

However, India is on a +5.5 hours time offset from UTC, and thus using its time zone will not normally allow the correct calculation of a relative time zone offset. Here's what happens:

 • {{#time:g:i A | +5.5 hours }} → 6:58 AM

To workaround this issue, simply convert the time into minutes or seconds, like this:

 • {{#time:g:i A | +330 minutes }} → 12:28 PM
 • {{#time:g:i A | +19800 seconds }} → 12:28 PM

(Tim Starling, the developer of this function, provided the exact syntax for this solution.)

#timel

This function is a syntactic shortcut that operates identically to {{#time: ... }} with the local parameter set to true, so it always uses the preferred time zone of the user or the configured time zone of the wiki (as set in $wgLocaltimezone )

A függvény szintaxisa:

{{#timel: format string }}
{{#timel: format string | date/time object }}
{{#timel: format string | date/time object | language code }}
Please note that, if the variable $wgLocaltimezone is set to UTC, there is no difference in the output when local is set to true or false
 
Example of the use of #time and #timel parser functions from a server where the timezone is not UTC

For instance, see the following examples:

{{#time:c|now|it}}2024-04-16T06:58:27+00:00
{{#time:c|now|it|0}}2024-04-16T06:58:27+00:00
{{#time:c|now|it|1}}2024-04-16T06:58:27+00:00
{{#timel:c|now|it}}2024-04-16T06:58:27+00:00
 
Warning Example from https://no.wikipedia.org/wiki/Maldiskusjon:Sommertid
  Figyelem: Az U a time és timel elemzőfüggvényeknél egyaránt ugyanannyi 1970-01-01 00:00:00 UTC óta eltelt másodpercet adnak az UTC-től (korábban GMT) különböző időzónájú Wikipédiákon
U Unix-idő. Az 1970. január 1., 00:00:00 (GMT) óta eltelt másodpercek.
Z Timezone offset in seconds.
{{#time: U}}1713250706
{{#timel: U}}1713250706
{{#time: Z}}0
{{#timel: Z}}0

#titleparts

This function separates a page title into segments based on slashes, then returns some of those segments as output.

{{#titleparts: pagename | number of segments to return | segment to start at }}

If the number of segments to return parameter is not specified, it defaults to "0", which returns all the segments from the segment to start at to the end (included). If the segment to start at parameter is not specified or is "0", it defaults to "1":

{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok }}Talk:Foo/bar/baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 1 }}Talk:Foo See also {{ROOTPAGENAME }}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 }}Talk:Foo/bar
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 | 2 }}bar/baz
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 2 | 3 }}baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | 3 | 2 }}bar/baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | 2 }}bar/baz/quok
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | 5 }}

Negative values are accepted for both values. Negative values for the number of segments to return parameter effectively 'strips' segments from the end of the string. Negative values for the first segment to return translates to "start with this segment counting from the right":

{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 }}Talk:Foo/bar/baz Strips one segment from the end of the string. See also {{BASEPAGENAME}}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -4 }} Strips all 4 segments from the end of the string
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -5 }} Strips 5 segments from the end of the string (more than exist)
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | | -1 }} quok Returns last segment. See also {{SUBPAGENAME}}.
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 | 2 }} bar/baz Strips one segment from the end of the string, then returns the second segment and beyond
{{#titleparts: Talk:Foo/bar/baz/quok | -1 | -2 }} baz Start copying at the second last element; strip one segment from the end of the string

Before processing, the pagename parameter is HTML-decoded: if it contains some standard HTML character entities, they will be converted to plain characters (internally encoded with UTF-8, i.e. the same encoding as in the MediaWiki source page using this parser function).

For example, any occurrence of &quot;, &#34;, or &#x22; in pagename will be replaced by ".
No other conversion from HTML to plain text is performed, so HTML tags are left intact at this initial step even if they are invalid in page titles.

Some magic keywords or parser functions of MediaWiki (such as {{PAGENAME }} and similar) are known to return strings that are needlessly HTML-encoded, even if their own input parameter was not HTML-encoded:

The titleparts parser function can then be used as a workaround, to convert these returned strings so that they can be processed correctly by some other parser functions also taking a page name in parameter (such as {{PAGESINCAT: }} but which are still not working properly with HTML-encoded input strings.

For example, if the current page is Category:Côte-d'Or, then:

 • {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d'Or | 1 | 0 }}, and {{#ifeq: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d&apos;Or | 1 | 0 }} are both returning 1; (the #ifeq parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters).
 • {{#switch: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d'Or = 1 | #default = 0 }}, and {{#switch: {{FULLPAGENAME}} | Category:Côte-d&apos;Or = 1 | #default = 0 }} are both returning 1; (the #switch parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters).
 • {{#ifexist: {{FULLPAGENAME}} | 1 | 0 }}, {{#ifexist: Category:Côte-d'Or | 1 | 0 }}, or even {{#ifexist: Category:Côte-d&apos;Or | 1 | 0 }} will all return 1 if that category page exists (the #ifexist parser function does perform the HTML-decoding of its input parameters);
 • {{PAGESINCAT: Côte-d'Or }} will return a non-zero number, if that category contains pages or subcategories, but:
 • {{PAGESINCAT: {{CURRENTPAGENAME}} }}, may still unconditionally return 0, just like:
 • {{PAGESINCAT: {{PAGENAME:Category:Côte-d'Or}} }}
 • {{PAGESINCAT: {{PAGENAME:Category:Côte-d&apos;Or}} }}

The reason of this unexpected behavior is that, with the current versions of MediaWiki, there are two caveats:

 • {{FULLPAGENAME}}, or even {{FULLPAGENAME:Côte-d'Or}} may return the actually HTML-encoded string Category:Côte-d&apos;Or and not the expected Category:Côte-d'Or, and that:
 • A {{PAGESINCAT: Côte-d&apos;Or }} feltétlenül 0-val tér vissza (a PAGESINCAT varázsszó a bemeneti paraméterét nem dekódolja HTML-ből).

The simple workaround using titleparts (which will continue to work if the two caveats are fixed in a later version of MediaWiki) is:

 • {{PAGESINCAT: {{#titleparts: {{CURRENTPAGENAME}} }} }}
 • {{PAGESINCAT: {{#titleparts: {{PAGENAME:Category:Côte-d'Or}} }} }}
 • {{PAGESINCAT: {{#titleparts: {{PAGENAME:Category:Côte-d&apos;Or}} }} }}, that all return the actual number of pages in the same category.

Then the decoded pagename is canonicalized into a standard page title supported by MediaWiki, as much as possible:

 1. All underscores are automatically replaced with spaces:
  {{#titleparts: Talk:Foo/bah_boo|1|2}}bah boo Not bah_boo, despite the underscore in the original.
 2. The string is split a maximum of 25 times; further slashes are ignored and the 25th element will contain the rest of the string. A karakterlánc legfeljebb 255 karakteres lehet, ugyanis oldalcímként kezelik.
  {{#titleparts: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/aa/bb/cc/dd/ee | 1 | 25 }}y/z/aa/bb/cc/dd/ee
  If for whatever reason you needed to push this function to its limit, although very unlikely, it is possible to bypass the 25 split limit by nesting function calls:
  {{#titleparts: {{#titleparts: a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p/q/r/s/t/u/v/w/x/y/z/aa/bb/cc/dd/ee| 1 | 25 }} | 1 | 2}}z
 3. Finally the first substring is capitalized according to the capitalization settings of the local wiki (if that substring also starts by a local namespace name, that namespace name is also normalized).
  {{#titleparts: talk:a/b/c }}Talk:A/b/c

You can use #titleparts as a small "string parser and converter", but consider that it returns the first substring capitalized:

{{#titleparts: one/two/three/four|1|1 }}One
{{#titleparts: one/two/three/four|1|2 }}two

If lower case is needed, use lc: function to control output:

{{lc: {{#titleparts: one/two/three/four|1|1 }} }}one

You can prepend a 'dummy' slash at the beginning of the string to get the correct first substring capitalization (uppercase or lowercase). Use 2 instead of 1 for first segment to return:

{{#titleparts: /one/two/three/four|1|2 }}one
{{#titleparts: /One/two/three/four|1|2 }}One
  Figyelem:

Certain characters that are illegal in a page title will cause #titleparts to not parse the string:

{{#titleparts: {one/two} | 1 | 1 }}{one/two}. Nem a várt eredményt adja ki: {one
{{#titleparts: [[page]]/123 | 1 | 2 }}page/123. Nem működik, mert a szögletes zárójelek nem szerepelhetnek oldalcímben, és ez az elemzőfüggvény nem dolgozza fel a pagename bemeneti paraméterében lévő linkeket, még akkor se, ha a MediaWiki-szintaxist vagy más HTML- vagy MediaWiki-címkét használnak.
{{#titleparts: red/#00FF00/blue | 1 | 3 }} → "". Nem működik, mert a „#” nem szerepelhet oldalcímben.
  Figyelem: Ha a cím bármely eleme . vagy .., a #titleparts nem értelmezi a karakterláncot:
{{#titleparts: one/./three | 1 | 1 }}one/./three. The whole string is returned. It does not produce the expected: one
  Figyelem: This function does not degrade gracefully if the input exceeds 255 bytes in UTF-8. If the input string is 256 bytes or more, the whole string is returned.


String functions

The ParserFunctions extension optionally defines various string functions (#len, #pos, #rpos, #sub, #count, #replace, #explode, #urldecode) if $wgPFEnableStringFunctions is set to true.

  Figyelem: In 2013, it was decided that these functions will never be enabled on any Wikimedia wiki, because they are inefficient when used on a large scale (see phab:T8455 for some history). These functions do NOT work on Wikimedia wikis!

If you are here to write something on a Wikimedia project, you are looking for something else: if your home wiki has string functions, it probably uses Lua . For example, the English Wikipedia uses Module:String, which does some of the same things with wildly different syntax. There are also individual String-handling templates.

See here for examples.

Here is a short overview of Module:String functions:

 • #len (length of string): {{#invoke:String|len|target_string}}
 • #sub (substring): {{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
 • #match: {{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
 • #pos (position of target): {{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
 • #find: {{#invoke:String|find|source_string|target_string|start_index|plain_flag}}
 • #replace: {{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
 • #rep (repeat): {{#invoke:String|rep|source|count}}
 • #escapePattern: {{#invoke:String|escapePattern|pattern_string}}
 • #count: {{#invoke:String|count|source_str|pattern_string|plain_flag}}
 • #join: {{#invoke:String|join|separator|string1|string2|...}}


General points

Substitution

Parser functions can be substituted by prefixing the hash character with subst::

{{subst:#ifexist: Help:Extension:ParserFunctions/hu | [[Help:Extension:ParserFunctions/hu]] | Help:Extension:ParserFunctions/hu }}the code [[Help:Extension:ParserFunctions/hu]] will be inserted in the wikitext since the page Help:Extension:ParserFunctions/hu exists.
  Figyelem:

The results of substituted parser functions are undefined if the expressions contain unsubstituted volatile code such as variables or other parser functions. For consistent results, all the volatile code in the expression to be evaluated must be substituted. See Help:Substitution.

A helyettesítés a ‎<ref>‎</ref> esetén nem működik, e célból használható a {{subst:#tag:ref|}}.

Átirányítások

Especially {{#time:…|now-…}} could be handy in redirects to pages including dates, but this does not work.

Escaping pipe characters in tables

Parser functions will mangle wikitable syntax and pipe characters (|), treating all the raw pipe characters as parameter dividers. To avoid this, most wikis used a template Template:! with its contents only a raw pipe character (|), since MW 1.24 a {{!}} magic word replaced this kludge. This 'hides' the pipe from the MediaWiki parser, ensuring that it is not considered until after all the templates and variables on a page have been expanded. It will then be interpreted as a table row or column separator. Alternatively, raw HTML table syntax can be used, although this is less intuitive and more error-prone.

You can also escape the pipe character for display as a plain, uninterpreted character using an HTML entity: &#124; .

Leírás Ezt írod Ezt kapod
Escaping pipe character as table row/column separator
{{!}}
|
Escaping pipe character as a plain character
&#124;
|

Stripping whitespace

Whitespace, including newlines, tabs, and spaces, is stripped from the beginning and end of all the parameters of these parser functions. If this is not desirable, comparison of strings can be done after putting them in quotation marks.

{{#ifeq: foo           |           foo | equal | not equal }}equal
{{#ifeq: "foo          " | "          foo" | equal | not equal }}not equal

To prevent the trimming of then and else parts, see m:Template:If. Some people achieve this by using <nowiki > </nowiki> instead of spaces.

foo{{#if:|| bar }}foofoobarfoo
foo{{#if:||<nowiki /> bar <nowiki />}}foofoo bar foo

However, this method can be used to render a single whitespace character only, since the parser squeezes multiple whitespace characters in a row into one.

<span style="white-space: pre;">foo{{#if:||<nowiki/>   bar   <nowiki/>}}foo</span>
foo bar foo

In this example, the white-space: pre style is used to force the whitespace to be preserved by the browser, but even with it the spaces are not shown. This happens because the spaces are stripped by the software, before being sent to the browser.

It is possible to workaround this behavior replacing whitespaces with &#32; (breakable space) or &nbsp; (non-breakable space), since they are not modified by the software:

<span style="white-space: pre;">foo{{#if:||&#32;&#32;&#32;bar&#32;&#32;&#32;}}foo</span>foo bar foo
foo{{#if:||&nbsp;&nbsp;&nbsp;bar&nbsp;&nbsp;&nbsp;}}foofoo   bar   foo

Beware that not all parameters are created equal. In ParserFunctions, whitespace at the beginning and end is always stripped. In templates , whitespace at the beginning and end is stripped for named parameters and named unnamed parameters but not from unnamed parameters:

foo{{1x|content= bar}}foofoobarfoo
foo{{1x|1= bar}}foofoobarfoo
foo{{1x| bar }}foofoo bar foo

Lásd még

Hivatkozások

 1. A 2011-ben megjelent r86805 előtt nem így volt.
 2. ParserFunctions.php a phabricator.wikimedia.org-on