Nápověda:Rozšíření:Media Viewer

This page is a translated version of the page Help:Extension:Media Viewer and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD
Prohlížeč médií Media Viewer Vám dovolí zobrazit obrázky ve větším měřítku, pro větší zážitek.

Vítejte na stránce nápovědy pro Media Viewer, multimediálního prohlížeče pro weby Wikimedie.

Tato stránka obsahuje nejčastější dotazy týkající se klíčových funkcí prohlížeče.

Co je Media Viewer?

Media Viewer je nový multimediální prohlížeč, jehož cílem je zlepšit zážitek ze sledování na projektech sesterských projektů Wikipedie a Wikimedie. Umožňuje prohlížet obrázky ve větších velikostech s užitečnými informacemi o jejich obsahu, autorech a souvisejících metadatech. Nabízí také řadu nástrojů pro sdílení, stahování nebo vkládání mediálních souborů.

Tento nástroj byl vyvinut multimediálním týmem nadace Wikimedia Foundation. Chcete-li se dozvědět více o Media Viewer, přečtěte si další text nebo navštivte stránku produktu.

Proč Media Viewer?

Media Viewer má za cíl:

 • zlepšit zážitek ze sledování pro čtenáře
 • zlepšit zobrazení a procházení obrázků
 • poskytnout rychlý souhrn s lehkým přístupem k detailům
 • poskytnout více funkcí jako zvětšit, stáhnout, sdílet a vložit obrázek

Prohlížeč médií Media Viewer byl vytvořen pro čtenáře a příležitostné editory, primární cílové uživatele tohoto nástroje. V průběhu času je tyto funkce mohou povzbudit, aby více přispívali do Wikipedie a sesterských projektů Wikimedie.

Jak mohu použít Media Viewer?

Chcete-li otevřít obrázek v Media Viewer, klikněte na jeho miniaturu na kterémkoli článku, galerii nebo stránce kategorií. Pokud je nástroj povolen, zobrazí se v prohlížeči médií větší obrázek.

Media Viewer je nyní ve výchozím nastavení povolen na všech webech Wikimedie. Ale může jej deaktivovat kterýkoli uživatel. Jak je popsáno níže.

Na stránce s popisem souboru klikněte na "Open in Media Viewer" (otevřít v prohlížeči médií) pod obrázkem a zobrazte jej pomocí tohoto nástroje.

Jak Media Viewer funguje?

Když kliknete na miniaturu v článku, zobrazí se velká část obrázku v "light box view" prohlížeče Media Viewer přímo nad stránkou, na kterou jste klikli.

Odtud máte přístup k řadě funkcí:

 • přečíst si popis obrázku
 • procházet související obrázky (pokud existují)
 • zvětšit obrázek (nebo zobrazit na celé obrazovce)
 • dozvědět se více o obrázku a jeho autorech
 • získat další podrobnosti na stránce se souborem
 • sdílet, vložit nebo stáhnout obrázek
 • zavřít Media Viewer
 • vypnout (nebo povolit) Media Viewer

Další informace o těchto funkcích naleznete níže.

Jak mohu obejít Media Viewer?

Chcete-li obejít Media Viewer a přistupovat přímo na stránku s popisem souboru, můžete použít jednu z klávesových zkratek myši a klávesnice, když kliknete na miniaturu obrázku:

 • Shift+Click - Otevření stránky souboru v novém okně prohlížeče.
 • Ctrl+Click - Otevření stránky souboru na nové kartě v pozadí.
 • Ctrl+Shift+Click - Otevření stránky souboru na nové kartě v popředí.

Klávesové zkratky myši a klávesnice se mohou lišit v závislosti na vašem prohlížeči a konfiguraci uživatele. Další informace naleznete na stránkách podpory vašeho prohlížeče, jako jsou tyto: Chrome, Firefox nebo Internet Explorer.

Jak mohu tuto funkci vypnout?

 
Nová funkce Zakázat Media Viewer

Chcete-li zakázat Media Viewer, klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu Media Viewer pod ovládacím prvkem na celou obrazovku (viz snímek obrazovky). Poté klikněte na "Disable Media Viewer" (zakázat prohlížeč médií). Od teď se obrázky již nebudou otevírat v Media Viewer. Kliknutím na miniatury se dostanete na stránku s popisem souboru na Wikimedia Commons nebo jiném úložišti souborů. Tato funkce Zakázat funguje pro registrované uživatele (pomocí preference webu), stejně jako pro neregistrované nebo 'anonymní' uživatele (pomocí souboru uloženého místně v počítači).

Tato funkce Zakázat funguje pouze na webu, na kterém ji aktivujete: deaktivace Media Viewer na Wikimedia Commons ji nezakáže ve vaší domovské Wikipedii ani v jiných sesterských projektech.

Pokud jste registrovaným uživatelem, můžete také deaktivovat Media Viewer v části "Preferences" (předvolby): vyberte sekci "Appearance" (vzhled) a zrušte zaškrtnutí této možnosti v "Files" (soubory): "□ Aktivovat Prohlížeč médií". Po kliknutí na tlačítko "Save" (uložit) se obrázky již nebudou v prohlížeči médií pro váš účet na tomto webu otevírat.

Registrovaní uživatelé mohou také zakázat Media Viewer na každé wiki přidáním mw.config.set("wgMediaViewerOnClick", false); do jejich global.js souboru.

Pokud změníte názor a chcete znovu povolit Media Viewer, postupujte podle pokynů uvedených níže.

Jak mohu znovu povolit tuto funkci?

 
Nová funkce Povolit Media Viewer

Pokud jste vypnuli Media Viewer a chcete jej znovu povolit, navštivte jakoukoli stránku s popisem souboru na webu, kde chcete tento nástroj použít. Poté klikněte na ikonu ozubeného kola vedle tlačítka "Open in Media Viewer" (otevřít v Media Viewer) pod tímto obrázkem. Otevře se v Media Viewer s otevřeným panelem Enable (povolit) (viz snímek obrazovky). Nyní klikněte na "Enable Media Viewer" (povolit Media Viewer). Tato funkce Enable funguje jak pro registrované uživatele (pomocí preference webu), tak pro neregistrované nebo 'anonymní' uživatele (pomocí souboru uloženého místně v počítači).

Tato funkce Enable (povolit) funguje pouze na webu, na kterém ji aktivujete: aktivace prohlížeče Media Viewer na Wikimedia Commons ji nepovolí na Vaší domovské Wikipedii ani v jiných sesterských projektech.

Pokud jste registrovaným uživatelem, můžete také znovu povolit Media Viewer v části "Preferences" (předvolby): vyberte sekci "Appearance" (vzhled) a zaškrtněte tuto možnost v části "Files" (soubory): '[ ] Aktivovat Prohlížeč médií'. Po kliknutí na tlačítko "Save" (uložit) se obrázky znovu otevřou v prohlížeči médií pro váš účet na tomto webu.

Jak si mohu zobrazit obrázek bez povolení Media Viewer?

Pokud jste tuto funkci vypnuli, ale chcete zobrazit obrázek v Media Viewer, aniž byste nástroj trvale aktivovali, navštivte jeho stránku s popisem souboru. Potom klikněte na tlačítko "Open in Media Viewer" (otevřít v Media Viewer) pod tímto obrázkem: otevře se, ale v daném okamžiku pouze pro daný obrázek.

Někdy můžete otevřít obrázek v Media Viewer, aniž byste tuto funkci povolili, kliknutím na odkaz, který obsahuje parametry Media Viewer na konci adresy URL (např.: '#mediaviewer/File:foo.jpg').

Jak lze zavřít Media Viewer?

 

Media Viewer můžete zavřít různými způsoby:

 • klikněte na tlačítko 'X' v pravém horním rohu panelu Media Viewer (viz miniatura vpravo)
 • na klávesnici stiskněte klávesu 'escape'

V některých případech můžete také kliknout na tlačítko 'Back' (zpět) v prohlížeči a vrátit se na stránku, na kterou byl obrázek Media Viewer propojen.

Jak mohu zobrazit další informace?

 

Media Viewer zobrazuje základní informace o prohlíženém obrázku přímo ve spodní části obrazovky. To zahrnuje titulek nebo popis souboru, stejně jako informace o autorovi, zdroji a licenci.

Stylování titulku může být omezeno. Aktuálně povoleno je stávající označení: a, span, i, b, sup, sub.

Chcete-li získat další informace, jednoduše přejděte dolů a zobrazte 'metadata panel' (panel metadat), který obsahuje: delší popis (pokud je k dispozici), kdo nahrál tento soubor, kdy byl vytvořen nebo nahrán -- a odkazy na informace o prohlížeči médií, jako je tato stránka nápovědy. (Panel můžete zobrazit také klepnutím na klávesy se šipkami nahoru nebo dolů na klávesnici.)

Chcete-li získat více informací, klikněte na velké modré tlačítko 'More details' (další podrobnosti), které vám umožní zobrazit stránku s popisem souboru na Wikimedia Commons nebo jiném úložišti souborů.

Jak mohu procházet sbírku obrázků?

 

Chcete-li procházet všechny obrázky v kolekci, můžete použít tlačítka se šipkami 'Next' (další) a 'Previous' (předchozí), která se zobrazují vlevo a vpravo od obrázků v Media Viewer (viz miniatura vpravo).

Kolekce může zahrnovat všechny obrázky v článku, galerii nebo stránce kategorií. Pro tuto funkci můžete také použít klávesy se šipkami vlevo a vpravo na klávesnici.

Jak mohu obrázek zvětšit?

 

Chcete-li obrázek zvětšit, jednoduše na něj klikněte. (Připomínáme, když umístíte kurzor myši na obrázek, že se kurzor změní na ikonu lupy.)

Tím se otevře původní obrázek v jeho největší velikosti na Wikimedia Commons nebo na úložišti souborů, kam byl poprvé nahrán.

Poté můžete pomocí funkce přiblížení v prohlížeči prozkoumat podrobnosti obrázku nebo kliknutím na pravé tlačítko myši tento soubor použít různými způsoby. V tomto zobrazení ovládací prvky aplikace Media Viewer zcela zmizí, takže můžete obrázek přímo ovlivňovat.

Chcete-li obrázek znovu zobrazit v Media Vieweru, jednoduše klikněte v prohlížeči na tlačítko 'go back' (vrátit se).

Jak mohu zobrazit obrázek na celé obrazovce?

 

Chcete-li zobrazit obrázek na celé obrazovce, klikněte na tlačítko celé obrazovky v pravé horní části panelu Media Viewer (ikona se dvěma protilehlými šipkami - viz ikona vpravo).

Tím se obrázek zobrazí na celé obrazovce, nejen v okně prohlížeče. Toto zobrazení na celé obrazovce je zcela přehledné, takže se můžete soustředit výhradně na obrázek bez dalšího rozptylování. V tomto režimu můžete umístit kurzor nad obrázek a zobrazit ovládací prvky, popis souboru, autora, zdroj a licenci.

Chcete-li ukončit režim celé obrazovky, můžete kliknout na stejné tlačítko a vrátit se do zobrazení light box. (Chcete-li ukončit Media Viewer, vyberte zavírací tlačítko 'X' nebo stiskněte klávesu 'Esc'.)

Jak lze zobrazit obrázky v různých velikostech?

Chcete-li zobrazit obrázky v různých velikostech, klikněte na tlačítko 'Download' (stáhnout) (ikona šipky dolů v pravém dolním rohu obrazovky). Tím se otevře panel 'Stáhnout' s předem vybranou velikostí původního obrázku.

Chcete-li vybrat jinou velikost, klikněte na zelené tlačítko Stáhnout na šipku dolů a vyberte velikost, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám (např. Original (originál), Small (malý), Medium (střední) nebo Large (velký)).

Poté kliknutím na 'View in browser' (zobrazit v prohlížeči) pod zeleným tlačítkem otevřete soubor v této velikosti na samostatné kartě.

Jak mohu stáhnout obrázek?

Chcete-li obrázek stáhnout, klikněte na tlačítko 'Download' (stáhnout) (ikona šipky dolů v pravém dolním rohu obrazovky). Otevře se panel 'Stáhnout' s předem vybranou původní velikostí. Kliknutím na zelené tlačítko stáhnete původní soubor pomocí nástrojů prohlížeče.

Chcete-li stáhnout obrázek v jiné velikosti, klikněte na šipku dolů v zeleném tlačítku Stáhnout, kde si můžete vybrat velikost, která nejlépe vyhovuje Vašim potřebám (např. Originál, Malý, Střední nebo Velký). Poté znovu klikněte na zelené tlačítko a stáhněte si obrázek ve zvoleném rozlišení. Před stažením si také můžete různá rozlišení prohlédnout: kliknutím na 'View in browser' (zobrazit v prohlížeči) pod zeleným tlačítkem otevřete soubor ve vybraném rozlišení.

Než si jej stáhnete pro použití, zkontrolujte licenční podmínky souboru, abyste se ujistili, že pokrývají vaše zamýšlené použití. Uveďte prosím také všechny povinné atributy a licenční tituly, které jsou v souladu s těmito podmínkami. Tyto položky jsou nyní zahrnuty na panelu Stáhnout pod položkou 'You must attribute the author' (musíte uvést autora). Kliknutím na tento štítek se zobrazí autorské kredity, které můžete zkopírovat a vložit jako prostý text nebo HTML.

Jak mohu sdílet obrázek?

 

Chcete-li sdílet obrázky, které najdete v Media Viewer, klikněte na tlačítko 'Share/Embed' (sdílet/vložit) (ikona zakřivené šipky v pravém dolním rohu obrazovky - viz ikona vpravo). Karta 'Share' (sdílet) se zobrazí vpředu a obsahuje odkaz na vybraný obrázek, který můžete zkopírovat a vložit a sdílet s komunitou. Tento odkaz prozatím otevře obrázek v prohlížeči médií na stránce úložiště souborů (např. Commons), nikoli na stránce, kde jste jej našli.

Jak mohu vložit obrázek na jinou stránku?

Chcete-li použít obrázek na jiné wiki stránce nebo webu, klikněte na tlačítko ‘Share/Embed’ (sdílet/vložit) (ikona zakřivené šipky v pravém dolním rohu obrazovky - viz ikona výše). Poté klikněte na kartu 'Vložit'. Zobrazí se kód potřebný k zobrazení vybraného obrázku, který můžete zkopírovat a vložit do kódu vaší stránky.

Chcete-li přidat obrázek na wiki stránku, vyberte 'WikiText'. Chcete-li ji zahrnout na standardní webovou stránku, vyberte 'HTML'. Požadované informace o autorovi a licenci, spolu s příslušnými odkazy, jsou obsaženy ve vygenerovaném kódu.

Volba velikosti umožňuje vybrat velikost, která nejlépe odpovídá vaší stránce. Všimněte si, že můžete také změnit šířku nebo výšku obrázku v samotném kódu.

Před vložením souboru na stránku si ověřte licenční podmínky souboru, abyste se ujistili, že je vaše použití v souladu s nimi. Uveďte prosím všechny autory a odkazy tak, jak to vyžadují licenční podmínky.

Jak zjistím, zda lze obrázek znovu použít?

Mnoho obrázků, které najdete v Media Viewer, lze volně znovu použít, pokud uvedete původ a dodržíte jejich licenční podmínky. Některé obrázky jsou například licencovány podle podmínek Creative Commons (např. CC BY nebo CC BY-SA). Jiné jsou veřejnou doménou nebo jsou dostupné pod nějakou jinou licencí.

Chcete-li zjistit, co tyto licenční podmínky znamenají, jednoduše klikněte na licenční štítek v pravé dolní části Media Viewer, přímo pod modrým tlačítkem 'More details' (další podrobnosti). V některých případech se vám zobrazí podrobnosti o licenci na webu Creative Commons. V ostatních případech zobrazí licenci na panelu metadat -- nebo přejde na stránku s popisem souboru na webu úložiště, kde se můžete dozvědět více.

Pokud má obrázek zvláštní licenční podmínky nebo vyžaduje zvláštní poděkování či oprávnění, bude vedle licenčního štítku přidán odkaz 'view terms' (zobrazit podmínky). Kliknutím na něj zobrazíte podrobnosti o povolení a speciální požadavky od autora nebo zdroje.

Jak mohu obrázek upravovat nebo o něm diskutovat?

Chcete-li obrázek upravit, opravit nebo o něm diskutovat, přejděte na stránku s popisem souboru na Wikimedia Commons nebo na jiném úložišti souborů.

Můžete to udělat kliknutím na velké modré tlačítko 'More details' (další podrobnosti) v pravém dolním rohu obrazovky.

Ikona webu v tlačítku 'More details' ukazuje, zda odkazuje na Wikimedia Commons nebo jiné úložiště souborů (označeno logem 'W').

Jak mohu odkazovat na obrázek z Wikitextu?

Chcete-li vytvořit odkaz na obrázek, aby se otevřel v Media Viewer, můžete použít tento kód Wikitextu:

[{{fullurl:NÁZEV STRÁNKY}}#mediaviewer/{{urlencode:File:NÁZEV SOUBORU|wiki}} TEXT ODKAZU]

Kliknutím na tento odkaz se otevře propojený obrázek v Media Viewer jako překryvná vrstva na odkazované stránce.

Jak mohu vypnout Media Viewer pro nesouvisející obrázky?

Media Viewer někdy zobrazuje obrázky, které jsou matoucí nebo nejsou vhodné pro prohlížení pomocí tohoto nástroje. V případě potřeby mohou editoři zabránit zobrazení těchto obrázků v Media Viewer pomocí jedné z níže uvedených metod.

 • Pro obrázky obsažené v obsahu 'metadata', který nesouvisí s tématem stránky (např. ikony Template:Ambox): Pro tyto soubory můžete zakázat Media Viewer přidáním této třídy "metadata" do kódu jejich obrázku:
  <span class="metadata">[[File:Foo.jpg]]</span> Tuto metodu prosím používejte pouze k označení prvků v článcích, které nejsou považovány za součást správného obsahu článku: anotace, šablony údržby, navigační odkazy, ovládací prvky médií atd. Media Viewer není jediným nástrojem, který ignoruje obsah označený jako metadata.
 • Pro ostatní obrázky, které nejsou soubory 'metadata', ale nezobrazují se správně v Media Viewer (např. mapy nebo diagramy s nečitelnými štítky, malými ikonami, příznaky): můžete pro tyto soubory zakázat prohlížeč médií přidáním této třídy "noviewer" uvnitř jejich kódu obrázku:
  [[File:Foo.jpg|class=noviewer]]
 • Pro obrázky, které se používají k odkazu na jiný dokument pomocí |link= parametru obrázku, nemusíte dělat nic. Prohlížeč médií bude takové obrázky automaticky ignorovat.

Jaké platformy Media Viewer podporuje?

Media Viewer funguje na většině moderních webových prohlížečů pro stolní počítače: Chrome, Firefox a Safari v nejnovějších stabilních verzích – stejně jako Internet Explorer verze 9 a vyšší. V současné době Media Viewer nefunguje na IE8 a nižších a je deaktivován pro mobilní zařízení (pro mobilní zařízení je nyní k dispozici jednoduchý prohlížeč médií, ale postrádá většinu funkcí verze pro stolní počítače). V budoucích verzích plánujeme poskytnout mobilní verzi Media Viewer a také širší podporu prohlížeče na desktopových platformách.

Jaké formáty souborů Media Viewer podporuje?

V současné době Media Viewer podporuje pouze nejrozšířenější formáty souborů obrázků na stránkách Wikimedie (např.: JPEG, GIF, PNG, TIFF, SVG). V budoucích verzích přidáme podporu pro PDF, audio, video a další formáty souborů.

Jak mohu nahlásit technický problém?

Vítáme hlášení o chybách z naší komunity. Pokud narazíte na technický problém, nahlaste chybu zde na Phabricator.

Svou zprávu můžete také zveřejnit na této diskusní stránce se snímkem obrazovky a informacemi o vašem prohlížeči a operačním systému :).

Před nahlášením chyby nejprve zkontrolujte, že tento problém již není na seznamu známých chyb. V případě, že chyba byla již opravena, můžete to také otestovat na této testovací stránce na MediaWiki.org – kde jsou nové funkce zveřejněny o týden dříve před ostatními wiki.

Jak mohu diskutovat o nových funkcích tohoto nástroje?

Dejte nám prosím vědět, co si myslíte o Media Viewer. Jste vítáni k účasti na této diskusní stránce.

Při vývoji Media Viewer pomáhaly s testovatáním desetitisíce uživatelů po celém světě. Zde jsou navrhovaná vylepšení shromážděná prostřednictvím konzultací komunity, uživatelských průzkumů a dalších zpětných vazeb a to vše laskavě sdílené s naším vývojovým týmem. Mnoho z těchto vylepšení bylo již implementováno.

Kde najdu technické informace o aplikaci Media Viewer?

Další technické informace o tomto nástroji naleznete na těchto dvou stránkách rozšíření: MultimediaViewer , CommonsMetadata

Jak byl Media Viewer testován a uvolňován?

Media Viewer byl po dobu asi devíti měsíců rozsáhle testován desítkami tisíc uživatelů beta verze po celém světě, počínaje listopadem 2013, v rámci programu Funkce beta. To uživatelům umožnilo aktivovat Media Viewer dlouho předtím, než byl zveřejněn na jejich stránkách, kliknutím na malý 'Beta' odkaz vedle 'Preferences' v jejich osobní nabídce.

Během vývoje jsme také provedli přísné studie použitelnosti, jako je tento nedávný test použitelnosti – a provedli jsme rozsáhlé uživatelské průzkumy s více než 18 000 odpověďmi v 8 různých jazycích. Další návrhy komunity byly shromážděny prostřednictvím této široce propagované komunitní konzultace na mnoha velkých wiki po celém světě, stejně jako na naší běžné diskusní stránce.

Po vyřešení klíčových problémů identifikovaných našimi testery byl Media Viewer postupně vydáván mezi dubnem a červnem 2014. Místní nasazení probíhalo na různých webech každý týden až do poloviny června 2014, kdy byla tato funkce ve výchozím nastavení povolena na všech wiki hostovaných nadací Wikimedia Foundation. Poté jsme požádali o další zpětnou vazbu od komunity a provedli další kolo vylepšení na základě nových návrhů, jak je uvedeno výše.

Další informace najdete na na této stránce.

Jaké se plánují nové funkce pro Media Viewer?

V současné době nejsou pro Media Viewer plánovány žádné nové funkce.

Na podzim 2014 vyvinul multimediální tým širokou řadu nových vylepšení na základě průzkumu použitelnosti a zpětné vazby komunity.

Zde jsou vylepšení, která byla vydána v listopadu 2014 s cílem usnadnit používání Media Viewer čtenáři a příležitostnými editory. Našimi primárními cílovými uživateli tohoto nástroje:

Pokud máte nějaké návrhy na vylepšení tohoto nástroje v budoucích verzích, dejte nám vědět na této diskusní stránce.