Trợ giúp:Tiện ích:Kartographer

This page is a translated version of the page Help:Extension:Kartographer and the translation is 29% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Trang trợ giúp chi tiết:

Tiện ích mở rộng Kartographer cho phép bạn tạo các bản đồ tương tác và tĩnh trên các trang wiki của Wikimedia. Trang này là một tài liệu tham khảo toàn diện cho việc sử dụng Kartographer, bao gồm nhiều tùy chọn có sẵn khi sử dụng các thẻ ‎<mapframe>, thẻ này nhúng bản đồ trực tiếp vào các trang wiki và ‎<maplink>, thẻ này tạo liên kết tới các bản đồ tương tác toàn trang và chạm vào các thành phần của GeoJSON được hỗ trợ bởi Kartographer. Bạn sẽ tìm thấy vô số ví dụ ở cuối trang.

Đối với trợ giúp về Kartographer và OpenStreetMap, hãy xem Help:Extension:Kartographer/OSM .

Hướng dẫn sử dụng Kartographer

Tìm kiếm trang sử dụng Kartographer

Để tìm các trang chứa bản đồ Kartographer, bạn có thể tìm kiếm insource:mapframe.

Hiển thị các bài viết lân cận

 
Nút "Hiển thị bài viết lân cận" trong chế độ xem bản đồ kích thước đầy đủ
 
Các bài viết gần đó và các điểm đánh dấu màu đỏ được thêm thủ công trên bản đồ Kartographer

Ở chế độ toàn màn hình, bạn có thể nhấp vào nút “Hiển thị các bài viết lân cận” để xem tối đa 300 bài viết gần về mặt địa lý dưới dạng điểm đánh dấu trên bản đồ. Các điểm đánh dấu tại cùng một vị trí được nhóm thành các nhóm khi thu nhỏ và tách nhóm khi phóng to.

Ngay sau khi bạn di chuyển bản đồ bằng chuột hoặc phóng to và thu nhỏ, nút "tải lại kết quả" sẽ xuất hiện để hiển thị thêm các bài viết gần đó.

Các bài viết lân cận được tạo ra từ wiki mà bạn đang tham gia, có tính đến mức độ phù hợp và gần gũi. Điểm đánh dấu cho các bài viết gần đó là hình tròn. Chúng được hiển thị cùng với bất kỳ điểm đánh dấu nào đã được thêm thủ công và có hình dạng khác.

Khi bạn nhấp vào điểm đánh dấu của một bài viết gần đó, một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị tiêu đề, mô tả ngắn gọn và hình ảnh của bài viết. Click vào tiêu đề để đi đến bài viết. Nếu bài viết được liên kết với một khoản mục trên Wikidata, cửa sổ bật lên sẽ hiển thị một mô tả ngắn gọn từ Wikidata. Để ẩn các bài viết lân cận trên bản đồ, hãy nhấp lại vào nút “Hiển thị các bài viết lân cận”.

Trang dự án (tiếng Anh)

Cách tạo bản đồ bằng Kartographer

Cú pháp bản đồ cơ bản

Để đặt một bản đồ hoặc một liên kết bản đồ trực tiếp trên một trang wiki, Kartographer cung cấp hai thẻ: ‎<mapframe>, thẻ nhúng nội tuyến bản đồ liên kết tới bản đồ tương tác toàn màn hình và ‎<maplink>, thẻ này tạo văn bản đa dạng thức (với một điểm đánh dấu tùy chọn) liên kết đến một bản đồ tương tác toàn màn hình.

Một số wiki bọc các thẻ này trong các bản mẫu, chẳng hạn như MapboxMapframe. Tham khảo trang trợ giúp Kartographer của wiki địa phương để xem liệu wiki của bạn có các bản mẫu này hay không -- hoặc sử dụng các thẻ trực tiếp với tài liệu này làm hướng dẫn của bạn.


‎<mapframe>

 
San Francisco museums

Thẻ ‎<mapframe> nhúng bản đồ vào trang wiki. Thẻ phải trống hoặc chứa mã GeoJSON. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách viết mã GeoJSON.

<mapframe text="San Francisco museums" width="350" height="350" zoom="13" longitude="-122.3988" latitude="37.8013" />


‎<maplink>

Thẻ ‎<maplink> giúp thêm liên kết tới bản đồ ở chế độ xem toàn màn hình.

<maplink zoom="13" latitude="46.204391" longitude="6.143158"/>

46°12′16″N 6°8′35″E

Các thuộc tính và cách sử dụng của nó về cơ bản giống với ‎<mapframe>; xem bên dưới để biết những khác biệt nhỏ.

Thuộc tính

Thông tin dưới đây sẽ giúp bạn sẽ tìm thấy danh sách các thuộc tính cho cả ‎<mapframe>‎<maplink>.

Nói một cách chính xác, các thuộc tính duy nhất được yêu cầu (được đánh dấu trong bảng bằng dấu *) là chiều rộngchiều cao; không có vị trí được chỉ định, Kartographer sẽ tạo ra một bản đồ thế giới thu nhỏ có kích thước được chỉ định trên trang.

Khi zoom' không được định rõ, Kartographer sẽ áp dụng mức thu phóng tự động dự đoán tốt nhất dựa trên vị trí của bất kỳ điểm đánh dấu hoặc hình dạng địa lý nào trên bản đồ.

Cách sử dụng trong mỗi thẻ:

 • attribute="value"
Thuộc tính Giá trị Mô tả Ví dụ
width* pixels, "full" Chiều rộng của khung bản đồ. "100%" also works as an alias for "full", but no other percentage. width=200, width="full"
height* pixels Chiều cao của khung bản đồ. height=300
zoom 0-19 Mức độ chi tiết của bản đồ. Mức thu phóng 0 hiển thị toàn bộ bản đồ có sẵn và mức thu phóng 19 hiển thị mức độ chi tiết cao nhất. Khi zoom không được định rõ, Kartographer sẽ áp dụng mức thu phóng tự động dự đoán tốt nhất dựa trên vị trí của bất kỳ điểm đánh dấu hoặc hình dạng địa lý nào hiện có. zoom=12
latitude, longitude độ thập phân Vị trí trên trái đất. Xem bài viết này trong wiki GIS để biết thông tin chi tiết. Nếu không được chỉ định, Kartographer sẽ cố gắng lấy điểm trung tâm từ nội dung của bài viết. latitude=46.204391 longitude=6.143158
align "left", "center", "right" Vị trí nằm ngang của khung bản đồ trên trang. Giá trị mặc định của giá trị này được xác định theo hướng của ngôn ngữ trang (RTL: "left"; LTR: "right"). Với giá trị "left" hoặc "right", nội dung wiki khác sẽ chạy quanh bản đồ (xem tại đề mục tương ứng ở Help:Images ). align="right"
mapstyle "osm", "osm-intl" The style of the basemap. At Wikimedia there are currently only two styles available. One with labels (osm-intl) and one without labels (osm). mapstyle="osm"
lang mã ngôn ngữ, "local" Ngôn ngữ được sử dụng cho nhãn bản đồ và điểm đánh dấu. "địa phương" sử dụng ngôn ngữ của khu vực được hiển thị trên bản đồ. Lưu ý: Không phải tất cả các nhãn đều có sẵn ở mọi ngôn ngữ. Xem thêm #Ngôn ngữ và dự phòng. lang="es"
alt alternative text Defines the alternative text for generated image of maps. Only works for wikis with wgKartographerStaticMapframe enabled. alt="Street map of Manhattan. The Empire State building is marked in the middle of the island, just south of Central Park."
text wikitext
<mapframe>
Caption below the map frame. Causes the frameless attribute to be ignored if specified.
<maplink>
Defines the text of the link which, when clicked, displays the full-screen map (Example). If no custom text is specified the link text is shown as the coordinates of the map's center, e.g. 12°18′0″N 45°36′0″E.
text="Map of New York marking the location of the Empire State Building"
frameless ignored
‎<mapframe> only: Causes the embedded map to be drawn without a frame (border), similar to frameless images. Ignored if the text attribute is set, which forces a frame to be drawn. The attribute is meant to be used without a value. Any value will be ignored. Especially note that frameless="0" will not work as expected. You have to delete the attribute instead.
frameless
class "no-icon"
‎<maplink> only: Removes the marker icon normally shown before the link text, e.g. <maplink zoom="5" latitude="12.3" longitude="45.6" class="no-icon"/>.
class="no-icon"
* = required

Self-closing tags

When not using GeoJSON, you can use ‎<mapframe> and ‎<maplink> as self-closing, standalone tags.

Self-closing:

<mapframe width="350" height="350" zoom="13" longitude="-122.3988" latitude="37.8013" />

Enclosing GeoJSON:

<mapframe width="350" height="350" zoom="13" longitude="-122.3988" latitude="37.8013">
{
 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-122.3988, 37.8013] },
}
</mapframe>


GeoJSON

 
Several groups of automatic counters

The ‎<mapframe> and ‎<maplink> tags can either be empty or contain valid GeoJSON, to annotate the map with markers, draw shapes, and apply a mask area.

For more detail on this broad topic, you can read this helpful introduction to GeoJSON as well as the full GeoJSON specification.

Examples below use the maplink tag. As previously mentioned, GeoJSON used for maplink may be used for mapframe with no change.

Markers

 
Complex map - marker, article link and image

Maps that use GeoJSON may contain one or more markers to point out special locations. These markers are set using marker-specific keywords under the "properties" level in GeoJSON.

Kartographer hỗ trợ đặc tả simplestyle với các hình tượng Maki (được phát hành vào phạm vi công cộng theo Creative Commons Zêro). See the full list of supported icons.

<maplink text="Colorado State Capitol with marker icon" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">
{
  "type": "Feature", "properties": 
    { 
      "marker-symbol": "town-hall", 
      "marker-color": "46ea5f", 
      "marker-size": "medium"
    }, 
  "geometry": 
    { 
      "type": "Point",
      "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] 
    }
}
</maplink>

Kết quả: Colorado State Capitol with marker icon

Auto-counters

Multiple markers on a map can be grouped and named using patterns and counters. Below is a summary of styling attributes for items placed on a map using GeoJSON. For more information, see the simplestyle spec.

Attribute Value Description Example
marker-symbol icon name, "‑number", "‑letter" Determines whether the incremental marker labels proceed by number (1, 2, 3...) or letter (A, B, C...).

Automatic “-number” series go from 1-99, and letters from A-Z. If a group name is included like “-number-eat”, then multiple series are generated.
An icon name must be from this list.

"marker-symbol": "museum"
marker-color hexadecimal color A three- or six-character hexadecimal color value for each marker. "marker-color": "#228b22"
marker-size small, medium, large See examples of each size. "marker-size": "medium"
title wikitext When a marker is clicked, it will display wikitext specified in the "title" value. "title": "[[:en:Downtown_Aquarium,_Denver|Downtown Aquarium Denver]]"

 

description wikitext When a marker is clicked, it will display wikitext or an image specified in wikitext in the "description" value. "description": "[[File:Denver-DTA.jpg|150x150px]]"

 

For a rich variety of examples, see the Examples section.

Shapes, lines and points

GeoJSON allows you to add lines, geometric areas and points as annotations to your map. You can define them inline or import them from external databases.

Inline

GeoJSON allows you to draw points (markers), simple lines and geometric areas as part of your map definition. The following examples include the "geometry" attribute of GeoJSON objects inside a Feature object. Consult the full GeoJSON specification for more information.

Object Coordinates (long/lat) Map feature GeoJSON example Effect
Point single position Marker
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates":
 [-122.629395, 45.505662]
}
 
LineString two or more positions Line connecting two points
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates":
[
 [-122.321777, 47.598526],
 [-122.629395, 45.505662]
]}
 
Polygon four or more positions, first and last identical Polygon with shaded interior
"geometry": {
"type": "Polygon",
"coordinates": [
[
 [-122.365723, 48.209576],
 [-123.947754, 46.949528],
 [-122.695313, 44.776709],
 [-120.629883, 46.573148],
 [-122.365723, 48.209576]
]]}
 
Object Coordinates (long/lat) Map feature
MultiPoint multiple positions multiple points (markers)
MultiLineString multiple sets of LineString positions multiple lines
MultiPolygon multiple sets of Polygon positions multiple polygons

External data

 
A geoshape of Alaska

GeoJSON allows you to import geographical objects from external sources using the "type" attribute with the value "ExternalData".

Maps can draw from well-known geographical objects by using their Wikidata ID (also via Wikidata SPARQL queries). The source for external polygons and lines is OpenStreetMap database, and marker coordinates are retrieved directly from Wikidata.

Additionally, maps can link directly to raw GeoJSON stored on Wikimedia Commons (.map files): see Help:Map Data for details.

Objects can be rendered using data from an external source in these different ways:

 • "service": "geopoint" - Draws a marker.
 • "service": "geoline" - Draws a simple line.
 • "service": "geoshape" - Draws a polygon with a shaded interior.
 • "service": "geomask" - Draws a polygon and shades everything outside the polygon.
 • "service": "page" - path to a .map file on Wikimedia Commons that contains valid GeoJSON.
External data cannot be versioned.
Via Wikidata ID
Attribute Value
type ExternalData
service geopoint, geoline, geoshape, or geomask
ids One or more Wikidata IDs, separated by commas

Polygons and lines in OpenStreetMap (OSM) database are linked using Wikidata IDs. Định danh Wikidata có vẻ mới mẻ đối với cộng đồng OSM. Hiện nay bản đồ đã gắn định danh vào khoảng [$url 1,9 triệu đối tượng]. Để bổ sung thêm định danh, đi đến https://www.openstreetmap.org/ và gắn thẻ $wikidata có giá trị $q (xem Key:wikidata tại wiki OSM để biết một cách dễ hơn để gắn thẻ). As of early 2022 there are roughly 1.9 million elements with Wikidata IDs. You can add your own at https://www.openstreetmap.org/ – be sure to add the wikidata tag and the corresponding QID value. Polygon or line typically becomes available to Kartographer within two days. For detailed instructions, see Help:Extension:Kartographer/OSM .

Marker is drawn if linked Wikidata item has P625 coordinate statement.

 
Combined map of Salzburg and Elixhausen
 
Geopoints using QIDs Q667450 and Q15958518
<mapframe height="300" width="300" text="Combined map of Salzburg and Elixhausen">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "ids": "Q34713,Q701153"
}
</mapframe>
<mapframe text="Geopoints using QIDs [[wikidata:Q667450|Q667450]] and [[wikidata:Q15958518|Q15958518]]" latitude="43.74" longitude="7.43" zoom="13" width="400" height="400">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geopoint",
 "ids": "Q667450, Q15958518"
}
</mapframe>


GeoShape qua Truy vấn Wikidata
Attribute Value
type ExternalData
service geopoint, geoline, geoshape, or geomask
query a Wikidata SPARQL query
Variable names to use in Wikidata Query Service
Variable Allowed on Comment
?id geopoint, geoline, geoshape, or geomask Required
?title geopoint, geoline, geoshape, or geomask Gives a heading on a popup. Accepts wikitext.
?description geopoint, geoline, geoshape, or geomask Further text on a popup. Accepts wikitext.
?geo geopoint Should be coordinates.
Marker variables behaves like described in auto-counters.
?marker_symbol geopoint
?marker_size geopoint
?marker_color geopoint
Fill and stroke variables behaves like described in styling shapes.
?fill geoshape, or geomask
?fill_opacity geoshape, or geomask
?stroke geoline, geoshape, or geomask
?stroke_opacity geoline, geoshape, or geomask
?stroke_width geoline, geoshape, or geomask
If you want to the popups to contain images or links to the respective articles, you can retrieve these information and add them to title or description fields. See following examples for details.
 
Governors of US states with their party affiliation. (query builder)
<mapframe longitude="-110" latitude="52" zoom="3" width="400" height="300" text="Governors of US states with their party affiliation">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "query": "SELECT ?id ?head (SAMPLE(?img) as ?img_) (min(?partyId) as ?party) (if(?party = '0', '#800000', if(?party = '1', '#000080', '#008000')) as ?fill) (concat('[[w:', substr(str(?link),31,400), '{{!}}', ?headLabel, ']]') as ?title) (concat(?stateLabel, '\\n', '[[File:', substr(str(?img_), 52, 400), '{{!}}200px]]') as ?description) WHERE { ?id wdt:P31 wd:Q35657 . ?id wdt:P6 ?head . ?head wdt:P102 ?party . BIND(if(?party = wd:Q29468, '0', if(?party = wd:Q29552, '1', '2')) as ?partyId) SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 'en' . ?head rdfs:label ?headLabel . ?id rdfs:label ?stateLabel . } OPTIONAL { ?head wdt:P18 ?img . } ?link schema:about ?head . ?link schema:isPartOf <https://en.wikipedia.org/> .} GROUP BY ?id ?head ?headLabel ?link ?stateLabel"
}
</mapframe>
 
Public art in Hoogvliet, Rotterdam. (query builder)

Instead of a Wikidata Item ID, a map can also derive data from a Wikidata query in SPARQL. (You can create SPARQL queries using the Query Builder.)

<mapframe text="Public art in Hoogvliet, Rotterdam" latitude="51.86" longitude="4.36" zoom="13" width="400" height="400">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geopoint",
 "query": "SELECT DISTINCT ?id ?geo (?idLabel as ?title) (if(BOUND(?image), concat(?typeLabel, '\\n', '[[File:', substr(str(?image), 52, 400), '{{!}}200px]]'), ?typeLabel) as ?description) (if(?type = wd:Q860861, '#800000', if(?type = wd:Q245117, '#000080', '#008000')) as ?marker_color) WHERE { ?id wdt:P136 wd:Q557141; wdt:P625 ?geo; wdt:P276* wd:Q2103147; wdt:P31 ?type. OPTIONAL {?id wdt:P18 ?image}. SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 'en, nl'. ?id rdfs:label ?idLabel. ?type rdfs:label ?typeLabel} .} ORDER BY ?id"
}
</mapframe>
 
Hillforts in the Basque Country, with image, size and color
<mapframe width="400" height="300" text="Euskal Herriko kastroen mapa interaktiboa">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geopoint",
 "marker-size": "small",
 "query": "SELECT ?id ?geo ?idLabel ?img ?herriaLabel (?idLabel as ?title) (concat(?herriaLabel, '\\n', '[[File:', substr(str(?img), 52, 400), '{{!}}200px]]') as ?description) ('small' as ?marker_size) ('#228b22' as ?marker_color) ('landmark-JP' as ?marker_symbol) WHERE {\n SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language \"eu,es,fr,en\". }\n ?id wdt:P31 wd:Q744099.\n ?id wdt:P131*/^wdt:P527 wd:Q47588;\n wdt:P625 ?geo.\n OPTIONAL { ?id wdt:P18 ?img .}\n ?id wdt:P131 ?herria.\n}"
}
</mapframe>Dữ liệu bản đồ từ Commons

Map data in GeoJSON that is stored on Commons can be drawn on the map.

Attribute Value
type ExternalData
service page
title path to a .map file on Wikimedia Commons that contains valid GeoJSON.

For example: Neighbourhoods/New_York_City.map will draw from this map.

Thông tin thêm Help:Map Data
<mapframe width="300" height="400">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "page",
 "title": "Neighbourhoods/New York City.map"
}
</mapframe>
  Caution: The map loader does not currently support chained ExternalData calls. If a resource of type ExternalData is fetched that itself relies on ExternalData references, loading will fail. See task T155927 and task T193458.
  Caution: Filenames of .map files are limited to 400 characters in length and a file size of 2MiB. Keep this in mind when creating files for this purpose in Wikimedia Commons.


Mask layer
 
Map of Salzburg with mask

A mask is just an inside-out shape, specified in the same way but with the exterior of the shape shaded.

<mapframe align="right" height="420" width="420" latitude="47.7992" longitude="13.0482" zoom="11" text="Map of Salzburg with mask">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geomask",
 "ids": "Q34713",
 "properties": {
  "fill": "#555555",
  "fill-opacity": 0.5,
  "stroke": "#000000",
  "stroke-width": 1,
  "stroke-opacity": 1
 }
}
</mapframe>
Kết hợp nhiều kiểu dữ liệu

You can combine ExternalData, Feature, and FeatureCollection objects together in the same ‎<mapframe> or ‎<maplink> element, for example to highlight features with titles and descriptions on top of externally sourced objects.

Map data from Commons can be combined with other types of data by grouping them in parallel blocks of GeoJSON. See #Mixed types for various combinations.


Styling shapes

 
Interstate Highway I-696

In addition to the marker styling above, lines and areas support these simplestyle properties:

Attribute Value Description
stroke hexadecimal color The color of the line or outline.
stroke-width pixels The thickness of the shape's line.
stroke-opacity 0.0-1.0 Defines the transparency of the shape's line. A setting of 1 draws a solid line; 0 is invisible; larger values (approaching 1) show less of the background through the line.
fill hexadecimal color The color used to fill in the shape.
fill-opacity 0.0-1.0 Defines the transparency of the fill area. A setting of 1 paints an opaque area within the shape; 0 is invisible; larger values (approaching 1) show less of the background through the fill area.


Phần tử phủ lên nhau

Map elements that overlap are drawn in the order they appear in the code. If a map includes two lines that overlap, the line defined first will appear beneath the line defined next. This applies to any elements defined in the code that draw on the map.

Examples
<mapframe width="500" height="270" longitude="79.030" latitude="-24.794" zoom="8" align="center">
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {"fill": "#ff0000","fill-opacity": 0.7,"stroke-width": 0},
"geometry": {
 "type": "Polygon",
 "coordinates": [
 [
  [77.926025390625, -25.150257104114733],
  [80.14251708984374, -25.150257104114733],
  [80.14251708984374, -24.43714786161562],
  [77.926025390625, -24.43714786161562],
  [77.926025390625, -25.150257104114733]
 ]
 ]
 }
 },
{
"type": "Feature",
"properties": {"stroke": "#fffa00","stroke-width": 5},
"geometry": {
 "type": "LineString",
 "coordinates": [
  [77.926025390625, -25.150257104114733],
  [80.14251708984374, -24.43714786161562]
 ]
 }
 },
{
"type": "Feature",
"properties": {"stroke": "#000000","stroke-width": 5},
"geometry": {
 "type": "LineString",
 "coordinates": [
  [77.926025390625, -24.43714786161562],
  [80.14251708984374, -25.150257104114733]
 ]
 }
 }
 ]
}
</mapframe>

The code for the map above includes three elements, all of which use GeoJSON's "feature" functionality. The first feature is a "Polygon" - the red rectangle. This is followed by two "LineString" features. The yellow line is defined first, so it appears beneath the black line. Note that the hierarchy used to draw elements applies regardless of whether the data is raw GeoJSON or comes from a Wikidata ID or Commons data page.

The map below changes the order from that of the first example: the black line is defined first and is thus moved to the bottom of the stack:

GeoJSON resources

Reference
Guides
Editors and tools

Nhóm

Chức năng nhóm chỉ có sẵn tại Wikivoyage (theo yêu cầu của nhóm phát triển Trình soạn thảo trực quan)

Dự án Wikivoyage cần hiển thị dữ liệu trên bản đồ được định rõ ở phần khác trên cùng trang. Ví dụ bản đồ có nhiều địa điểm quan tâm (POI) được định rõ dùng thẻ $maplink, cũng như một bản đồ chung ở bên phải của trang hiển thị tất cả mọi POI. There may be multiple points of interest (POI) defined with ‎<maplink> tags, all of which appear on a single common map on the side of the page. (See an example using the city of Salzburg.)

Chức năng nhóm cho phép trang chia sẻ dữ liệu giữa nhiều thẻ $mapframe và $maplink.

Theo mặc định, dữ liệu trong thẻ $mapframe hoặc $maplink chỉ được hiển thị ứng với chính thẻ đó và không được hiển thị ở nơi khác.

Nếu $mapframe hoặc $maplink định rõ thuộc tính $group, các dữ liệu trong các thẻ này sẽ được nhóm lại cùng với tất cả các dữ liệu khác cùng tên nhóm. Thành thử thẻ nào có cùng tên nhóm sẽ hiển thị cùng dữ liệu trên bản đồ, và những thẻ về sau có thể tặng thêm dữ liệu vào nhóm. Tags with the same group name will display on a single map data; each tag incrementally adds data to the group.

Each ‎<mapframe> tag on a Wikivoyage tag displays an embedded map displaying the groups specified in its tag.

Một thẻ cũng có thể hiển thị nhóm khác, không kể nó trực thuộc một nhóm hay không, bằng cách định rõ thuộc tính show="...". Có thể định rõ nhiều tên nhóm trong một danh sách được phân tích bằng dấu phẩy. Một tên nhóm chỉ có thể chứa chữ thường tiếng Anh (tức không có dấu hoặc chữ đ như trong tiếng Việt). Bảng sau cho biết thẻ nào sẽ hiển thị dữ liệu nào. Multiple group names may be specified, separated by comma. A group name may only contain lower case Latin letters. This grid illustrates the data that will be shown for each tag.

Example:

<maplink>                -- shows 1
<maplink group='food'>         -- shows  2  4    8  10
<maplink group='bar' show='bar'>    -- shows   3      9
<maplink group='food' show='bar'>    -- shows  2 3 4    8 9 10
<maplink       show='bar'>    -- shows   3  5    9
<maplink       show='food,bar'> -- shows  2 3 4  6  8 9 10
<mapframe>               -- shows       7
<mapframe group='food'>         -- shows  2  4    8  10
<mapframe group='bar' show='bar'>   -- shows   3      9
<mapframe group='food' show='bar'>   -- shows  2 3 4    8 9 10
<mapframe       show='bar'>   -- shows   3      9  11
<mapframe       show='food,bar'> -- shows  2 3 4    8 9 10  12
Wikivoyage pages also sometimes wrap the ‎<mapframe> and ‎<maplink> tags in templates. Consult Mapshape, Listing and See for a good starting place.

Languages and fallbacks

Kartographer maps get their labels from the open-source mapping project OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org/). By default, Kartographer tries to display map labels in the language of the wiki in which the embedded map is displayed. If that language is not available, then the map will use the given wiki's configured fallback language, then the local language in the map region specified in the Kartographer map. If none of these are available, Kartographer will display no label.

You can specify the language to use for labels with the lang attribute and by setting its value to the desired language code Example: lang="ja" will display labels in Japanese, if available.

To use the language local to the map area, specify lang=local. For more information about using the local language in your labels, and about OpenStreetMap multilingual data in general, read this post. Kartographer maps get their data, including map label data in all available languages, from the open-source mapping project OpenStreetMap. If the map you want to display doesn't offer labels in the desired language, you can always add labels in that language by adding them yourself to OpenStreetMap. Note that country and city names are drawn from label nodes in OpenStreetMap, not from the data attached to boundary relations. To get started, see the OpenStreetMap Beginners’ Guide and these best practices in naming conventions.

Examples

Simple

 
San Francisco museums
<mapframe text="San Francisco museums" width="350" height="350" zoom="13" longitude="-122.3988" latitude="37.8013">
{
 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-122.3988, 37.8013] },
 "properties": {
  "title": "[[w:Exploratorium|Exploratorium]]",
  "description": "[[File:Giant_Mirror_at_the_Exploratorium.jpeg|200px]]",
  "marker-symbol": "museum",
  "marker-size": "large",
  "marker-color": "0050d0"
 }
}
</mapframe>


Markers and counters

Colorado State Capitol with a town hall marker, article link and image

<maplink text="Colorado State Capitol with a town hall marker, article link and image" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">
{
   "type": "Feature",
   "properties": { "marker-symbol": "town-hall", "marker-color": "46ea5f", "marker-size": "medium", "title": "[[w:Colorado_State_Capitol|Colorado State Capitol]]", "description": "[[File:Coloradocapitolhill2.JPG|150px]]"},
   "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] }
}
</maplink>


Numbered markers

Colorado State Capitol with a number marker

<maplink text="Colorado State Capitol with a number marker" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">{ "type": "Feature", "properties": { "marker-color": "228b22", "marker-symbol": "-number"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] }}</maplink>


Lettered markers

Colorado State Capitol with a letter marker

<maplink text="Colorado State Capitol with a letter marker" longitude="-104.98491" latitude="39.73939" zoom="17">{ "type": "Feature", "properties": { "marker-color": "508e33", "marker-symbol": "-letter"}, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-104.98485267162323, 39.73928364167763] }}</maplink>


Several markers in a feature collection

Denver Amusements

<maplink text="Denver Amusements" longitude="-105.01247406005858" latitude="39.74956567318853" zoom="14"> {"type": "FeatureCollection", "features": [{ "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.00768899917603, 39.74859230437501] }, "properties": { "title": "[[w:Pepsi_Center|Pepsi Center]]", "marker-color": "420617", "marker-symbol": "-letter-see", "marker-size":"small"} }, { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.01238822937012, 39.7526011757416] }, "properties": { "title": "[[w:Downtown_Aquarium%2C_Denver|Downtown Aquarium Denver]]", "marker-color": "508e33", "marker-symbol": "-letter-see","marker-size":"medium", "description": "[[File:Denver-DTA.jpg|150px]]" } }, { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.01247406005858, 39.74956567318853] }, "properties": { "title": "[[w:Confluence_Park|Confluence Park]]", "marker-color": "0d2751", "marker-symbol": "-letter-see", "marker-size":"large" } }, { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-105.01646518707275, 39.74656303364532] }, "properties": { "title": "South Platte Bike Trail", "marker-color": "61b9e2", "marker-symbol": "-number-see", "marker-size":"medium" } },]}</maplink>


Groups of automatic counters
 
Several groups of automatic counters
<mapframe text="Several groups of automatic counters" width="350" height="350" zoom="13" longitude="-122.39902496337889" latitude="37.80151060070086">
{
 "type": "FeatureCollection",
 "features": [
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.41816520690917,
     37.79097260220947
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.40786552429199,
     37.799654055191525
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.40185737609865,
     37.796262984039544
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.38743782043457,
     37.80535070427755
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number",
    "marker-color": "302060"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.38005638122557,
     37.795449103799726
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-letter",
    "marker-color": "208020"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.40941047668457,
     37.81850557172186
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-letter",
    "marker-color": "208020"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.40357398986815,
     37.81280993744834
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-letter",
    "marker-color": "208020"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.39842414855956,
     37.8071138637568
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number-bar",
    "marker-color": "f01080"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.41181373596191,
     37.78595317184089
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number-bar",
    "marker-color": "f01080"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.39542007446289,
     37.787674400057654
    ]
   }
  },
  {
   "type": "Feature",
   "properties": {
    "marker-symbol": "-number-bar",
    "marker-color": "f01080"
   },
   "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [
     -122.38649368286131,
     37.78401144262929
    ]
   }
  }
 ]
}
</mapframe>


ExternalData

Wikidata QID

State of Colorado, outlined

<maplink text="State of Colorado, outlined" zoom="7" > { "type": "ExternalData", "service": "geoshape", "ids": "Q1261" } </maplink>


Wikidata query
 
Governors of US states with their party affiliation
<mapframe longitude="-110" latitude="52" zoom="3" width="500" height="500" text="Governors of US states with their party affiliation">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoshape",
 "query": "SELECT ?id ?head (SAMPLE(?img) as ?img_) (min(?partyId) as ?party) (if(?party = '0', '#800000', if(?party = '1', '#000080', '#008000')) as ?fill) (concat('[[w:', substr(str(?link),31,500), '{{!}}', ?headLabel, ']]') as ?title) (concat(?stateLabel, '\\n', '[[File:', substr(str(?img_), 52, 500), '{{!}}200px]]') as ?description) WHERE { ?id wdt:P31 wd:Q35657 . ?id wdt:P6 ?head . ?head wdt:P102 ?party . BIND(if(?party = wd:Q29468, '0', if(?party = wd:Q29552, '1', '2')) as ?partyId) SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 'en' . ?head rdfs:label ?headLabel . ?id rdfs:label ?stateLabel . } OPTIONAL { ?head wdt:P18 ?img . } ?link schema:about ?head . ?link schema:isPartOf <https://en.wikipedia.org/> .} GROUP BY ?id ?head ?headLabel ?link ?stateLabel"
}
</mapframe>


Map data from Commons
<mapframe width="300" height="400">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "page",
 "title": "Neighbourhoods/New York City.map"
}
</mapframe>


Mixed types
 
Caderousse city wall
<mapframe text="Caderousse city wall" width="300" height="300" zoom="15" longitude="4.75600" latitude="44.10200">
[
 {
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q13518258",
  "properties": {
   "stroke": "#ffb100",
   "stroke-width": 6,
  }
 },
 {
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [4.75566, 44.104498] },
  "properties": {
   "title": "Porte de Castellan"
  }
 },
 {
  "type": "Feature",
  "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [4.75829, 44.10258] },
  "properties": {
   "title": "Porte Léon Roche"
  }
 }
]
</mapframe>


Mixed types with markers
<mapframe width="300" height="300" zoom="12" longitude="-73.965278" latitude="40.782222">
[
 {
  "type": "ExternalData",
  "service": "page",
  "title": "Neighbourhoods/New York City.map"
 },
 {
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q160409",
  "properties": {
   "fill": "#07c63e", "title": "Central Park"
  }
 },
 {
  "type": "Feature",
  "properties": {"title": "Roosevelt Island", "marker-color": "f01080"},
  "geometry": {
   "type": "Point",
   "coordinates": [
    -73.94511222839355,
    40.76734665426719
   ]
  }
 }
]
</mapframe>


Mixed types with SPARQL query
 
Manual railway and queried
<mapframe width="300" height="300" text="Manual railway and queried stations">
[
{
"type": "ExternalData",
 "service": "geopoint",
 "properties": {
    "marker-symbol": "rail",
    "marker-color": "302060" },
 "query": "SELECT ?id ?geo ?idLabel (?idLabel as ?title) WHERE { ?id wdt:P81 wd:Q1760190 ; wdt:P31 wd:Q2175765; wdt:P625 ?geo . SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language 'sv'. } }"
},
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoline",
 "properties": {
  "stroke": "#AA0000",
  "stroke-width": 3
 },
 "ids": "Q119890957, Q119891049"
}
]
</mapframe>Tuỳ chọn kết xuất

The following table shows how a ‎<mapframe> map can be formatted for display on a wiki page. The table contains two columns: the first shows an interactive map via the ‎<mapframe> tag, and the second shows the rendering of an example image with the same options.

Tuỳ chọn Kết xuất một ‎<mapframe> Kết xuất một hình ảnh
 • Format: frame
 • Alignment: undefined
... text text text text text text ... ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: none
Not supported: see task T157502. ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: left
... text text text text text text ... ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: center
... text text text text text text ... ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frame
 • Alignment: right
... text text text text text text ... ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: undefined
... text text text   text text text ...

Inconsistent, see task T157640.
... text text text   text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: none
Not supported: see task T157502. ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: left
... text text text   text text text ... ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: center
... text text text   text text text ... ... text text text
 
text text text ...
 • Format: frameless
 • Alignment: right
... text text text   text text text ... ... text text text
 
text text text ...

Use the width value full in order to make the map take up the full width of the page.

<mapframe width="full" height="200" zoom="13" longitude="-122.39953994750977" latitude="37.81032643553478"></mapframe>
<mapframe width="full" height="200" zoom="13" longitude="-122.39953994750977" latitude="37.81032643553478" frameless></mapframe>

 

Styling

 
Interstate Highway I-696
<mapframe text="Interstate Highway I-696" width="300" height="300" longitude="-83.2297" latitude="42.4883" zoom="9">
{
 "type": "ExternalData",
 "service": "geoline",
 "ids": "Q2108",
 "properties": {
  "title": "Highway I-696",
  "description": "[[File:I-696 near M-10 in 1988.jpg|200px]]",
  "stroke": "#ffb100",
  "stroke-width": 8
 }
}
</mapframe>


Xem thêm