ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲:ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬

This page is a translated version of the page Help:Contents and the translation is 100% complete.
Other languages:
PD ߦߟߌߣߐ: ߣߴߌ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߜߍ߲ ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߡߊ߬ CC0 ߟߊߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߘߐߜߍ߫ ߞߌ߬ߓߊ߬ߙߏ߬ߦߊ߬ ߜߘߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫.
PD

ߦߋߟߌ: Project:Support desk ߞߊ߬ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫.

ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ MediaWiki.org ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬

  ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ

  ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߎ߲ߘߎߡߦߊߟߌ

  ߥߞߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ

ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߣߊ߬ߕߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߌ߬ߢߍ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߘߤߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߥߞߌ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߢߍ߫.