Globale sjablonen en de relatie met de strategie

This page is a translated version of the page Global templates/Relationship to strategy and the translation is 100% complete.

Het voorstel globale sjablonen is in overeenstemming met veel van de strategische richtingen en doelstellingen zoals gepubliceerd door de Wikimedia Foundation en Wikimedia Duitsland in verschillende documenten. Deze pagina wil u laten zien hoe.

Voor meer context, zie de samenvatting van het voorstel globale sjablonen of de volledige specificatie . {{🌎🌍🌏}}

Wikimedia Foundation Middentermijnplan 2019

Het Wikimedia Foundation Middentermijnplan 2019 ("MTP") heeft verschillende prioriteiten en doelstellingen. Dit is hoe het voorstel Globale sjablonen zich met veel van hen relateert:

MTP: merkbewustzijn

Op het eerste gezicht lijkt het doel van het bewustwording van het merk niet rechtstreeks te verbinden met het voorstel voor Globale sjablonen. Merkbewustzijn gaat over communicatie en Globale sjablonen is een technologisch projectvoorstel. Maar ze zijn nauw met elkaar verbonden. Sommige van de meest opmerkelijke functies van Wikimedia-sites, zoals Infoboxen, voetnoten en "citatie nodig", worden uitgevoerd met behulp van sjablonen. Voor mensen die in de talen lezen waarin er succesvolle edities van Wikipedia zijn, zijn ze net zo veel een onderdeel van het merk Wikipedia als het logo puzzel globe. Het implementeren van deze op een moderne, consistente, robuuste en meertalige manier zal het merk stabieler en internationaler maken en de erkenning ervan over de hele wereld verhogen.

MTP: Wereldwijde lezers

Veranderingen van onze kernproducten in een incrementele maar betekenisvolle mate De sjablonen vormen een onderdeel van de core, voor elke definitie van een "product behorend tot de core". Als MediaWiki het kernproduct is, zijn sjablonen een van de belangrijkste kenmerken. Als Wikipedia, Commons, Wikidata, Wikisource, andere wiki's met hun lees en bewerk ervaringen het kernproduct zijn, worden sjablonen alomtegenwoordig daarbij gebruikt en moeten ze op het hoogste niveau worden behandeld, en niet alleen als vanzelfsprekend worden genomen. Het globaal maken van sjablonen is "incrementeel" omdat het de syntaxis en de snelle implementatieaspecten van sjablonen behoudt en alleen de manier verandert waarop sjablonen worden gedeeld tussen wiki's, en het is "bedoeld" omdat het direct verschillende gebruik- en ontdekkingsmogelijkheidsproblemen zal aanpakken.

Aanzienlijk uitbreiden van onze kernproducten ervaringenː Deze prioriteit gaat over het integreren van inhoud uit Commons, Wikidata, Wikisource en andere projecten in Wikipedia, en over gestructureerde data. Het implementeren van globale sjablonen zal een lange weg gaan om de verspreiding van inhoud tussen verschillende wiki's gemakkelijker te maken, en zal alle redactie-gemeenschappen in staat stellen om zelf te innoveren. Het zal ook de blootstelling van Commons, Wikidata, Wikisource en verschillende gestructureerde dataprojecten aan het grote publiek in alle talen aanzienlijk verhogen. Zie ook de secties op Gestructureerde Data op Commons en WikiCite op deze pagina.

Verander het paradigma van vrije kennis Globale sjablonen breken niet hoe Wikipedia werkt, maar ze laten de gemeenschappen efficiënter werken aan het ontwikkelen van innovatieve functies. Dit zijn dezelfde gemeenschappen die de proza van de artikelen sinds 2001 en de sjablonen sinds 2004 hebben gemaakt en Wikipedia in veel talen zo succesvol hebben gemaakt. Het hergebruik van de huidige vaardigheden van de gemeenschappen en het gemakkelijker maken van samenwerking tussen deze mensen zal nog grotere innovatie en nieuwe paradigma's van vrije kennis opleveren.

MTP: Bloeiende beweging

We zullen nieuwkomers verwelkomen en ondersteunen: Globale sjablonen zullen sjablonen gemakkelijker te gebruiken maken voor nieuwkomers in zowel kleine als grote wiki's. In het bijzonder houdt het niet alleen rekening met nieuwkomers in de zin van "nieuwe bewerkers in een bestaande wiki", maar ook met bewerkers in volledig nieuwe wiki's die nog niet in een andere wiki hebben bewerkt, bijvoorbeeld bewerkers van wiki's in nieuwe talen.

We zullen sterke, diverse en innovatieve gemeenschappen hebben die de wereld vertegenwoordigen: Het globaal maken van sjablonen zal gemeenschappen sterker en meer divers maken door hen in staat te stellen efficiënt samen te werken. Het zal de gemeenschappen innovatiever maken door technische innovatie van elke wiki gemakkelijk te gebruiken op alle andere wiki's. Dit is een bijzonder belangrijk punt, omdat er aanzienlijke technische innovatie is in sjablonen en modules op middelgrote wiki's, en deze wordt vaak over het hoofd gezien.

We zullen strategische partnerschappen en coalities hebben met gelijkaardige organisaties / We zullen sterke en machtige leiders en gelieerde partijen hebben: Het lijkt misschien niet duidelijk, maar het maken van globale sjablonen zal dit probleem ook aanpakken. Een voorbeeld is dat veel afdelingen zeiden dat ze niet willen dat mensen Content Translation meer gebruiken omdat het niet stabiel genoeg is met infobox en referentie-sjablonen. Globale sjablonen zullen dit probleem volledig aanpakken, en het is slechts één van de vele.

MTP: Platform evolutie

Softwareplatforms met geïntegreerde machine learning-, rich media- en gestructureerde datacomponenten, bijbehorende tooling voor interne en externe ontwikkeling en hergebruik van code en content: Globale sjablonen helpen alle sjablonen semantisch en gemakkelijker te verwerken maken door machine learning-algoritmen. Hierdoor worden rich media en gestructureerde datacomponenten gemakkelijker te hergebruiken in verschillende projecten. En natuurlijk is hergebruik van code en inhoud waar het hele voorstel voor globale sjablonen om draait.

Volledig geautomatiseerde en continue code- en implementatie-infrastructuurː Sjablonen en modules (en ook gadgets) gaan nu niet door een consistente code-systeem of implementatie-infrastructuur. Sommige sjablonen en modules hebben testsuites, maar er is geen consistent kader voor dit, en het ontwikkelen van een dergelijke consistent kader zal niet schaalbaar zijn zonder de sjablonen op een centrale plaats te bewaren. En sjablonen en modules hebben wel een code-systeem en implementatie-infrastructuur nodig, omdat ze, net als de kern van MediaWiki en extensies, belangrijke en opmerkelijke functies implementeren, en ze zijn code.

Tooling voor bijdragers is gebruiksvriendelijk, goed gedocumenteerd en toegankelijk voor gebruikers, waardoor de betrokkenheid en bijdrage toenemen: Dit is opnieuw een centraal punt van het hele Globale sjablonen voorstel: het maken van (onwiki) hulpmiddelen die gemakkelijk te gebruiken zijn en toegankelijk zijn voor bijdragers. Het voorstel behandelt zelfs documentatie.

Een van de maatstaven voor de prioriteit van de ontwikkeling van het platform is: "25% van de inhoud die wordt geconsumeerd of gecreëerd, gebruikt gestructureerde data. Dit omvat Wikidata, maar gaat ook uit naar inhoud uit artikelen, sjablonen en andere bronnen die worden opgeslagen in formaten die door programma's kunnen worden gebruikt met verschillende bijdrage- en consumptieformaten. " Als sjablonen globaal worden, is het waarschijnlijk dat veel meer dan 25% van hen gestructureerde data zal gaan gebruiken. In ieder geval wordt het meten van dit veel gemakkelijker op één centrale wiki-repository dan op 900 wiki's.

Wikimedia movement strategie fase 1

De strategische richting die werd bepaald aan het einde van fase 1 van het proces Movement Strategy, dat in 2017 van start ging, is als volgt:

In 2030 zal Wikimedia de essentiële infrastructuur van het ecosysteem van vrije kennis worden, en iedereen die onze visie deelt, kan zich bij ons aansluiten.

Wij, de Wikimedia-medewerkers, gemeenschappen en organisaties, zullen onze wereld verder helpen door kennis te verzamelen die de menselijke diversiteit volledig vertegenwoordigt en door de diensten en structuren te bouwen die anderen in staat stelt hetzelfde te doen.

Wij zullen onze missie om inhoud te ontwikkelen voortzetten zoals we in het verleden hebben gedaan, en we zullen verder gaan.

Kennis als dienst: Om onze gebruikers te dienen, zullen we een platform worden dat open kennis aan de wereld over interfaces en gemeenschappen toedient. We zullen hulpmiddelen bouwen voor bondgenoten en partners om vrije kennis buiten Wikimedia te organiseren en uit te wisselen. Onze infrastructuur zal ons en anderen in staat stellen om verschillende vormen van vrije, betrouwbare kennis te verzamelen en te gebruiken.

Kennis gelijkheidː Als sociale beweging zullen we onze inspanningen richten op kennis en gemeenschappen die zijn overgeslagen bij een machtstructuur en privilege. Wij zullen mensen van alle achtergronden verwelkomen om sterke en diverse gemeenschappen te bouwen. Wij zullen de sociale, politieke en technische barrières breken die mensen beletten toegang te krijgen tot en bijdragen aan vrije kennis.

Het voorstel voor Globale sjablonen is in overeenstemming met deze richting:

Iedereen die onze visie deelt, kan zich bij ons aansluiten. Dit is een belangrijk punt, en het voorstel Globale Sjablonen behandelt het direct als een solide kwestie, en niet alleen een immaterieel, vaag, goed gevoel uiting of missie verklaring. Het onvermogen om sjablonen te gebruiken die beschikbaar zijn op grote projecten zoals de Engelse, Franse en Russische Wikipedia, de Engelse Wikisource of de Engelse Wikibook is herhaaldelijk aangegeven door mensen die nieuwe wiki's starten als het grootste probleem dat het letterlijk moeilijk maakt voor hen om bij ons te komen. Het globaal maken van de sjablonen zal dit probleem direct aanpakken.

Wij zullen onze missie om inhoud te ontwikkelen en voortzetten zoals we in het verleden hebben gedaan, en we zullen verder gaanː Het voorstel voor Globale sjablonen zegt expliciet dat het de technologie van sjablonen en modules en de vaardigheden van de vele mensen die de sjablonen en de modules in veel wiki's en talen hebben onderhouden in de afgelopen vijftien jaar zal behouden, en dat de verandering alleen zal zijn in de manier waarop de sjablonen worden opgeslagen. Het zal de gemeenschappen ook helpen om verder te gaan door op een gemakkelijker manier te kunnen samenwerken en innovaties te kunnen uitwisselen.

Open kennis voor de wereld met interfaces en gemeenschappen: Het globaal maken van sjablonen zal de redactie gemeenschappen en softwareontwikkelaars helpen samen te werken aan functies die veel gemakkelijker aan te passen zijn aan verschillende apparaten. De modellen zijn op dit moment te moeilijk aan te passen aan mobiele schermen, zodat ze slecht en inconsistent worden weergegeven of volledig verborgen zijn. (De meest opmerkelijke voorbeelden zijn hoofdpagina's, navigatievakken en onderhoudsnotities.)

Kennis gelijkheid: Het gebrek aan Globale sjablonen is de grootste technische barrière voor bijdrage aan nieuwe wiki's en wiki's met kleine gemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn overgeslagen door het feit dat onze infrastructuur niet in staat is om het delen van sjablonen over wiki's te ondersteunen.

Wikimedia movement strategie fase 2

Voorlopige gedetailleerde aanbevelingen, september 2019

In de tweede fase van het strategieproces is in september 2019 een reeks gedetailleerde aanbevelingen gepubliceerd. Deze zijn verder samengevat in de in mei 2020 gepubliceerde definitieve aanbevelingen (zie hieronder).

Een van de gedetailleerde aanbevelingen uit 2019 is van de werkgroep 'Product and Technology' die vergelijkbare punten noemt over de noodzaak om Technische hulpmiddelen voor het bijdragen te moderniseren: Product & Technologie/6B. Een van de suggesties van deze aanbeveling is om "code sharing and localization" te hebben, wat rechtstreeks overeenkomt met het hoofddoel van het voorstel Globale sjablonen. Het aanbeveelt ook "code review, continue integratie en code deployment voor on-wiki code, [en] logging en monitoring voor gehost code"; terwijl deze niet direct worden aangepakt door ons voorstel, zal het hebben van sjablonen gehost op één centrale plaats al deze zaken gemakkelijker maken.

Een ander, filosofischer punt in deze aanbeveling, komt overeen met een van de problemen die in ons voorstel worden geïdentificeerd. In de strategie-aanbeveling staat:

... ervaren gebruikers zijn sterk afhankelijk van gedecentraliseerde hulpmiddelen (gadgets, sjablonen en Lua-modules, Toolforge-hulpmiddelen, bots, desktop-apps) die zijn gebouwd door leden van hun eigen gemeenschap die deskundig zijn in hun problemen, workflows en gebruiksscenario's (en dit geldt vooral voor machinaal leesbare en grotendeels machinaal onderhouden projecten zoals Wikidata, die vooral belangrijk zijn voor kennis als een dienst), Maar we begrijpen en ondersteunen deze gemeenschap van softwarebeheerders niet, en de ontwikkelomgevingen die we hen bieden zijn ondermaats en frustrerend om te gebruiken...

Het overeenkomstige deel van het voorstel Globale sjablonen in de sectie "Vaardigheden voor het ontwikkelen van sjablonen en modules":

De vaardigheden voor het ontwikkelen van sjablonen en modules zijn niet triviaal. Zowel sjablonen als modules hebben tal van obscure functies. Hoewel veel van de meest opvallende functies van de sites worden geïmplementeerd als sjablonen en modules, worden deze vaardigheden vaak onopgemerkt, ondergewaardeerd en als vanzelfsprekend beschouwd. Er zijn tientallen mensen die deze vaardigheden hebben, en ze bewerken veel wiki's. Ze richten zich meestal op hun thuiswiki en communiceren relatief zelden met bijdragers van andere wiki's of andere talen. Hoewel de onderliggende technologie overal hetzelfde is, is er geen echte wereldwijde gemeenschap van sjabloonontwikkelaars die vergelijkbaar zou zijn met de wereldwijde gemeenschap van MediaWiki-kern- en extensieontwikkelaars. Er zijn gevallen van cross-wiki-samenwerking op bepaalde sjablonen, maar ze zijn inconsistent. Deze situatie is verre van optimaal. De vaardigheden van de sjabloon- en moduleontwikkelaars hebben meer waardering nodig. Ze ontwikkelen echt benodigde functies en ze zijn ingebed in hun editorscommunity's. In wiki's in vele talen komen de sjabloonontwikkelaars met innovatieve functies voor gestructureerde inhoud, gegevenspresentatie en modularisering. Deze innovaties zouden nuttig kunnen zijn in veel wiki's, maar momenteel is er geen handig mechanisme om dit te bereiken.

Uiteindelijk gepubliceerde aanbevelingen, mei 2020

De laatste samengevatte aanbevelingen die in mei 2020 werden gepubliceerd, zeggen in het hoofdstuk Verbeteren gebruikerservaring, dat een van de acties die moet worden gedaan:

Het creëren van procedures en praktijken om het gebruik van alle Wikimedia-projecten te verbeteren, voor degenen die vrije kennis consumeren of creëren, evenals het uitbreiden van functionaliteiten:

  • [...]
  • Hulpmiddelen om project- en taalgebonden functionaliteiten te verbinden om een verbeterde ervaring te bieden van de kennis die in het Wikimedia-ecosysteem is om een bepaald belang, informatiebehoefte of vraag te beantwoorden.
  • Een duidelijke weg voor het bevorderen van nieuwe wiki-voorstellen (inclusief nieuwe taalversies) en voor het hergebruik van door de gemeenschap ontwikkelde softwarefuncties.
  • [...]

Een repository met Globale sjablonen kan een centraal onderdeel worden van de implementatie van deze project- en taaloverlappende functionaliteiten en hergebruik van door de gemeenschap ontwikkelde softwarefuncties.

Overgang en prioriteiten, oktober 2020 en daarna

"Projectoverstijgende ontwikkeling van hulomiddelen en hergebruik" is opgenomen als een van de kandidaten op de lijst met initiatieven. Meer details en discussie

The topic of the need for cross-wiki tools in general and template re-use in particular was brought up by many people in the detailed discussions of the “Improve User Experience” cluster. See the page :meta:Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Transition/Follow-up events/Cluster B for more information.

Project Platform Evolutie 2018

Het project Platform Evolutie (2018) onderzocht verschillende belanghebbenden onder de gebruikers van MediaWiki. In de slotzitting publiceerden de leiders van de organisatie een lange lijst met doelstellingen. Het gaf onder andere aan dat het in de toekomst van plan was om globale sjablonen te ondersteunen. Hier bespreekt men ideeën voor het bijwerken van modulariteit van inhoud en zegt:

Maak een service voor het weergeven van componenten in de sjabloon-inhoud

Sjablonen in het MediaWiki-ecosysteem worden overladen met verschillende gebruiksscenario's: ze bieden inhoudsstructuur, herbruikbare componenten en stellen bijdragers in staat om de weergave van inhoud aan te passen met aangepaste logica. Deze aanbeveling heeft een sterk potentieel om een modularisatie te creëren die het systeem als geheel ten goede komt. Het is echter moeilijk te bespreken, omdat "sjablonen" voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen en verschillende gebruiksscenario's hebben. In dit geval bedoelen we niet de Mustache-sjabloons die het uiterlijk en het gevoel regelen. We bedoelen het toevoegen van "boxen" met inhoud die aan pagina's. Deze kunnen (of mogen) parameters hebben die een deel van hun inhoud definiëren. De eerste stap voor de werkgroep zal zijn om te definiëren wat in deze modularisatie wordt opgenomen en wat niet.

Deze "boxen" zijn een ideaal aandachtsgebied voor het creëren van modulariteit. Ze vertegenwoordigen op zichzelf staande functies en ook een kans om het delen van gebruikersfuncties tussen projecten en talen mogelijk te maken, door een projectoverschrijdende service op te zetten om sjablonen te delen. Dit project dwingt ons ook om na te denken over hoe we de lay-out en structuur van de inhoud los van de inhoud van onderliggende delen kunnen aanpakken.

De nauw verwante pagina Platform Evolutie doelen vermeldt dit als een van de doelen:

Verhogen gelijkheid en kracht van hulpmiddelen voor het bijdragen. We willen het bijdragen van meer inhoudstypen, met inbegrip van media, op meer interactieve manieren en in alle projecten ondersteunen. Dit betekent dat sommige bestaande hulpmiddelen - zoals sjablonen - beschikbaar worden gesteld voor consistent hergebruik in alle projecten en talen. Het betekent ook het verbeteren van vertaalhulpmiddelen om lappen met tekst te verwijderen. Ten slotte willen we ook het voor medewerkers makkelijk maken om nieuwe vertaalhulpmiddelen voor de inhoud te maken.

Het voorstel Globale sjablonen is volledig in overeenstemming met deze doelstellingen en aanbevelingen en probeert uit de oogpunt van de gebruikers in detail te beschrijven hoe deze functie zal werken.

Wikidata

Ten slotte komt het voorstel ook overeen met enkele belangrijke punten in de WikiData-strategie documenten, die in augustus 2019 werden gepubliceerd.

In het Visie document worden de volgende twee dingen als blokkades voor een betere ontwikkeling van Wikidata genoemd:

  • Acceptatie binnen de Wikimedia-projecten: Op dit moment bestaat de beweging uit meerdere, zeer gescheiden projecten. Dit leidt tot gebroken gemeenschappen. Om het potentieel van Wikidata echt te kunnen benutten, vereist het dat deze afzonderlijke projecten tot op zekere hoogte samenwerken. Dit veroorzaakt wrijving die moet worden aangepakt.
  • Bruikbaarheid van gegevenstoegang: Het verkrijgen van gegevens uit en echt profiteren van Wikidata vereist nog steeds veel inspanning en technische kennis. Bijvoorbeeld, het bouwen van een infobox met Wikidata vereist vaardigheden in sjabloon en Lua programmering die vooral kleinere projecten vaak ontbreken.

Het voorstel voor Globale sjablonen behandelt beide kwesties rechtstreeks. Het creëren van een centrale opslagplaats zal de projecten minder gescheiden en de gemeenschappen minder gebroken maken. Een centrale opslagplaats zal het samenwerken gemakkelijker maken.

Ook zal de bruikbaarheid van de toegang tot gegevens worden aangepakt. Informatie wordt het meest vaak ingevoerd uit Wikidata in Wikipedia, Commons en andere projecten met behulp van sjablonen en modules, en het samenwerken aan het ontwikkelen van deze modules zal dit gemakkelijker maken voor alle projecten. En kleinere projecten krijgen onmiddellijk toegang tot alle benodigde sjablonen en Lua-modules, zelfs als ze niet beschikken over de nodige vaardigheden.

Daarnaast bevat het document Strategie voor Wikidata voor Wikimedia-projecten de volgende dingen als beginsel:

  • We dwingen geen enkel project om Wikidata's gegevens te gebruiken. De integratie met Wikidata is alleen duurzaam als het wordt gedreven door de gemeenschappen.
  • Elk project is uniek in wat voor- en nadelen de Wikidata-aanpassing voor hen heeft. Het is prima om verschillende adoptiepercentages en focussen te hebben op basis van de rijpheid en behoeften van elk project.
  • Soms zijn lokale overschrijvingen en uitzonderingen op Wikidata's gegevens noodzakelijk. Dat is oké, maar we streven ernaar zoveel mogelijk gegevens te delen ten behoeve van iedereen, terwijl we lokale autonomie mogelijk maken waar nodig.

Het voorstel is in volledige harmonie met deze beginselen. Het zegt: "Soms zullen sommige gemeenschappen een sterke mening hebben over het willen hebben van een bepaalde functionaliteit of ontwerp die anders is in hun taal of project, of om een infobox te tonen met informatie die anders is dan die in andere projecten, of om het helemaal niet te tonen. De mogelijkheid om dingen lokaal te overschrijven moet vanaf het begin worden toegestaan".

WikiCite

WikiCite is een Wikimedia-initiatief om een database van open citaten en gekoppelde bibliografische gegevens te ontwikkelen om vrije kennis te verzorgen. Het is pas onlangs begonnen en lijkt geen officieel strategisch plan te hebben, maar het wordt genoemd in alle Wikidata strategie documenten.

WikiCite kan zich ontwikkelen tot een succesvol systeem voor het opslaan van gestructureerde citaten. Een gedetailleerd voorstel voor een dergelijk systeem werd gepubliceerd in november 2020 onder de titel Shared Citations. Een dergelijk systeem heeft ook een frontend nodig om volledig nuttig te zijn. De belangrijkste frontend van Wikimedia voor WikiCite zullen waarschijnlijk de referenties zijn, die meestal verschijnen als voetnoot of bibliografie-item in Wikipedia-artikelen en Wikisource-boeken. Deze worden vaak uitgevoerd met behulp van sjablonen, en in veel wiki's zijn ze een van de meest gebruikte. Zoals alle sjablonen worden ze in elke taal apart onderhouden en hoewel er handmatig geprobeerd wordt ze compatibel te maken, werkt dit nog steeds niet perfect.

Als deze sjablonen globaal zijn, is het mogelijk om de gestructureerde data even gemakkelijk in alle talen te hergebruiken. Dit zal bijdragen aan de betrouwbaarheid van informatie in alle talen en aan het gemak van informatie-uitwisseling, verspreiding, vertaling en verificatie. Dit betekent niet dat Wikipedia's in alle talen dezelfde opmaak en uiterlijk voor referenties moeten gebruiken - het is prima voor verschillende talen en wetenschappelijke gebieden om verschillende citatiestijlen te hebben. De interne citatie metadata is echter hetzelfde, en wanneer dezelfde feiten kunnen worden ondersteund door dezelfde verwijzing, kan een globaal sjabloon worden gebruikt om de teksten in Wikipedia aan te koppelen aan het WikiCite-item, en het lokale aanpassingsdeel van het globale sjabloon zal de referentie tonen in de stijl die geschikt is voor de taal.

Andere langetermijnprojecten met betrekking tot Wikidata

Er zijn ook verschillende projecten die niet direct worden genoemd in het belangrijkste Wikidata-strategie document, maar die nauw verwant zijn aan Wikidata. Geen van hen heeft een "strategisch" plan, maar ze kunnen allemaal profiteren van het globaal maken van sjablonen en modules.

Gestructureerde Data op Commons

Tot nu toe is het project Structured Data on Commons (SDC) goed in het implementeren van een infrastructuur voor het opslaan van gegevens over media. Op dit moment wordt deze data echter vooral gebruikt door mensen die Commons en Wikidata gebruiken, terwijl Wikipedia in verschillende talen een veel groter lezerspubliek heeft. Onderschriften en "beschrijvingen" van afbeeldingen kunnen in Wikipedia worden gebruikt, maar net als alle informatie uit Wikidata wordt het in andere wiki's gebruikt via sjablonen. (Dit is vergelijkbaar met hoe #wikicite-section de opslagmachine kan zijn, maar sjablonen zijn de frontend voor de brede lezer en redacteur in Wikipedia en andere wiki's.)

Als de sjablonen die SDC-informatie weergeven, in elke Wikipedia gescheiden zijn, zullen alleen sommige talen het daadwerkelijk zien. De kleinere talen zullen er helemaal niet van genieten, ook al zou het daar het meest nuttig zijn.

Als de sjablonen die SDC-informatie weergeven globaal zijn en in meerdere wiki's kunnen worden gebruikt zonder handmatig te kopiëren, dan zal de informatie van SDC worden gegeven aan de hele wereld van Wikipedia-lezers. Het zal gemakkelijk in infoboxen, "Foto van de dag" op de hoofdpagina's, enzovoort kunnen worden ingebed.

Wikidata Bridge

Wikidata Bridge is een project om gebruikers in staat te stellen de gegevens van Wikidata rechtstreeks vanuit de infobox in de clientwiki, zoals Wikipedia, te bewerken. Wanneer dit project wordt geïmplementeerd, zullen infobox-sjablonen, en misschien ook enkele andere sjablonen, moeten worden bijgewerkt om het te kunnen gebruiken.

Als sjablonen niet globaal zijn, moet elk sjabloon in elke taal worden bijgewerkt. Projecten waarin geen mensen zijn die zich toeleggen op het onderhouden van sjablonen zullen helemaal geen gebruik kunnen maken van Wikidata Bridge.

Als sjablonen globaal zijn, moet elk sjabloon slechts één keer worden bijgewerkt, en "alle" projecten en talen kunnen deze onmiddellijk gebruiken met Wikidata Bridge.

Conclusie

Het project Globale Sjablonen is een essentiële stap om veel strategische doelen te vervullen in verschillende strategische plannen die de afgelopen jaren door Wikimedia-organisaties zijn gepubliceerd. Deze relevantie rechtvaardigt de samenwerking tussen de verschillende organisaties, teams en groepen om deze noodzakelijke verbetering van de technische infrastructuur te bereiken. {{🌎🌍🌏}}

Zie ook