Extension:DynamicPageList (third-party)/tr

Bu, üçüncü taraf bir uzantıdır, Wikimedia sitelerinde kullanılan DynamicPageList veya Extension:DynamicPageList3 ile karıştırılmamalıdır.
MediaWiki manüel uzantıları
OOjs UI icon advanced.svg
DynamicPageList (üçüncü taraf)
Sürüm durumu: kararlı
Uygulama Etiket , Ayrıştırıcı işlevi
Açıklama Diğer makalelerin kategorilerini, ad alanlarını, başlıklarını, referanslarını veya şablon kullanımını ve içerikleri dahil et veya bunların şablon çağrılarının argümanlarını temel alarak liste oluşturmasına izin verir makaleleri sayfanıza ekleyin.
Yazar(lar)
En son sürüm Sürekli güncellemeler
MediaWiki 1.32+
Veritabanı değişiklikleri Hayır
Lisans GNU Genel Kamu Lisansı 2.0 veya üstü
İndir
Örnek çeşitli örnek raporlar
açıklamayı gör
Translatewiki.net adresinde mevcutsa, DynamicPageList (third-party) uzantısını çevirin

Kullanım ve sürüm matrisini kontrol edin.

Sorunlar Açık görevler · Hata bildir

DynamicPageList (üçüncü taraf) uzantısı, MediaWiki için kategori biçimlerini ve çeşitli biçimleri ve ayrıntıları içeren kavşakları listeleyen bir raporlama aracıdır. Belgelerin tamamı için tam orijinal el kitabına veya el kitabı adresine bakın. (Almanca Kılavuzu Hilfe:DynamicPageList).

En temel haliyle, DPL bir veya daha fazla kategorideki sayfaların bir listesini görüntüler. Seçimler ayrıca yazar, ad alanı, tarih, ad düzeni, şablonların kullanımı veya diğer makalelere referanslar gibi faktörlere de dayanabilir. Çıktı, bazıları seçilen makalelerin öğelerini içeren çeşitli biçimler alır.

Bu uzantı, {{#dpl:....}} ayrıştırıcı işleviyle veya <DPL> ayrıştırıcı etiketiyle çağrılır. A Wikimedia - belirli özelliklerin uyumlu uygulanması <DynamicPageList> ile çağrılabilir.

DPL hesaplamalı olarak pahalı veritabanı sorgularına neden olabilir. En iyi performans için isteğe bağlı parametreleri allowcachedresults ve/veya dplcache mümkün olduğunda.

KurulumEdit

LocalSettings.php Wikimedia'nın DPL sürümünü (Kavşak) içermemelidir.


 • Download and place the file(s) in a directory called DynamicPageList in your extensions/ folder.
 • Add the following code at the bottom of your LocalSettings.php:
  require_once "$IP/extensions/DynamicPageList/DynamicPageList.php";
  
 • Gerekirse gerektiği gibi yapılandırın
 •   Done – Navigate to Special:Version on your wiki to verify that the extension is successfully installed.

YapılandırmaEdit

DPL yapılandırma ayarları ve varsayılan değerleri, kılavuzdan:

Ayar Varsayılan Açıklama
ExtDynamicPageList::$allowedNamespaces null Dinamik sayfa listeleri oluşturmak için DB'yi kullanamadığımız için DPL'nin ilk kullanımında, Medya ve Özel dışındaki tüm ad alanlarının dizisi olarak başlatılması için. Özelleştirilemez. Özelleştirme için ExtDynamicPageList::$options['namespace'] veya ExtDynamicPageList::$options['notnamespace'] kullanın.
ExtDynamicPageList::$allowUnlimitedCategories true Sorguda sınırsız kategoriye izin ver
ExtDynamicPageList::$allowUnlimitedResults false Sınırsız sonuçların gösterilmesine izin ver
ExtDynamicPageList::$behavingLikeIntersection false Extension:Intersection uygun belirli varsayılan değerleri değiştirir
ExtDynamicPageList::$categoryStyleListCutoff 6 Liste listesi daha büyükse, sütunlu biçimli kullanıcı olarak harfle yığınlanan makalelerin listesini biçimlendirmek için maksimum uzunluk (CategoryPage::formatList () için cutoff arg ile aynı)
ExtDynamicPageList::$fixedCategories empty array category kullanılmasına rağmen DPL sorgusu içeren sayfanın atanacağı kategorileri içeren bir dizi
ExtDynamicPageList::$functionalRichness 0 Kullanıcı için erişilebilir olan DPL işlevselliğinin miktarı; DynamicPageList.php ve DynamicPageListMigration.php tarafından ayarlanacak olan fixcategory komutuna bakın
ExtDynamicPageList::$maxCategoryCount 4 Sorguda izin verilen maksimum kategori sayısı
ExtDynamicPageList::$maxResultCount 500 İzin verilecek maksimum sonuç sayısı
ExtDynamicPageList::$minCategoryCount 0 Sorguda gereken minimum kategori sayısı
ExtDynamicPageList::$options no options If you add a line like the following to your LocalSettings.php, DPL will only run from protected pages: ExtDynamicPageList::$options['RunFromProtectedPagesOnly'] = "Extension DPL (warning): current configuration allows execution from protected pages only."; There is a whole bunch of other options too; see DPLSetup.php.
ExtDynamicPageList::$respectParserCache false for <dpl> but true for <DynamicPageList>. If set to 'true' DPL will no longer behave dynamically because its output is taken from the ParserCache. In other words, false = make page dynamic ; true = execute only when parser cache is refreshed

These are all public static variables.

The global variable $wgNonincludableNamespaces is also respected by DPL. It will prevent the contents of the listed namespaces from appearing in DPL's output.

Note: $maxResultCount is a LIMIT on the SQL query itself. Some DPL query parameters like includematch are applied after the SQL query, however, so results here may easily be misleading.

Functional richnessEdit

DynamicPageList has many features; some are expensive, or dangerous in the wrong hands. It is important to choose an appropriate level of functionality for your wiki.

 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(0) is equivalent to Wikimedia's DPL
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(1) adds additional formatting parameters
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(2) adds performance equivalent features for templates and pagelinks
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(3) allows more-expensive page inclusion features and regular expression queries; expect to use the dplcache parameter
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(4) permits exotic and potentially dangerous batch update and delete operations; not recommended for public websites
The Functional Richness grouping described above is a built-in suggestion; it can easily be adapted to your own preferences within "DPLSetup.php".

UsageEdit

Extended DPL functionalityEdit

Extended DPL is invoked by using the parser function {{#dpl: .... }}, or the parser extension tag <DPL> .... </DPL>.

See: Manual - General Usage and Invocation Syntax and Manual - DPL parameters

Backwards-compatible functionalityEdit

Functionality compatible with Wikimedia's DPL extension can be invoked with <DynamicPageList> .... </DynamicPageList>.

See: Extension:DynamicPageList (Wikimedia)#Use

OverviewEdit

Assume you have written some articles about countries. Typically these articles will have three things in common:

 • They will belong to a common category
 • They will have a similar chapter structure, i.e. they will contain paragraphs named 'Religion' or 'History'
 • They will use a template which is used to present highly structured short data items ('Capital', 'Inhabitants', ..) in a nice way (e.g. as a wikitable)

DPL generates reports on articlesEdit

Let us assume that there is an article on Islam. You want to give some information about the spreading of this religion over various countries. But you do not want to create redundancy by repeating information that was already given in the articles on the countries.

In our scenario the natural approach with DPL would be to generate a list of 'countries' (=category) where Islam plays a role (i.e. restrict your selection to articles of category 'Country' which contain a link to 'Islam'). Typically you would want to include part of the text chapter on 'Religion' from each of the relevant countries. You might also want to give the number of inhabitants for each country. The output should be shown as an alphabetically ordered table. It would be nice if the user could easily sort the table by inhabitants or some other criteria.

With DPL you can ..

 • generate a list of all those articles (or a random sample)
 • show metadata of the articles (popularity, date of last update, ..)
 • show one or more chapters of the articles ('transclude' content)
 • show parameter values which are passed to the common template
 • order articles appropriately
 • present the result in a sortable table (e.g.)
 • use multi column output

Which steps are necessary?Edit

Find the articles you want to list:

 • select by a logical combination (AND,OR,NOT) of categories
 • specify a range for the number of categories the article must be assigned to
 • select by a logical combination (AND,OR,NOT) of namespaces
 • define a pattern which must match the article's name
 • name a page to which the article must or must not link
 • name a template which the article must or must not use
 • name a text pattern which must occur within external links from a page
 • exclude or include redirections
 • restrict your search to stable pages or quality pages ("flagged revisions")
 • use other criteria for selection like author, date of last change etc.
 • define regular expressions to match the contents of pages you want to include

Order the result list of articles according to

 • name
 • date of last change
 • popularity
 • user who changed them last
 • size
 • restrict the output to the first n articles or to a random sample
 • use descending or ascending sequence

Define attributes you want to see

 • article name
 • article namespace
 • article size
 • date of last change
 • date of last access
 • user who changed them last

Define contents you want to show

 • whole article
 • contents of certain chapters (identified by headings)
 • text portions (defined by special marker tags in the article)
 • values of template calls
 • substitute the original template by a different one and show the output of that template

Define the output format

 • specify headline and footer for your report
 • use ordered list, unordered list
 • use tables, sorted tables (using javascript)
 • format table fields individually by applying templates to their content
 • use category style listing
 • create "tag clouds" by varying output text size depending on popularity of pages
 • multi column output
 • truncate title or contents to a certain maximum length
 • add a link to the article or to one or more of its chapters

DPL generates reports on categoriesEdit

Apart from producing a list of pages which match certain criteria, DPL can also create a list of categories a selected set of pages belongs to. This can be useful to get an idea of the semantic scope of a group of pages (which can be defined by some arbitrary criteria). One of the more useful applications would be question like: "To which categories do the pages belong which contain a reference to the current page?"

DPL can be used for bulk editingEdit

Sometimes you want to perform a similar editing task on many articles (like adding a template at the beginning of the text). DPL has a feature which allows you to update other articles based on regular expressions. This feature is experimental and can be disabled in the DPL config file.

DPL interacts with other extensionsEdit

There is a special mechanism which allows you to call your own extension inside the result loop of a DPL query. This opens doors for assembling new 'applications' without having to program on php level. For example you can create menu trees for Extension:Treeview, you can create dependency graphs or timebars with Extension:Wgraph, you can generate nice bar graphs or pie charts using DPL together with Ploticus, you can call 'gallery' or whatever you want...

DPL is a platform for building other applicationsEdit

The power of DPL makes it possible to create applications on wiki template level which would normally require PHP programming. One example of this is a light-weight "semantic wiki" approach. See the DPL demo page for details.

DPL and performanceEdit

With a few lines of DPL code it is possible to create huge output and CPU load (think of a DPL query which tries to include the contents of all articles in your mediawiki ;-)). Normally this is not a problem because users who write DPL queries have some level of expertise. If you are afraid, however, you can restrict the execution of DPL queries to protected articles.

Apart from that the general performance of DPL on medium-size wikis is quite acceptable (see the performance tests on the dpldemo website). Use of allowcachedresults and/or dplcache where possible can improve performance.

See alsoEdit

Further readingEdit

DPL can do much more than we can explain here. The complete full original manual or manual (German Manual Hilfe:DynamicPageList) describes more.

Related extensionsEdit