Rozšíření:DynamicPageList (third-party)

This page is a translated version of the page Extension:DynamicPageList (third-party) and the translation is 100% complete.
This is a third-party extension, not to be confused with the DynamicPageList used on Wikimedia sites or Rozšíření:DynamicPageList3 .
Základní informace k tomuto rozšíření MediaWiki
DynamicPageList (third party)
Stav rozšíření: bez správce
Zavádění Tag , Funkce parseru
Popis Umožňuje vytvářet seznamy jiných článků na základě jejich kategorie, jmenného prostoru, názvu, odkazů nebo použití šablony a zahrnutí obsahu nebo argumentů volání šablon těchto článků na vaši stránku.
Napsal(i)
Nejnovější verze Continuous updates
MediaWiki 1.32.x - 1.34.x only
Změny v databázi nedělá
Licence GNU General Public License 2.0 nebo pozdější
Zdrojový kód
Příklad various sample reports
viz popis
Přeložte rozšíření DynamicPageList (third-party), používá-li lokalizaci z translatewiki.net
Problémy Otevřené úkoly · Nahlásit chybu

Rozšíření DynamicPageList (third-party) je nástroj pro vytváření zpráv pro MediaWiki, který uvádí členy kategorií a průniky s různými formáty a podrobnostmi. Úplnou dokumentaci naleznete v kompletní originální příručce nebo v příručce (německá příručka Hilfe:DynamicPageList).

Ve své nejzákladnější podobě DPL zobrazuje seznam stránek v jedné nebo více kategoriích. Výběr může být také založen na faktorech, jako je autor, jmenný prostor, datum, vzor názvu, použití šablon nebo odkazy na jiné články. Výstup má různé formy, z nichž některé obsahují prvky vybraných článků.

Toto rozšíření je vyvoláno funkcí analyzátoru {{#dpl: .... }} nebo tagem analyzátoru ‎<DPL>. A Wikimedia-compatible implementation of certain features can be invoked with ‎<DynamicPageList>.

DPL can result in computationally-expensive database queries. For best performance, use the optional parameters allowcachedresults and/or dplcache where possible.


Instalace

LocalSettings.php must not include Wikimedia's version of DPL (Intersection).


 • Stáhněte soubor/y a vložte je do adresáře pojmenovaného DynamicPageList ve vaší složce extensions/.
 • Následující kód přidejte na konec vašeho souboru LocalSettings.php :
  require_once "$IP/extensions/DynamicPageList/DynamicPageList.php";
  
 • V případě potřeby nakonfigurujte podle požadavků
 •   Dokončeno – Přejděte na stránku Special:Version vaší wiki a zkontrolujte, zda bylo rozšíření úspěšně nainstalováno.
During the installation process a template is automatically created. If you are getting error messages about how user in the "users" group does not have permissions, it probably has something to do with the installer "user" does not have permission to create a template. In order to install the extension, you may need to temporarily open up page creation permissions and then turn them off after the extension is installed.

Konfigurace

DPL configuration settings and their default values, from the manual:

Nastavení Výchozí Popis
ExtDynamicPageList::$allowedNamespaces null To be initialized at first use of DPL, array of all namespaces except Media and Special, because we cannot use the DB for these to generate dynamic page lists. Cannot be customized. Use ExtDynamicPageList::$options['namespace'] or ExtDynamicPageList::$options['notnamespace'] for customization.
ExtDynamicPageList::$allowUnlimitedCategories true Allow unlimited categories in the Query
ExtDynamicPageList::$allowUnlimitedResults false Allow unlimited results to be shown
ExtDynamicPageList::$behavingLikeIntersection false Changes certain default values to comply with Extension:Intersection
ExtDynamicPageList::$categoryStyleListCutoff 6 Max length to format a list of articles chunked by letter as bullet list, if list bigger, columnar format user (same as cutoff arg for CategoryPage::formatList())
ExtDynamicPageList::$fixedCategories empty array categories has been used
ExtDynamicPageList::$functionalRichness 0 The amount of functionality of DPL that is accesible for the user; to be set by DynamicPageList.php and DynamicPageListMigration.php see the fixcategory command
ExtDynamicPageList::$maxCategoryCount 4 Maximum number of categories allowed in the Query
ExtDynamicPageList::$maxResultCount 500 Maximum number of results to allow
ExtDynamicPageList::$minCategoryCount 0 Minimum number of categories needed in the Query
ExtDynamicPageList::$options no options If you add a line like the following to your LocalSettings.php, DPL will only run from protected pages: ExtDynamicPageList::$options['RunFromProtectedPagesOnly'] = "Extension DPL (warning): current configuration allows execution from protected pages only."; There is a whole bunch of other options too; see DPLSetup.php.
ExtDynamicPageList::$respectParserCache false for <dpl> but true for <DynamicPageList>. If set to 'true' DPL will no longer behave dynamically because its output is taken from the ParserCache. In other words, false = make page dynamic ; true = execute only when parser cache is refreshed

These are all public static variables.

The global variable $wgNonincludableNamespaces is also respected by DPL. It will prevent the contents of the listed namespaces from appearing in DPL's output.

$maxResultCount is a LIMIT on the SQL query itself. Some DPL query parameters like includematch are applied after the SQL query, however, so results here may easily be misleading.

Funkční bohatství

DynamicPageList has many features; some are expensive, or dangerous in the wrong hands. It is important to choose an appropriate level of functionality for your wiki.

 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(0) is equivalent to Wikimedia's DPL
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(1) adds additional formatting parameters
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(2) adds performance equivalent features for templates and pagelinks
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(3) allows more-expensive page inclusion features and regular expression queries; expect to use the dplcache parameter
 • ExtDynamicPageList::setFunctionalRichness(4) permits exotic and potentially dangerous batch update and delete operations; not recommended for public websites
The Functional Richness grouping described above is a built-in suggestion; it can easily be adapted to your own preferences within "DPLSetup.php".

Použití

Rozšířená funkčnost DPL

Extended DPL is invoked by using the parser function {{#dpl: .... }}, or the parser extension tag ‎<DPL>...‎</DPL>.

See: Manual - General Usage and Invocation Syntax and Manual - DPL parameters

Funkce zpětně kompatibility

Functionality compatible with Wikimedia's DPL extension can be invoked with <DynamicPageList> .... </DynamicPageList>.

See: Extension:DynamicPageList (Wikimedia)#Use

Přehled

Assume you have written some articles about countries. Typically these articles will have three things in common:

 • They will belong to a common category
 • They will have a similar chapter structure, i.e. they will contain paragraphs named 'Religion' or 'History'
 • They will use a template which is used to present highly structured short data items ('Capital', 'Inhabitants', ..) in a nice way (e.g. as a wikitable)

DPL generuje zprávy o článcích

Let us assume that there is an article on Islam. You want to give some information about the spreading of this religion over various countries. But you do not want to create redundancy by repeating information that was already given in the articles on the countries.

In our scenario the natural approach with DPL would be to generate a list of 'countries' (=category) where Islam plays a role (i.e. restrict your selection to articles of category 'Country' which contain a link to 'Islam'). Typically you would want to include part of the text chapter on 'Religion' from each of the relevant countries. You might also want to give the number of inhabitants for each country. The output should be shown as an alphabetically ordered table. It would be nice if the user could easily sort the table by inhabitants or some other criteria.

With DPL you can ..

 • generate a list of all those articles (or a random sample)
 • show metadata of the articles (popularity, date of last update, ..)
 • show one or more chapters of the articles ('transclude' content)
 • show parameter values which are passed to the common template
 • order articles appropriately
 • present the result in a sortable table (e.g.)
 • use multi column output

Jaké kroky jsou nutné?

Find the articles you want to list:

 • select by a logical combination (AND,OR,NOT) of categories
 • specify a range for the number of categories the article must be assigned to
 • select by a logical combination (AND,OR,NOT) of namespaces
 • define a pattern which must match the article's name
 • name a page to which the article must or must not link
 • name a template which the article must or must not use
 • name a text pattern which must occur within external links from a page
 • exclude or include redirections
 • restrict your search to stable pages or quality pages ("flagged revisions")
 • use other criteria for selection like author, date of last change etc.
 • define regular expressions to match the contents of pages you want to include

Order the result list of articles according to

 • name
 • date of last change
 • popularity
 • user who changed them last
 • size
 • restrict the output to the first n articles or to a random sample
 • use descending or ascending sequence

Define attributes you want to see

 • article name
 • article namespace
 • article size
 • date of last change
 • date of last access
 • user who changed them last

Define contents you want to show

 • whole article
 • contents of certain chapters (identified by headings)
 • text portions (defined by special marker tags in the article)
 • values of template calls
 • substitute the original template by a different one and show the output of that template

Define the output format

 • specify headline and footer for your report
 • use ordered list, unordered list
 • use tables, sorted tables (using javascript)
 • format table fields individually by applying templates to their content
 • use category style listing
 • create "tag clouds" by varying output text size depending on popularity of pages
 • multi column output
 • truncate title or contents to a certain maximum length
 • add a link to the article or to one or more of its chapters

DPL generuje zprávy o kategoriích

Apart from producing a list of pages which match certain criteria, DPL can also create a list of categories a selected set of pages belongs to. This can be useful to get an idea of the semantic scope of a group of pages (which can be defined by some arbitrary criteria). One of the more useful applications would be question like: "To which categories do the pages belong which contain a reference to the current page?"

Pro hromadné úpravy lze použít DPL

Sometimes you want to perform a similar editing task on many articles (like adding a template at the beginning of the text). DPL has a feature which allows you to update other articles based on regular expressions. This feature is experimental and can be disabled in the DPL config file.

DPL spolupracuje s dalšími rozšířeními

There is a special mechanism which allows you to call your own extension inside the result loop of a DPL query. This opens doors for assembling new 'applications' without having to program on php level. For example you can create menu trees for Extension:Treeview, you can create dependency graphs or timebars with Extension:Wgraph, you can generate nice bar graphs or pie charts using DPL together with Ploticus, you can call 'gallery' or whatever you want...

DPL je platforma pro vytváření dalších aplikací

The power of DPL makes it possible to create applications on wiki template level which would normally require PHP programming. One example of this is a light-weight "semantic wiki" approach. See the DPL demo page for details.

DPL a výkon

With a few lines of DPL code it is possible to create huge output and CPU load (think of a DPL query which tries to include the contents of all articles in your mediawiki ;-)). Normally this is not a problem because users who write DPL queries have some level of expertise. If you are afraid, however, you can restrict the execution of DPL queries to protected articles.

Apart from that the general performance of DPL on medium-size wikis is quite acceptable (see the performance tests on the dpldemo website). Use of allowcachedresults and/or dplcache where possible can improve performance.

Související odkazy

Další informace

DPL can do much more than we can explain here. The complete full original manual or manual (German Manual Hilfe:DynamicPageList) describes more.

Související rozšíření