Etický kodex/Řešení

This page is a translated version of the page Code of Conduct/Cases and the translation is 100% complete.
Pokyny k nahlášení problému naleznete na stránce Kodex chování#Nahlášení problému.

Řešení oznámení

Hlášení zaslaná na techconduct wikimedia.org zpracovává Výbor pro kodex chování s naléhavostí a diskrétností. Při posuzování chování v technických prostorech Wikimedie může Výbor zvážit chování i v jiných prostorech (např. konference nebo webové stránky, ať už s Wikimedií souvisí nebo nesouvisí).

Okamžitá odpověď

První prioritou je jednat rychle, aby nedošlo ke zhoršení současné situace. Člen výboru může ve jménu výboru vydat krátkodobou odpověď na základě jeho vyškolení a nebo toho, jak byly podobné situace již vyřešeny.

Dlouhodobější odpověď

Celý výbor po obdržení písemné zprávy následující po okamžité reakci prozkoumá, zda v minulosti došlo k podobným stížnostem na jednotlivce nebo v tomto prostoru. Dlouhodobější odpovědi mohou vyžadovat, aby výbor prošetřoval v mezích diskrétnosti a případně kontaktoval jakékoli zúčastněné osoby, příslušné administrátory nebo správce projektu. Mohou také požádat o podporu odborníky a recenzenty, kteří nejsou členy výboru a nesouvisejí s případem. Výbor musí ohledně usnesení dosáhnout shody.

Reakce a usnesení

Výbor zváží již přijatá opatření (pokud existují) v místním prostoru (např. MediaWiki.org, IRC, osobní událost).

Okamžitá reakce na porušení může zahrnovat (podrobnosti viz níže):

  • Soukromou nebo veřejnou zprávu
  • Dočasný zákaz nebo zrušení povolení

Možné dlouhodobé reakce Výboru na nahlášené porušení Kodexu chování mohou zahrnovat:

  • Žádné další kroky.
  • Soukromou zprávu Výboru dotyčné osobě. V takovém případě doručí předseda skupiny tuto zprávu jednotlivci prostřednictvím e-mailu a zkopíruje ji pro skupinu.
  • Veřejnou zprávu. V tomto případě předseda doručí tuto zprávu na stejném místě, kde k porušení došlo (např. V IRC za porušení v IRC, Phabricatoru za porušení v Phabricatoru). Skupina se může rozhodnout o publikování této zprávy i jinde pro další generace.
  • Dočasné nebo trvalé odstranění zvláštních povolení (např. Gerrit povolení +2) nebo z odpovědných pozic v technických prostorech Wikimedie.
  • Uložení přestávky (např. požádat někoho, aby "si vzal týden volna" z technického seznamu adres nebo technického kanálu IRC). Předseda skupiny sdělí tuto nařízenou přestávku jednotlivcům. Budou požádáni, aby tuto přestávku provedli dobrovolně, ale pokud s tím nesouhlasí, může být uložen dočasný zákaz k vynucení této přestávky.
  • Dočasný nebo trvalý zákaz některých nebo všech technických prostorů Wikimedie. Skupina bude udržovat záznamy o všech takových zákazech, aby mohly být v budoucnu přezkoumány, rozšířeny na nová technická fóra Wikimedie nebo jinak udržovány.
  • Žádost o veřejnou nebo soukromou omluvu, pokud ji chce potenciální příjemce přijmout. Tuto žádost doručí předseda.

Po prvotním výsledku bude nahlašující informován.

V některých případech může Výbor určit, že bude nutné učinit veřejné prohlášení. Pokud tomu tak je, bude se se všemi informacemi o zúčastněných a nahlašujících zacházet jako s důvěrnými. Tyto informace nebudou zahrnuty do veřejného prohlášení. Pokud tito jednotlivci neinformují Výbor jinak.

Výbor zveřejňuje anonymní čtvrtletní statistiky o výsledcích případů, pokud je počet zpráv dostatečně vysoký, tyto statistiky lze sdílet při zachování anonymity. Tyto statistiky lze nalézt na Kodex chování/výbor/funkce Duben 2017 Duben 2018#Odpovědi a usnesení.

Odvolání proti usnesení

Poté, co je ohlašující nebo někdo ze sankcionovaných osob informován o výsledku, může proti usnesení vznést námitky. Tyto budou posouzeny výborem, který může změnit rozhodnutí. Pokud se rozhodnutí změní, bude nový výsledek zaznamenán. Když Výbor začne vykonávat rozhodnutí, je to také zaznamenáno.