XTools/Page History/nl

This page is a translated version of the page XTools/Page History and the translation is 100% complete.

Het hulpmiddel Page History, ook bekend als Article Info, geeft gedetailleerde statistieken over de geschiedenis van een pagina. Als een pagina meer dan 20.000 revisies heeft, dan worden alleen de laatste 20.000 in dit overzicht meegenomen. U kunt het overzicht van bewerkingen ook tot een periode beperken op het formulier of in de https://xtools.wmcloud.org/articleinfo.

Algemene statistieken

De sectie 'general statistics' bevat een overzicht van de statistieken van de pagina. Dit omvat o.a. de paginagrootte, aantal bewerkers, soort bewerkers, aantal bewerkingen en meerdere gemiddelden.

Het veld "Wikidata ID" toont ook het aantal sitelinks dat refereert aan het aantal zusterprojecten die ook een pagina hebben over hetzelfde onderwerp.

Onder de numerieke statistieken staan drie diagrammen. De eerste toont het aantal bewerkingen gedaan door geregistreerde accounts en dat wordt vergeleken met dat van de uitgelogde gebruikers (IP's). In de tweede diagram staat het aantal bewerkingen dat als 'klein' is gemarkeerd ten opzichte van de andere bewerkingen. Dit is een kenmerk dat de bewerker zelf aangeeft. De laatste diagram toont het aantal bewerkingen dat is gedaan door de top 10% van de bewerkers op die pagina, dat wordt vergeleken met dat van de overige 90%. De top bewerkers worden bepaald op grond van de hoeveelheid inhoud die zij aan een pagina hebben toegevoegd.

Proza

Onder het kopje "Proza" staan verschillende statistieken over proza, secties en referenties. Het algoritme om het proza te berekenen is geïnspireerd op toolforge:prosesize. Verschillende sjablonen en inhoud aangemaakt door TemplateStyles , Math en Cite/nl worden niet meegenomen bij het tellen van de bytes, karakters en words. De sectie met het tellen bevat ook de voorloop sectie, dus alle pagina's hebben minstens een sectie.

Auteurschap

In de sectie Auteurschap staat het attribuut auteurschap, op basis van het aantal tekens, exclusief spaties. Er is ook een ander hulpmiddel dat deze statistieken toont op https://xtools.wmcloud.org/authorship. De onderliggende gegevens worden geleverd door de service WikiWho. Meer informatie over het hulpmiddel Authorship.

Top auteurs

In de sectie 'top editors' wordt verschillende informatie over gebruikers en bots getoond. Er zijn twee taartdiagrammen die de top bewerkers vergelijken met het aantal bewerkingen en de hoeveelheid toegevoegde tekst. XTools telt een bot niet als top bewerker. De bots worden in een eigen tabel getoond.

Op aantal bewerkingen

De diagram met de Top 10 op aantal bewerkingen vergelijkt het aantal bewerkingen dat elk van deze 10 heeft gedaan. Het percentage tussen haakjes geeft aan het percentage van het totale aantal bewerkingen op die pagina dat door die gebruiker is gedaan.

Op toegevoegde tekst

Met toegevoegde tekst (Added text) wordt bedoeld elk positief aantal tekens dat is toegevoegd aan een pagina dat niet bij de volgende revisie is verwijderd. Dit is om te voorkomen dat bijvoorbeeld bestrijders van vandalisme veel tekst aan een pagina zouden lijken te hebben toegevoegd, terwijl ze alleen maar een wijziging terugdraaien waarin mogelijk veel is verwijderd. Door teruggedraaide bewerkingen niet mee te tellen krijgen we een beter idee welke gebruikers zinvolle bijdragen leveren.

Het is wel zo dat het hulpmiddel voor de paginageschiedenis alleen het terugdraaien herkent als die de eerstvolgende bewerking op die pagina is.

In de diagram "Top 10 met toegevoegde tekst" wordt de top 10 vergeleken. Het percentage tussen haakjes geeft het percentage van de totale hoeveelheid toegevoegde tekst op die pagina aan dat door die gebruiker is gedaan.

Top auteurs tabel

De eerste tabel toont de top auteurs (geen bots) met verschillende statistieken over de bijdrage op die pagina. De laatste twee kolommen bevatten berekeningen. Average time between edits is de gemiddelde tijd in dagen tussen de bewerkingen van die gebruiker op die pagina. Dit loopt vanaf de eerste dag tot de laatste dag dat ze aan die pagina een bewerking hebben gedaan. Added (bytes) geeft het netto aantal bytes aan dat de gebruiker heeft toegevoegd aan die pagina.

Standaard worden er 20 auteurs getoond. Maar u kunt onderaan de tabel bladeren voor het geval er meerdere bewerkers zijn geweest.

Bot lijst

De Bot lijst toont de bots die de pagina bewerkt hebben, gesorteerd op het aantal bewerkingen. Als een bot geen bot meer is dan wordt dat met een melding aangegeven en is er een link naar de log met de rechten van die gebruiker.

De lijst bevat standaard maximaal de top 10 bots. Maar u kunt onderaan de tabel bladeren voor het geval er meerdere bots zijn geweest die de pagina hebben bewerkt.

Jaaroverzicht

In deze sectie worden de bewerkingen per jaar weergegeven.

In de diagram worden het aantal bewerkingen, het aantal bewerkingen op IP en de kleine bewerkingen in de tijd weergegeven. De gele lijn geeft aan de totale grootte van het artikel in de loop van de tijd (de Y-as is het aantal bewerkingen).

De tabel bevat per jaar een aantal statistieken. Log events toont welke gebeurtenissen er in dat jaar gelogd zijn. De gebeurtenistypes waar XTools naar zoekt omvatten 'deletion' (dat is een verwijdering en een terugplaatsing), verplaatsingen van een pagina, een aangebrachte beveiliging en het stabiel maken (ook bekend als pending changes protection).

Maandoverzicht

In deze sectie worden de bewerkingen per maand weergegeven. Er wordt per maand een kleine diagram getoond, waarin de aantallen bewerkingen worden vergelijken met dat via een IP en dat wat kleine bewerkingen zijn.

(Semi-)automatische bewerkingen

Hier staan alle bekende (semi-)automatische hulpmiddelen die zijn gebruikt bij een bewerking op deze pagina. Meer informatie de werking: Auto Edits.

Beoordelingen

Enkele wiki's hebben een systeem waarmee de kwaliteit van de pagina wordt beoordeeld, een zogenaamd "assessment". Hier staan alle bekende assessments van de pagina in elk WikiProject, gebaseerd op PageAssessments gegevens. Deze sectie wordt alleen getoond als PageAssessments op die wiki is geïnstalleerd.

Bugs

Hier staan alle automatisch herkende problemen met deze pagina. Dit kan zijn het ontbreken van basis Wikidata, zoals een beschrijving, fouten in de CheckWiki, indien van toepassing op die opgegeven wiki. Voor beide wordt in een tabel aangegeven wat het probleem is en hoe dit te op te lossen is. De "priority" geeft aan hoe belangrijk het is om het probleem op te lossen. Dit is een gegeven uit CheckWiki, het probleem met de 1 heeft de hoogste prioriteit. "Notice" geeft aan waar in de wikitext het probleem zit.