About this board

Recared (talkcontribs)

Hola. Estic traduint i he vist que hi ha algun problema amb una pàgina de l'ajuda de Discussions Estructurades. La versió catalana i d'altres no apareixen enllaçades des de la versió anglesa. Tu saps què passa?

QuimGil (talkcontribs)

@Recared, bona troballa, gràcies.

@Trizek (WMF), I cannot see why the Catalan translation is disconnected. Have you seen this type of problem before and/or do you know how to solve it?

Trizek (WMF) (talkcontribs)

Thank you for noticing it. I've fixed that.

Recared (talkcontribs)

So now it's time for me to update the Structured Discussions pages in Catalan. Thanks to both of you.

Recared (talkcontribs)
Trizek (WMF) (talkcontribs)

Thank you for finding that problem. I've fixed it.

Sorry about that. :(

Recared (talkcontribs)

Don't worry. Thanks.

Reply to "Discussions Estructurades"
There are no older topics