Fyll gärna på och korrigera översättningarna på sidans meddelanden och citat/Please feel free to add and correct translations to below statements and quotes:

I första hand aktiv på svenskspråkiga Wikipedia.
Primarily active in Swedish Wikipedia.

Problemet med Wikipedia är att det bara fungerar i praktiken
I teorin är det en fullständig katastrof.


The problem with Wikipedia is that it only works in practice.
In theory, it's a total disaster