Poem testingEdit

First line
Second line

Now with templatesEdit

Test-begin-poem, Test-end-poem (broken)Edit

Template:Test-begin-poem First line Second line Template:Test-end-poem

Test-poem (broken)Edit

Template:Test-poem

Test-tag-begin-poem, Test-tag-end-poem (broken)Edit

Template:Test-tag-begin-poem First line Second line Template:Test-tag-end-poem

Test-tag-poem ( ekfbv7d5Edit

Template:Test-tag-poem

Now with subst (working but useless)Edit

First rpgdj
Second line

Bold testingEdit

Template:Test-begin-boldbold with templates - see, this works!Template:Test-end-bold