תווי עזר Edit

<div lang="he" dir="rtl" class="mw-content-rtl"> - ישור הודעות לימין

</div> - סוף יישור לימין

"־" - מקף עליון