Mall:SettingSummarySection

This page is a translated version of the page Template:SettingSummarySection and the translation is 98% complete.

{{{1}}}

Template documentation

Användning

Lista

Input Output
General Settings Allmänna inställningar
Server URLs and file paths
URLs and file paths
Paths
Servrars webbadresser och filvägar
Global Objects Globala objekt
Files and file uploads
Uploads
Filer och filuppladdningar
Shared uploads Delade uppladdningar
MIME types MIME-typer
Images Bilder
DjVu DjVu
EXIF EXIF
ImageMagick ImageMagick
SVG SVG
Thumbnail settings Miniatyrinställningar
Antivirus Antivirus
Email settings E-postinställningar
Email notification (Enotif) settings E-postnotifieringsinställningar (enotif)
MSSQL-specific(avvecklad) Databasinställningar
Oracle-specific(avvecklad) Databasinställningar
Database settings Databasinställningar
LoadBalancer settings LoadBalancer-inställningar
MySQL-specific
MySQL specific
MySQL-specifikt
PostgreSQL-specific
PostgreSQL specific
PostgreSQL-specifikt
SQLite-specific
SQLite specific
SQLite-specifikt
Shared DB settings Delade DB-inställningar
Extension fields Tilläggsfält
Compressed Storage Support (avvecklad) Innehållshanterare och lagring
Content handlers and storage
ContentHandler
Innehållshanterare och lagring
Performance hacks and limits
Reduction
Prestandahackningar och begränsningar
Client side caching (avvecklad) Cache
Cache Cache
File Cache Filcache
Message Cache Meddelandecache
Sidebar Cache Sidfältscache
Parser Cache Parsercache
Memcached settings Memcachade inställningar
Proxies(avvecklad) HTTP-proxyinställningar (CDN)
HTTP proxy (CDN) settings
CDN/Squid
Squid
HTTP-proxyinställningar (CDN)
HTCP multicast purging HTCP:s multicastplugin
User agent(avvecklad) Språk, inställningar för region- och teckenkodning
Language, regional and character encoding settings
Localization
Språk, inställningar för region- och teckenkodning
Timezone settings Tidszonsinställningar
Language-specific Språkspecifik
Output format and skin settings Utmatningsformat och utseendeinställningar
Output Utmatning
Skins Utseenden
Resource Loader ResourceLoader
Page titles and redirects Sidtitlar och omdirigeringar
Namespaces Namnrymder
Mobile support Mobilstöd
Interwiki links and sites
Interwiki
Interwiki-länkar och webbplatser
Interwiki cache Interwikicache
Parser Parser
HTML HTML
Tidy Tidy
Statistics and content analysis
Site Statistics
Statistik och innehållsanalys
User accounts, authentication
Users
Användarkonton, autentisering
Authentication Autentisering
Rate limiter(avvecklad) Användarrättigheter, tillgångskontroll och övervakning
User rights, access control and monitoring
User Access
Användarrättigheter, tillgångskontroll och övervakning
Access Tillgång
Security
Content Security Policy
Säkerhet
Cookies Kakor
Profiling, testing and debugging Profilering, test och felsökning
Debug
Debug/logging
Felsökning
Profiling Profilering
Search Sök
Edit user interface Redigera användargränssnitt
Wiki locking(avvecklad) Inställning av underhållsskript
Maintenance Scripts setting Inställning av underhållsskript
UDP updates(avvecklad) Senaste ändringarna, nya sidor, bevakningslistor och historik
Recent changes, new pages, watchlist and history
Recent changes
Senaste ändringarna, nya sidor, bevakningslistor och historik
Feed Flöde
Copyright Upphovsrätt
Import/Export Import/Export
Extensions Tillägg
Category Kategori
Logging Logg
Special pages Specialsidor
Actions Åtgärder
Robot policies Robot-policyer
Ajax, Action API and REST API Ajax, Action API och REST API
Ajax Ajax
API API
Frontend Frontend
Shell and process control
Shell
Kommandotolk och processkontroll
HTTP client HTTP-klient
Jobs Jobb
Site customization Webbplatsanpassning
Migration(avvecklad) Diverse inställningar
Miscellaneous settings Diverse inställningar