Template:SettingSummarySection

This page is a translated version of the page Template:SettingSummarySection and the translation is 100% complete.

{{{1}}}

Template documentation

Použití

Seznam

Vstup Výstup
General Settings Obecné nastavení
Server URLs and file paths
URLs and file paths
Paths
Adresy URL serveru a cesty k souborům
Global Objects Globální objekty
Files and file uploads
Uploads
Soubory a nahrávání souborů
Shared uploads Sdílená nahrávání
MIME types MIME typy
Images Obrázky
DjVu DjVu
EXIF EXIF
ImageMagick ImageMagick
SVG SVG
Thumbnail settings Nastavení miniatur
Antivirus Antivirus
Email settings Nastavení e-mailu
Email notification (Enotif) settings Nastavení upozornění e-mailem (Enotif)
MSSQL-specific(zastaralé) Nastavení databáze
Oracle-specific(zastaralé) Nastavení databáze
Database settings Nastavení databáze
LoadBalancer settings Nastavení LoadBalanceru
MySQL-specific
MySQL specific
Specifické pro MySQL
PostgreSQL-specific
PostgreSQL specific
Specifické pro PostgreSQL
SQLite-specific
SQLite specific
Specifické pro SQLite
Shared DB settings Sdílené nastavení DB
Extension fields Pole rozšíření
Compressed Storage Support (zastaralé) Obslužné nástroje a úložiště obsahu
Content handlers and storage
ContentHandler
Obslužné nástroje a úložiště obsahu
Performance hacks and limits
Reduction
Výkonnostní hacky a limity
Client side caching (zastaralé) Mezipaměti
Cache Mezipaměti
File Cache Mezipaměť souborů
Message Cache Mezipaměť zpráv
Sidebar Cache Mezipaměť postranního panelu
Parser Cache Mezipaměť analyzátoru
Memcached settings Nastavení Memcached
Proxies(zastaralé) Nastavení HTTP proxy (CDN).
HTTP proxy (CDN) settings
CDN/Squid
Squid
Nastavení HTTP proxy (CDN).
HTCP multicast purging Čištění vícesměrového vysílání HTCP
User agent(zastaralé) Nastavení jazyka, regionálního kódování a kódování znaků
Language, regional and character encoding settings
Localization
Nastavení jazyka, regionálního kódování a kódování znaků
Timezone settings Nastavení časové zóny
Language-specific Jazykově specifické
Output format and skin settings Výstupní formát a nastavení vzhledu
Output Výstup
Skins Zobrazení
Resource Loader Zavaděč zdrojů
Page titles and redirects Názvy stránek a přesměrování
Namespaces Jmenné prostory
Mobile support Mobilní podpora
Interwiki links and sites
Interwiki
Interwiki odkazy a stránky
Interwiki cache Interwiki mezipaměť
Parser Analyzátor
HTML HTML
Tidy Tidy
Statistics and content analysis
Site Statistics
Statistiky a obsahová analýza
User accounts, authentication
Users
Uživatelské účty, autentizace
Authentication Přihlášení
Rate limiter(zastaralé) Uživatelská práva, řízení přístupu a monitorování
User rights, access control and monitoring
User Access
Uživatelská práva, řízení přístupu a monitorování
Access Přístup
Security
Content Security Policy
Zabezpečení
Cookies Cookies
Profiling, testing and debugging Profilování, testování a ladění
Debug
Debug/logging
Ladění
Profiling Profilování
Search Vyhledávání
Edit user interface Úprava uživatelského rozhraní
Wiki locking(zastaralé) Nastavení skriptů údržby
Maintenance Scripts setting Nastavení skriptů údržby
UDP updates(zastaralé) Poslední změny, nové stránky, seznam sledovaných a historie
Recent changes, new pages, watchlist and history
Recent changes
Poslední změny, nové stránky, seznam sledovaných a historie
Feed Výběr
Copyright Autorská práva
Import/Export Import/Export
Extensions Rozšíření
Category Kategorie
Logging Protokolování
Special pages Speciální stránky
Actions Akce
Robot policies Pravidla pro roboty
Ajax, Action API and REST API Ajax, Action API a REST API
Ajax Ajax
API API
Frontend Frontend
Shell and process control
Shell
Shell a řízení procesů
HTTP client HTTP klient
Jobs Pracovní místa
Site customization Přizpůsobení stránek
Migration(zastaralé) Různá nastavení
Miscellaneous settings Různá nastavení