தோல்:Apex

This page is a translated version of the page Skin:Apex and the translation is 80% complete.
MediaWiki skins manual - category
Apex
Release status: beta
License GNU General Public License 2.0 or later
Download
Example Example on Skins wiki
Public wikis using 14 (Ranked 76th)
Public wikis using as default skin 4
Translate the Apex skin if it is available at translatewiki.net
Vagrant role apex
Issues : Open tasks · Report a bug

Apex வெவ்வேறு அளவுகளில் திரைகளில் பதிலளிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தோல் இருக்கிறது. அதன் முக்கிய அம்சங்கள் ஒரு பக்கம் வேட்டையாடிய இல்லாமல் அதை அணுக செய்யும், பக்கம் சரியான ஒரு பறக்க வெளியே பட்டி ஒரு பொருளடக்கத்தை வெளியே இழுத்து.

This skin may not work correctly on mobile devices.

நிறுவுதல்

  • If using Vagrant , install with vagrant roles enable apex -p

Manual installation

  • Download and place the file(s) in a directory called apex in your skins/ folder.
  • Add the following code at the bottom of your LocalSettings.php file:
    wfLoadSkin( 'apex' );
    
  •   Done - Navigate to Special:Version on your wiki to verify that the skin is successfully installed.