Tự động chuyển sang giao diện đơn giản cho điện thoại

This page is a translated version of the page Simple mobile skin auto change and the translation is 100% complete.

Đoạn mã sau (thêm vào LocalSettings.php) sẽ cho phép xác định thiết bị có phải là iPhone hay không, nếu có thì sẽ tự động chuyển sang một giao diện/chủ đề tương thích với iPhone (đối với iPhone thì dùng giao diện WPtouch) Thêm đoạn mã này vào tập tin LocalSettings.php (thay thế cho biến $wgDefaultSkin ) sau khi bạn đã cài đặt một giao diện tương thích với iPhone. Sau khi làm như thế, cứ mỗi khi một iPhone truy cập thì sẽ sử dụng giao diện mặc định "wptouch", còn nếu khác thì dùng "vector". Hãy chỉnh sửa nếu cần. Nếu có bật tuỳ chọn bộ nhớ tạm cho tập tin (file cache) thì bạn có thể phải tắt đi để tránh hiển thị giao diện không mong muốn.

Khi người dùng đăng nhập, tuỳ chọn về giao diện của họ sẽ ghi đè lên đoạn mã dưới đây.

Example code

## Giao diện mặc định: bạn có thể thay đổi giao diện mặc định.
## Hãy dùng tên gọi "biểu tượng" của giao diện. VD: 'vector', 'monobook':
if (preg_match("/(mobile|webos|opera mini)/i", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
    $wgDefaultSkin = 'wptouch';
} else {
    $wgDefaultSkin = 'vector';
}


Mobile configuration with Skin:MinervaNeue without using Extension:MobileFrontend

## Default skin: you can change the default skin.
## Use the internal symbolic names, ie 'vector', 'monobook':
if (preg_match("/(mobile|webos|opera mini|android|blackberry|tablet)/i", $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
    $wgDefaultSkin = 'minerva';
} else {
    $wgDefaultSkin = 'vector';
}