Reading/Web/Accessibility for reading/Community prototype testing/preload/vi

Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây và gửi câu trả lời của bạn:

 1. Cài đặt đọc ưa thích của bạn là gì?
  1. Kích cỡ font: $1
  2. Chiều cao dòng: $2
  3. Khoảng cách đoạn văn: $3
  4. Khi đọc trang sau đây: $4
  5. At the following resolution: $5
 2. Bạn dành nhiều thời gian nhất trên Wikipedia để làm gì (sửa đổi, đọc, quản lý...)?
  ...
 3. Bạn sẽ thích lựa chọn nào hơn cho một người dành hầu hết thời gian để đọc hoặc là một người đọc mới?
  ...
 4. Bạn nghĩ ngôn ngữ hoặc loại kí tự có ảnh hưởng đến lựa chọn của bạn không? Nếu như bạn biết nhiều ngôn ngữ, bạn có lựa chọn các cài đặt khác nhau dựa trên ngôn ngữ hoặc loại kí tự không?
  ...
 5. Có bất kỳ ý kiến hoặc bình luận bổ sung nào về kích thước phông chữ hoặc kiểu chữ? Bạn hy vọng chúng ta sẽ đạt được gì với dự án này?
  ...