Reading/Web/Accessibility for reading/Community prototype testing/preload/pl

Odpowiedz na poniższe pytania i prześlij swoje odpowiedzi:

 1. Jakie były Twoje ulubione ustawienia dotyczące czytania?
  1. Rozmiar fontu: $1
  2. Interlinia: $2
  3. Odstęp między akapitami: $3
  4. Czytając następującą stronę: $4
  5. W rozdzielczości ekranu: $5
 2. Na co poświęcasz najwięcej czasu w Wikipedii (edytowanie, czytanie, moderowanie itp.)?
  ...
 3. Którą opcję wybrał(a)byś dla kogoś, kto spędza większość czasu na czytaniu lub jest nowym czytelnikiem?
  ...
 4. Czy uważasz, że język lub pismo mają wpływ na Twój wybór? Jeśli jesteś wielojęzyczny/-a, czy wybrał(a)byś inną opcję w zależności od języka lub pisma?
  ...
 5. Jakieś dodatkowe przemyślenia lub komentarze dotyczące rozmiaru czcionki lub typografii? Co chciał(a)byś, żebyśmy osiągnęli dzięki temu projektowi?
  ...