OOUI/Elements/Flagged/nl

< OOUI‎ | Elements
This page is a translated version of the page OOUI/Elements/Flagged and the translation is 100% complete.

De class OO.ui.FlaggedElement is een attribuut-mixin, wat betekent dat het wordt gebruikt om extra functionaliteit toe te voegen aan een element dat door een andere class is gemaakt. De class biedt een eigenschap flags waaraan de naam (of een array met namen) van opmaakvlaggen is toegewezen, waarmee het uiterlijk van een widget wordt aangepast om het belang en de functionaliteit ervan beter te beschrijven.

Wanneer een element is geconfigureerd met een eigenschap flags, wordt de CSS-styling bijgewerkt. Een widget die is geconfigureerd om 'destructief' te zijn, wordt bijvoorbeeld gestyled met de CSS-klasse 'oo-ui-flaggedElement-destructive'.

Voor een volledige lijst met ondersteunde methoden en configuratieopties van de class FlaggedElement raadpleegt u codeniveau.

Alle vlaggen kunnen worden ingesteld en de styling ervan wordt gedefinieerd in specifieke widgets / elementen. Enkele worden hieronder beschreven.

ButtonElement en Hulpmiddel

  • progressive - Progressieve styling wordt toegepast om over te brengen dat de widget de gebruiker vooruit zal helpen in welk proces ze zich ook bevinden.
  • destructive - Destructieve styling wordt toegepast om over te brengen dat de widget iets zal verwijderen.
  • primary - Primaire styling wordt toegepast wanneer er slechts één mogelijke actie is, of om aan te geven dat dit de meest voorkomende of aanbevolen van verschillende mogelijke acties is. (Het is alleen zinvol voor ingelijste knoppen met primaire of destructieve vlag.)

Zie Knoppen en schakelaars voor een voorbeeld van deze vlaggen.

ProcessDialog

Acties, een speciaal soort knoppen die worden gebruikt in procesdialogen, gebruiken deze vlaggen:

  • primary - De primaire actie (bijvoorbeeld 'opslaan' of 'gereed') brengt de gebruiker verder in welk proces ze zich ook bevinden. De primaire actie bevindt zich in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster. Aangezien dit een knop is, is de betekenis van primaire actie voor ButtonElement hierboven ook van toepassing.
  • safe - De veilige actie (bijv. 'Annuleren') brengt geen wijzigingen aan. 'Veilige' acties worden meestal geconfigureerd zonder een actie. Actiewidgets waarvoor geen geconfigureerde actie is geconfigureerd, sluiten het venster zonder wijzigingen aan te brengen. De veilige actie bevindt zich in de linkerbovenhoek van het dialoogvenster.
  • back - Geeft aan dat deze actie naar het vorige deelvenster in het dialoogvenster gaat. Acties met deze vlag ontvangen automatisch een "terug"-pictogram, ter vervanging van het label (alleen op mobiel). Het mag alleen worden gebruikt voor "veilige" acties.
  • close - Hiermee wordt aangegeven dat met deze actie het dialoogvenster wordt gesloten. Hiermee wordt aangegeven dat met deze actie het dialoogvenster wordt gesloten. Het mag alleen worden gebruikt voor "veilige" acties.

Raadpleeg de documentatie over actie-sets over hoe de primaire en veilige vlaggen worden gebruikt.

TextInputWidget

De vlag invalid wordt intern gebruikt om de gebruikersinvoer als ongeldig te markeren. Het moet niet direct worden ingesteld, gebruik de methode setValidityFlag.

MessageWidget

De vlaggen error, warning, success en notice worden intern gebruikt om verschillende berichten weer te geven. Het moet niet direct worden ingesteld, gebruik in plaats daarvan type .