Příručka:Psaní údržbářských skriptů

This page is a translated version of the page Manual:Writing maintenance scripts and the translation is 100% complete.

Tato příručka krok za krokem popisuje, jak psát údržbářské skripty, které se spouštějí na straně serveru na příkazovém řádku. Jsou založené na třídě Maintenance (viz Maintenance.php ), která je implementovaná od MediaWiki verze 1.16

Standardní text

Projdeme si skript údržby helloWorld.php, který jednoduše vypíše "Hello, World". Tento skript obsahuje minimální množství kódu potřebného ke spuštění a hlavičku s uvedením autorských práv, která by neměla nikdy chybět (viz také hlavičky autorských práv):

Níže uvedený příklad programu vytiskne "Hello, World!":

$ php helloWorld.php
Hello, World!

Jádro MediaWiki

<?php

require_once __DIR__ . '/Maintenance.php';

/**
 * Brief oneline description of Hello world.
 *
 * @since 1.17
 * @ingroup Maintenance
 */
class HelloWorld extends Maintenance {
	public function execute() {
		$this->output( 'Hello, World!' );
	}
}

$maintClass = HelloWorld::class;
require_once RUN_MAINTENANCE_IF_MAIN;

Rozšíření MediaWiki

<?php

namespace MediaWiki\Extension\Example\Maintenance;

$IP = getenv( 'MW_INSTALL_PATH' );
if ( $IP === false ) {
	$IP = __DIR__ . '/../../..';
}
require_once "$IP/maintenance/Maintenance.php";

/**
 * Brief oneline description of Hello world.
 */
class HelloWorld extends Maintenance {
	public function __construct() {
		parent::__construct();
		$this->requireExtension( 'Extension' );
	}

	public function execute() {
		$this->output( 'Hello, World!' );
	}
}

$maintClass = HelloWorld::class;
require_once RUN_MAINTENANCE_IF_MAIN;

Vysvětlení standardního textu

require_once __DIR__ . "/Maintenance.php";

Zahrne soubor Maintenance.php. V něm je definována třída class Maintenance, která poskytuje základ pro všechny skripty údržby, včetně zařízení pro analýzu argumentů příkazového řádku, čtení vstupu konzoly, připojení k databázi atd.

class HelloWorld extends Maintenance {

Naše třída je pouze rozšířením třídy Maintenance

$maintClass = HelloWorld::class;
require_once RUN_MAINTENANCE_IF_MAIN;

Řekne třídě Maintenance, aby spouštěla skript přes naši třídu HelloWorld, jen když poběží na příkazovém řádku.

Interně, RUN_MAINTENANCE_IF_MAIN načte další soubor doMaintenance.php, který automaticky načte třídy MediaWiki a konfiguraci, a pak

	public function execute() {

Metoda execute() je vstupním bodem pro údržbové skripty a zde bude hlavní logika vašeho skriptu. Vyhněte se spouštění jakéhokoli kódu z konstruktoru.

Když je náš program spouštěn z příkazového řádku, základní framework údržby se postará o inicializaci jádra MediaWiki a konfigurace atd., a poté tuto metodu vyvolá.

Příkaz nápovědy

Jednou z vestavěných funkcí, kterou mají všechny skripty údržby, je možnost --help. Výše uvedený vzorový příklad by vytvořil následující stránku nápovědy:

$ php helloWorld.php --help

Usage: php helloWorld.php […]

Generic maintenance parameters:
  --help (-h): Display this help message
  --quiet (-q): Whether to suppress non-error output
  --conf: Location of LocalSettings.php, if not default
  --wiki: For specifying the wiki ID
  --server: The protocol and server name to use in URL
  --profiler: Profiler output format (usually "text")
…

Přidáváme popis

„Na co je ale dobrý tenhle údržbářský skript?” Už slyším, jak se ptáte.

Proto můžeme pomocí metody addDescription do našeho konstruktoru přidat popis, který se zobrazí hned na začátku výstupu při použití parametru "--help":

	public function __construct() {
		parent::__construct();

		$this->addDescription( 'Say hello.' );
	}

Takže teď už bude vracet náš popis:

$ php helloWorld.php --help

Say hello.

Usage: php helloWorld.php [--help]
…

Volby a zpracování jejich hodnot

Pozdravit celičký svět je nepochybně správné a dobré, ale my chceme, aby ten skript uměl pozdravit i konkrétního jednotlivce.

Abyste přidali další volbu příkazového řádku, přidejte do třídy class HelloWorld konstruktor, co zavolá ze třídy Maintenance metodu addOption(), která zaaktualizuje metodu execute(), aby zahrnula i vaši novou volbu. Parametry addOption() jsou $name, $description, $required = false, $withArg = false, $shortName = false, takže:

	public function __construct() {
		parent::__construct();

		$this->addDescription( 'Say hello.' );
		$this->addOption( 'name', 'Who to say Hello to', false, true );
	}

	public function execute() {
		$name = $this->getOption( 'name', 'World' );
		$this->output( "Hello, $name!" );
	}

V tuto chvíli se po spuštění výstup skriptu helloWorld.php bude měnit, podle toho jakou předáte hodnotu argumentu:

$ php helloWorld.php
Hello, World!
$ php helloWorld.php --name=Mark
Hello, Mark!
$ php helloWorld.php --help

Say hello.

Usage: php helloWorld.php […]
…
Script specific parameters:
  --name: Who to say Hello to

Rozšíření

Verze MediaWiki:
1.28
Gerrit change 301709

Pokud váš údržbářský skript vyžaduje funkce, které nabízí nějaké rozšíření, měli byste přidat také požadavek, aby bylo nejprve tohle rozšíření nainstalováno:

	public function __construct() {
		parent::__construct();
		$this->addOption( 'name', 'Who to say Hello to' );

		$this->requireExtension( 'FooBar' );
	}

To poskytuje helfpul chybovou zprávu, když rozšíření není povoleno. Například během místního vývoje nemusí být určité rozšíření ještě povoleno v LocalSettings.php nebo při provozování wiki farmy může být rozšíření povoleno na podmnožině wiki.

Uvědomte si, že žádný kód nelze spustit jinak než metodou execute(). Pokusy o volání základních služeb, tříd nebo funkcí MediaWiki nebo volání vlastního kódu rozšíření před tím způsobí chyby nebo jsou nespolehlivé a nepodporované (např. mimo deklaraci třídy nebo v konstruktoru).

Psaní testů

Je doporučeno abyste pro vaše údržbářské skripty psali i testy, tak jako u každé jiné třídy. Nápovědu a ukázkové příklady, jak se to dělá najdete na stránce Jak psát testy pro údržbářské skripty.