Podręcznik:Tabela user_properties

This page is a translated version of the page Manual:User properties table and the translation is 91% complete.
Podręcznik:Spis treści Opis i struktura bazy danych MediaWiki Tabela user_properties
Wersja MediaWiki:
1.16

Tabela user_properties przechowuje preferencje użytkownika . Zastępuje ona poprzednio używane do tego celu pole user.user_options . Tylko ustawienia o wartościach innych niż domyślne są w niej przechowywane, więc zmiany w ustawieniach domyślnych są stosowane także u osób, które nie zmieniały danych ustawień, a nie tylko dla nowych kont.

Pola

up_user

Klucz wiążący z polem user_id tabeli user .

up_property

Nazwa ustawienia. Opisane są na stronie Podręcznik:$wgDefaultUserOptions . Przykłady: gender, watchcreations

up_value

Wartość ustawienia.

Podsumowanie struktury

Wersja MediaWiki:
1.30

DESCRIBE user_properties;

+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| up_user   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_property | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_value  | blob       | YES |   | NULL  |    |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.18 – 1.29

DESCRIBE user_properties;

+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
| up_user   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_property | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_value  | blob      | YES |   | NULL  |    |
+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.16 – 1.17

DESCRIBE user_properties;

+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| up_user   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |        |
| up_property | varbinary(32) | NO  | PRI | NULL  |        |
| up_value  | blob     | YES |   | NULL  |        |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+

Indexes

Wersja MediaWiki:
1.36

SHOW INDEX IN user_properties;

+-----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table      | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user_properties |     0 | PRIMARY   |      1 | up_user   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_properties |     0 | PRIMARY   |      2 | up_property | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_properties |     1 | up_property |      1 | up_property | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+