Příručka:Databázová tabulka user_properties

This page is a translated version of the page Manual:User properties table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka user_properties
Verze MediaWiki:
1.16

Tabulka user_properties ukládá uživatelské preference . Nahrazuje starý blob user.user_options . Ukládají se pouze jiná než výchozí nastavení, takže změny výchozích hodnot se nyní projeví u každého, kdo si neuložil alternativní předvolbu, nejen u nových účtů.

Pole

up_user

Cizí klíč k poli user_id v tabulce user .

up_property

Předvolby uživatele, viz Příručka:$wgDefaultUserOptions . Příklady: gender, watchcreations

up_value

Hodnota preference.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.30

DESCRIBE user_properties;

+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| up_user   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_property | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_value  | blob       | YES |   | NULL  |    |
+-------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.18 – 1.29

DESCRIBE user_properties;

+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
| up_user   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_property | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| up_value  | blob      | YES |   | NULL  |    |
+-------------+----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.16 – 1.17

DESCRIBE user_properties;

+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| up_user   | int(11)    | NO  | PRI | NULL  |        |
| up_property | varbinary(32) | NO  | PRI | NULL  |        |
| up_value  | blob     | YES |   | NULL  |        |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.36

SHOW INDEX IN user_properties;

+-----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table      | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user_properties |     0 | PRIMARY   |      1 | up_user   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_properties |     0 | PRIMARY   |      2 | up_property | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_properties |     1 | up_property |      1 | up_property | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------------+------------+-------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+