Podręcznik:Tabela user_former_groups

This page is a translated version of the page Manual:User former groups table and the translation is 78% complete.
Outdated translations are marked like this.
Podręcznik:Spis treści Opis i struktura bazy danych MediaWiki Tabela user_former_groups
Wersja MediaWiki:
1.18

Tabela user_former_groups przechowuje grupy, do których użytkownik wcześniej należał (ale nie zawiera przynależności do grup podczas korzystania z wersji MW 1.17). Użytkownik może nadal należeć do tych grup; sprawdź tabelę user_groups . Informacje te mają na celu zapobiec automatycznemu ponownemu dodaniu użytkownika do grup, z których został wcześniej ręcznie usunięty. Ta tabela została dodana w zmianie r90749.

Pola

ufg_user

Klucz wiążący z polem user_id .

ufg_group

Nazwa grupy, której dany użytkownik był członkiem.

Podsumowanie struktury

Wersja MediaWiki:
1.21

DESCRIBE user_former_groups;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ufg_user | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| ufg_group | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
Wersje MediaWiki:
1.19 – 1.20

DESCRIBE user_former_groups;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ufg_user | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| ufg_group | varbinary(32)  | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
Wersja MediaWiki:
1.18

DESCRIBE user_former_groups;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ufg_user | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| ufg_group | varbinary(16)  | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexes

Wersja MediaWiki:
1.30

SHOW INDEX IN user_former_groups;

+--------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table       | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+--------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user_former_groups |     0 | PRIMARY |      1 | ufg_user  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_former_groups |     0 | PRIMARY |      2 | ufg_group  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+--------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+