Příručka:Databázová tabulka user_former_groups

This page is a translated version of the page Manual:User former groups table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka user_former_groups
Verze MediaWiki:
1.18

Tabulka user_former_groups ukládá skupiny, do kterých uživatel jednou patřil (nebude obsahovat skupiny, do kterých uživatel patřil před MW 1.17). Uživatel může opět patřit do těchto skupin. Pokud to chcete vědět, podívejte se do tabulky user_groups . To se používá k tomu, aby MediaWiki nemohla automaticky přidávat uživatele do skupin, ze kterých byli dříve ručně odebráni. Tabulka byla přidána v r90749.

Pole

ufg_user

Klíč k user_id .

ufg_group

Název skupiny, které byl uživatel členem.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.21

DESCRIBE user_former_groups;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ufg_user | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| ufg_group | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.19 – 1.20

DESCRIBE user_former_groups;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ufg_user | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| ufg_group | varbinary(32)  | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.18

DESCRIBE user_former_groups;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ufg_user | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| ufg_group | varbinary(16)  | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.30

SHOW INDEX IN user_former_groups;

+--------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table       | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+--------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| user_former_groups |     0 | PRIMARY |      1 | ufg_user  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| user_former_groups |     0 | PRIMARY |      2 | ufg_group  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+--------------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+