Manual:Templatelinks-tabell

This page is a translated version of the page Manual:Templatelinks table and the translation is 100% complete.
Other languages:
Manual:Innehåll MediaWiki database layout templatelinks table
MediaWiki-version:
1.6

Tabellen templatelinks innehåller värdsidans ID, namnrymdsnumret för den inkluderade sidan och dess titel utan namnrymd, för varje nuvarande infogning.

Målsidan kan finnas eller inte, och på grund av namnbyten och raderingar kan den hänvisa till olika sidoregister allt eftersom tiden går.

Fält

tl_from

Nyckeln till page_id på sidan som innehåller länken.

tl_from_namespace

MediaWiki-version:
1.24

page_namespace på sidan som innehåller länken.

tl_namespace

Nyckeln till page_namespace på målsidan. Används tillsammans med $titel.

tl_title

Nyckeln till $titel på målsidan. Används tillsammans med tl_namespace.

Sammanfattningar av schemat

MediaWiki-version:
1.36

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
| tl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.26 – 1.35

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.24 – 1.25

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_from_namespace | int(11)       | NO  |   | 0     |    |
| tl_namespace   | int(11)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title     | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.10 – 1.23

DESCRIBE templatelinks;

+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_namespace | int(11)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
MediaWiki-versioner:
1.6 – 1.9

DESCRIBE templatelinks;

+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from    | int(8) unsigned   | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_namespace | int(8)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+