Příručka:Databázová tabulka templatelinks

This page is a translated version of the page Manual:Templatelinks table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka templatelinks
Verze MediaWiki:
1.6

Tabulka templatelinks obsahuje pro každou aktuální transkluzi ID hostitelské stránky, číslo jmenného prostoru zahrnuté stránky a její název bez jmenného prostoru.

Cílová stránka může nebo nemusí existovat a v důsledku přejmenování a smazání může časem odkazovat na různé záznamy stránky.

Navzdory názvu nejsou transkluze omezeny na šablony ani na mechanismus transkluze analyzátoru MediaWiki. Různá rozšíření používají tuto tabulku k označení, že začlenili obsah z jiné stránky. (Např. Scribunto {{#invoke:...}} a TemplateStyles <templatestyles src="..." /> oba zaznamenají cílovou stránku v tabulce templatelinks.)

Pole

tl_from

Zadejte page_id na stránce obsahující odkaz.

tl_namespace

Verze MediaWiki:
1.6 – 1.38

Klíč k page_namespace cílové stránky. Používá se ve spojení s tl_title.

tl_title

Verze MediaWiki:
1.6 – 1.38

Klíč k page_title cílové stránky. Používá se ve spojení s tl_namespace.

tl_from_namespace

Verze MediaWiki:
1.24

page_namespace stránky obsahující odkaz.

tl_target_id

Verze MediaWiki:
1.38

Cizí klíč k linktarget.lt_id

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.39

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_target_id   | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| tl_from_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.38

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)       | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)   | NO  | PRI |     |    |
| tl_from_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| tl_target_id   | bigint(20) unsigned | YES | MUL | NULL  |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.37

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
| tl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.26 – 1.35

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
| tl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| tl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.24 – 1.25

DESCRIBE templatelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_from_namespace | int(11)       | NO  |   | 0     |    |
| tl_namespace   | int(11)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title     | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.23

DESCRIBE templatelinks;

+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_namespace | int(11)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
Verze MediaWiki:
1.6 – 1.9

DESCRIBE templatelinks;

+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default  | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+
| tl_from    | int(8) unsigned   | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_namespace | int(8)       | NO  | PRI | 0     |    |
| tl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | 0     |    |
+---------------+---------------------+------+-----+-----------+-------+


Indexy

Verze MediaWiki:
1.39

SHOW INDEX IN templatelinks;

+---------------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name             | Seq_in_index | Column_name    | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| templatelinks |     0 | PRIMARY             |      1 | tl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     0 | PRIMARY             |      2 | tl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_target_id           |      1 | tl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_target_id           |      2 | tl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_backlinks_namespace_target_id |      1 | tl_from_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_backlinks_namespace_target_id |      2 | tl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| templatelinks |     1 | tl_backlinks_namespace_target_id |      3 | tl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+