Příručka:Databázová tabulka revision

This page is a translated version of the page Manual:Revision table and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka revision
Verze MediaWiki:
1.5

Tabulka revision obsahuje metadata pro každou úpravu stránky v rámci wiki. Každá úprava vytváří řádek revize, který obsahuje informace, jako je uživatel, který úpravu provedl, čas, kdy byla úprava provedena, odkaz na komentář revize v tabulce comment a další metadata. Sloty, které byly upraveny, a jejich odpovídající revize jsou uvedeny v tabulce slots .

Import poslední revize stránky z jiné wiki vytvoří dva záznamy v tabulce revision, jeden s datem a wikitextem importované revize a jeden s datem importu. Pokud stránka se stejným názvem již existovala, pak wikitext druhé z nich, který se stane wikitextem aktuální stránky, je wikitextem novější z obou stránek.

Tabulka revision je velmi podobná tabulce recentchanges . Tabulka revision se používá pro historii stránek a příspěvky uživatelů . Tabulka recentchanges se používá pro nedávné změny , související změny , seznamy ke zhlédnutí a v případě vytvoření stránky pro seznam nových stránek .

Mezi rozdíly patří:

 • Tabulka recentchanges také zaznamenává události, jako jsou přesuny a mazání stránek
 • Položky v tabulce recentchanges jsou pravidelně mazány. Ty v tabulce revision jsou trvale zachovány, pokud není stránka odstraněna nebo vlastník webu nespustí skript údržby deleteOldRevisions.php .
 • Jak bylo řečeno, import revize stránky nejenže přidá záznam do tabulky revision s datem importu, ale také záznam s původním datem.

Smazané revize se přesunou do tabulky archive .

Tabulka revision a tabulka text byly představeny v MediaWiki 1.5 , aby nahradily tabulku cur .

Pole

rev_id

Verze MediaWiki:
1.5

Toto pole obsahuje primární klíč pro každou revizi. page_latest je cizí klíč k tomuto poli. Čísla rev_id byla zachována při mazání/obnovení od vzniku tabulky v MediaWiki 1.5, kdy rev_id a text_id nahradily staré cur_id.

Všimněte si, že zatímco rev_id se téměř vždy zvyšuje monotónně pro následné revize stránky, není to přísně zaručeno, protože import z jiné wiki může způsobit, že revize budou vytvořeny mimo pořadí.

rev_page

Verze MediaWiki:
1.5

Toto pole obsahuje odkaz na page , ke kterému se tato revize vztahuje. Číslo v tomto poli se rovná poli page_id uvedené stránky. Toto by nikdy nemělo být neplatné. Pokud ano, tato revize se v historii stránky nezobrazí. Pokud page.page_latest odkazuje na revizi s neplatnou rev_page, způsobí to chybu "Revize #0 stránky s názvem 'Foo' neexistuje". (Podobný problém může nastat, když pro revizi chybí sloty a obsah)

rev_text_id

Verze MediaWiki:
1.5 – 1.34

Toto je cizí klíč k old_id v tabulce text . (V tabulce text je uložen skutečný hromadný text.) Pro více revizí je možné použít stejný text – například revize, kde jsou změněna pouze metadata, nebo kde je u předchozí verze provedeno rollback .

(zastaralé od 1.31) Pokud v tabulce slots existují řádky s slots.slot_revision_id = rev_id, toto pole by mělo být ignorováno (a může být 0) ve prospěch odpovídajících dat z bloků a tabulek obsahu.

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl nahrazen hodnotou content.content_address, kterou lze získat získáním slot_content_id pro odpovídající revizi v tabulce slotů.

rev_comment

Verze MediaWiki:
1.5 – 1.34

Toto pole obsahuje editorovo shrnutí úprav (editorův komentář k revizi). Tento text je zobrazen v historii a v příspěvcích. (Tabulka recentchanges obsahuje kopii použitou pro nedávné změny , související změny , seznamy ke zhlédnutí a v případě vytvoření stránky pro seznam nových stránek .) Vykresluje se v upravené podmnožině značek wiki.

(zastaralé) Místo toho by měl být použit revcomment_comment_id z tabulky revision_comment_temp a tabulka comment !

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl nahrazen sloupcem revision.rev_comment_id, který odkazuje na comment.comment_id.

rev_comment_id

Verze MediaWiki:
1.35

Toto je cizí klíč k comment_id v tabulce comment .

V MediaWiki 1.38 a starších, pokud toto pole obsahuje nulu v každém záznamu, musí být ID komentáře načteno z tabulky revision_comment_temp . Podívejte se na stránku Migrace zúčastněných .

rev_user

Verze MediaWiki:
1.5 – 1.34

To se rovná user_id uživatele, který provedl tuto úpravu. Hodnota tohoto pole je 0 pro anonymní úpravy, inicializační skripty a pro některé hromadné importy.

Všimněte si, že jsou zde chyby: T112384.

(zastaralé od 1.31) Během migrace aktérů a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole rev_actor nebo do tabulky revision_actor_temp .

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl odstraněn spolu s revision.rev_user_text. Tento sloupec je nahrazen hodnotou revision.rev_actor, která odkazuje na actor.actor_id.

rev_user_text

Verze MediaWiki:
1.5 – 1.34

Toto pole obsahuje text uživatelského jména editora nebo IP adresy editora, pokud revizi provedl neregistrovaný uživatel.

V anonymních revizích importovaných z UseModWiki nebo raných inkarnacích Software Phase II může toto pole obsahovat IP adresu se zakrytým posledním oktetem (tj. \d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.xxx například 24.150.61.xxx; viz T5631). Některé úpravy importované z UseModWiki mohou obsahovat reverzní vyhledávání DNS názvu hostitele jako ppfree165-153-bz.aknet.it nebo office.bomis.com.

(zastaralé od 1.31) Během migrace aktérů a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole rev_actor nebo do tabulky revision_actor_temp .

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl odstraněn spolu s revision.rev_user. Tento sloupec je nahrazen hodnotou revision.rev_actor, která odkazuje na actor.actor_id.

rev_actor

Verze MediaWiki:
1.35

Toto je cizí klíč k actor_id v tabulce actor . Pokud v MediaWiki 1.38 a starších verzích toto pole obsahuje nulu v každém záznamu, musí být ID aktéra získáno z tabulky revision_actor_temp . Podívejte se na stránku Migrace zúčastněných .

rev_timestamp

Verze MediaWiki:
1.5

Obsahuje timestamp úpravy. Vypadá například jako 20080326231614 (formát času MW_TS). Odpovídá recentchanges.rc_timestamp (a logging.log_timestamp na tvorbu stránek).

Na rozdíl od image.img_timestamp není tato hodnota pro danou stránku falšovaná, aby byla jedinečná, takže úpravy probíhající v rychlém sledu mohou mít stejné časové razítko.

rev_minor_edit

Verze MediaWiki:
1.5

Zaznamenává, zda uživatel označil zaškrtávací políčko 'drobná úprava'. Pokud je hodnota pro toto pole 1, pak byla úprava deklarována jako 'nepodstatná'. Jinak je 0. Mnoho automatických úprav je označeno jako nepodstatné, drobné.

rev_deleted

Verze MediaWiki:
1.5

Toto pole je vyhrazeno pro systém Smazání změn . Je to bitové pole, ve kterém jsou hodnoty DELETED_TEXT = 1; DELETED_COMMENT = 2; DELETED_USER = 4 a DELETED_RESTRICTED = 8. Pokud tedy například z této revize nebylo nic smazáno, pak je hodnota 0. Pokud byl smazán komentář i uživatel, pak je hodnota 6. DELETED_RESTRICTED označuje potlačení. Pokud je nastaven tento příznak, obsah skrytý ostatními DELETED_* příznaky je viditelný pouze pro supresory (tj. dozorci) namísto administrátorů.

rev_len

Verze MediaWiki:
1.10

Toto pole obsahuje délku článku po revizi v bajtech. Používá se na stránkách historie. Odpovídá rc_new_len .

rev_parent_id

Verze MediaWiki:
1.10

ID předchozí revize stránky. Odpovídá rc_last_oldid . Pro úpravy, které jsou nově vytvořenými stránkami, rev_parent_id = 0.

Použití

Toto pole se používá k přidání podpory pro stromovou strukturu. Toto pole je např. používá se k výpočtu rozdílu velikosti určité revize s předchozí revizí v zobrazení historie stránky. Pokud rodičovské ID ukazuje na revizi, která je spojena s jinou stránkou, MediaWiki bude stále používat tuto nadřazenou revizi jako základ pro srovnání pro účely výpočtu rozdílu velikosti. Pokud je revize smazána z databáze a ID jiné revize na ni stále ukazuje, MediaWiki se bude chovat stejně, jako kdyby žádná nadřazená revize neexistovala. Tj. bude předpokládat, že předchozí velikost byla 0.

Přenesené revize

Když jsou revize importovány z jiné wiki, zachová se stromová struktura ID importovaných revizí ze zdrojové wiki (toto je implementováno každou revizí, jinou než koncová revize, která má XML element který se používá k naplnění rev_parent_id) a ID rodičů revizí cílové wiki se neaktualizují. Podobně, když jsou historie stránek sloučeny, rodičovská ID revizí ze zdrojové a cílové stránky se neaktualizují. populateParentId.php lze použít k naplnění rev_parent_id na základě časových razítek revizí a ID revizí. V případě konfliktu úprav bude ID revize úpravy, která je uložena jako první (způsobující konflikt), použito jako rodičovské ID úpravy, která je uložena jako druhá (po vyřešení konfliktu).

rev_sha1

Verze MediaWiki:
1.19

Toto pole se používá k přidání hash textového obsahu SHA-1 v base-36 (vygenerováno Wikimedia\base_convert().) Od verze 1.32 je to vnořený hash hodnot content_sha1 ve všech slotech revize. Pokud má revize pouze jeden slot, hodnoty polí rev_sha1 a content_sha1 jsou totožné. Vnořený hašovací algoritmus je implementován v RevisionSlots::computeSha1(). Lze jej nastínit takto:

 rev_sha1 = hash_n;
 hash_n = sha1( hash_n-1, content_sha1_n );
 hash_1 = content_sha1_1;

rev_content_model

Verze MediaWiki:
1.21 – 1.34

Model obsahu, viz konstanty CONTENT_MODEL_XXX v Defines.php . Tato ID budou vystavena ve výpisech API a XML. Rozšíření, která definují vlastní ID modelu obsahu, by měla dbát na to, aby nedocházelo ke konfliktům. Jako předponu se doporučuje použít název rozšíření, například 'myextension-somecontent'. Možné hodnoty jsou např.: 'wikitext', 'javascript', 'css', 'text', and 'json'

(zastaralé od 1.31) Pokud řádky v tabulce slots mají hodnotu slot_revision_id = rev_id, toto pole by mělo být ignorováno (a může mít hodnotu NULL) ve prospěch odpovídajících dat z tabulek slots a content.

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl nahrazen sloupcem content.content_model, který odkazuje na content_models.model_id.

rev_content_format

Verze MediaWiki:
1.21 – 1.34

Formát obsahu, viz konstanty CONTENT_FORMAT_XXX v Defines.php . Měly by to být typy MIME ​​a budou vystaveny ve výpisech API a XML. Rozšíření mohou volně používat níže uvedené formáty nebo definovat své vlastní. Doporučuje se držet se konvencí pro typy MIME. Možné hodnoty jsou např.: 'text/x-wiki', 'text/javascript', 'text/css', 'text/plain', 'text/html', 'application/vnd.php.serialized', 'application/json', 'application/xml'

(zastaralé od 1.31) Pokud v tabulce slots existují řádky s slot_revision_id = rev_id, toto pole by mělo být ignorováno (a může mít hodnotu NULL).

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl odstraněn. Třída ContentHandler je schopna automaticky detekovat formát obsahu a tento sloupec nahradí.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.43

DESCRIBE revision;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rev_id     | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rev_page    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| rev_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_minor_edit | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_parent_id | bigint(20) unsigned | YES |   | NULL  |        |
| rev_sha1    | varbinary(32)    | NO  |   |     |        |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.37 – 1.42
Gerrit change 5954

DESCRIBE revision;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| rev_page    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
| rev_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_minor_edit | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_sha1    | varbinary(32)    | NO  |   |     |        |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.35 – 1.36

DESCRIBE revision;

+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| rev_page    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL      |        |
| rev_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0       |        |
| rev_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL |        |        |
| rev_minor_edit | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_sha1    | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
+----------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.31 – 1.34

DESCRIBE revision;

+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| rev_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| rev_page      | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL      |        |
| rev_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| rev_comment    | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| rev_user      | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| rev_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| rev_timestamp   | binary(14)     | NO  | MUL |        |        |
| rev_minor_edit   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| rev_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| rev_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.30

DESCRIBE revision;

+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| rev_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| rev_page      | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL      |        |
| rev_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL      |        |
| rev_comment    | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| rev_user      | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| rev_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| rev_timestamp   | binary(14)     | NO  | MUL |        |        |
| rev_minor_edit   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| rev_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| rev_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE revision;

+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| rev_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| rev_page      | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL      |        |
| rev_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL      |        |
| rev_comment    | varbinary(767)   | NO  |   | NULL      |        |
| rev_user      | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0       |        |
| rev_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| rev_timestamp   | binary(14)     | NO  | MUL |        |        |
| rev_minor_edit   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| rev_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| rev_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| rev_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| rev_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+--------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.21 – 1.24

DESCRIBE revision;

+--------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rev_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rev_page      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  |        |
| rev_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rev_comment    | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| rev_user      | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rev_user_text   | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_timestamp   | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_minor_edit   | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   | NULL  |        |
| rev_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL  |        |
| rev_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL  |        |
+--------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.19 – 1.20

DESCRIBE revision;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rev_page    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  |        |
| rev_text_id  | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rev_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| rev_user    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rev_user_text | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_minor_edit | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_sha1    | varbinary(32)    | NO  |   | NULL  |        |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.9 – 1.18

DESCRIBE revision;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rev_page    | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  |        |
| rev_text_id  | int(10) unsigned  | NO  |   | NULL  |        |
| rev_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| rev_user    | int(10) unsigned  | NO  | MUL | 0    |        |
| rev_user_text | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_timestamp | binary(14)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_minor_edit | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| rev_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.8

DESCRIBE revision;

+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| rev_id     | int(8) unsigned   | NO  | PRI | NULL  | AUTO_INCREMENT |
| rev_page    | int(8) unsigned   | NO  | PRI | NULL  |        |
| rev_text_id  | int(8) unsigned   | NO  |   | NULL  |        |
| rev_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |        |
| rev_user    | int(5) unsigned   | NO  | MUL | 0    |        |
| rev_user_text | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_timestamp | char(14) binary   | NO  | MUL | NULL  |        |
| rev_minor_edit | tinyint(1) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| rev_deleted  | tinyint(1) unsigned | NO  |   | 0    |        |
+----------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.38

SHOW INDEX IN revision;

+----------+------------+--------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name         | Seq_in_index | Column_name  | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------+------------+--------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| revision |     0 | PRIMARY         |      1 | rev_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_timestamp      |      1 | rev_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_page_timestamp    |      1 | rev_page   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_page_timestamp    |      2 | rev_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_actor_timestamp   |      1 | rev_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_actor_timestamp   |      2 | rev_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_actor_timestamp   |      3 | rev_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_page_actor_timestamp |      1 | rev_page   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_page_actor_timestamp |      2 | rev_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| revision |     1 | rev_page_actor_timestamp |      3 | rev_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------+------------+--------------------------+--------------+---------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy