Manuál:Pywikibot/archivebot.py

This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot/archivebot.py and the translation is 12% complete.

archivebot.py is a Pywikibot script used to archive discussion pages.

Použití

$ python3 archivebot.py [options] TEMPLATE_PAGE

Bot examines backlinks (Special:Whatlinkshere) to TEMPLATE_PAGE. Then goes through all pages (unless a specific page specified using options) and archives old discussions. This is done by breaking a page into threads, then scanning each thread for timestamps. Threads older than a specified threshold are then moved to another page (the archive), which can be named either basing on the thread's name or then name can contain a counter which will be incremented when the archive reaches a certain size. For a documentation on on-wiki setup, please see archivebot.py/setup .

Možnosti (mohou být vynechány)

ParametrPopis
-help show this help message and exit
-calc:PAGE calculate key for PAGE and exit
-file:FILE load list of pages from FILE
-force override security options
-locale:LOCALE switch to locale LOCALE
-namespace:NS only archive pages from a given namespace
-page:PAGE archive a single PAGE, default ns is a user talk page
-salt:SALT specify salt


Dostupné globální parametry

Tyto možnosti přepíší konfiguraci v nastavení user-config.py .

Globální parametry
Parametr Popis Proměnná konfigurace
-dir:PATH Čtěte konfigurační data robota z adresáře daného PATH namísto z výchozího adresáře.  
-config:file Název souboru konfigurace uživatele. Default is user-config.py. user-config.py
-lang:xx Nastavte jazyk wiki, na kterém chcete pracovat, a přepište konfiguraci v user-config.py. xx by měl být kód jazyka. mylang
-family:xyz Nastavte rodinu wiki, na které chcete pracovat, např. wikipedie, wikislovník, wikitravel, ... Tím přepíšete konfiguraci v user-config.py. family
-user:xyz Přihlaste se jako uživatel 'xyz' namísto výchozího uživatelského jména. usernames
-daemonize:xyz Okamžitě vraťte řízení do terminálu a přesměrujte stdout a stderr do souboru xyz. (použijte pouze pro roboty, které nevyžadují žádný vstup z stdin).  
-help Zobrazí text nápovědy.  
-log Povolte soubor protokolu pomocí výchozího názvu souboru 'script_name-bot.log' Protokoly budou uloženy v podadresáři logs. log
-log:xyz Povolte soubor protokolu pomocí 'xyz' jako názvu souboru. logfilename
-nolog Zakázat soubor protokolu (pokud je ve výchozím nastavení povolen).  
-maxlag Nastaví nový parametr maxlag na počet sekund. Odložte úpravy bota během období zpoždění databázového serveru. Výchozí hodnota je nastavena na config.py maxlag
-putthrottle:n
-pt:n
-put_throttle:n
Nastavte minimální dobu (v sekundách), po kterou bude robot čekat mezi ukládáním stránek. put_throttle
-debug:item
-debug
Povolte soubor protokolu a zahrňte rozsáhlá ladicí data pro komponentu "item" (pro všechny komponenty, pokud je použit druhý formulář). debug_log
-verbose
-v
Nechte robota poskytnout další výstup konzoly, který může být užitečný při ladění. verbose_output
-cosmeticchanges
-cc
Přepne nastavení cosmetic_changes provedené v config.py nebo user-config.py na jeho inverzní hodnotu a potlačí jej. Všechna ostatní nastavení a omezení zůstávají nedotčené. cosmetic_changes
-simulate Zakáže zápis na server. Užitečné pro testování a ladění nového kódu (pokud je zadán, neprovádí žádné skutečné změny, ale ukazuje pouze to, co by se změnilo). simulate
-<proměnná nastavení>:n Všechny dané číselné konfigurační proměnné můžete použít jako volbu a upravit je pomocí příkazového řádku.