Handleiding:MariaDB

This page is a translated version of the page Manual:MariaDB and the translation is 100% complete.
Handleiding:Inhoud MediaWiki database layout MariaDB/nl

De MariaDB database engine is een van de meest gebruikte database backends voor MediaWiki. Sinds MariaDB gebruikt wordt als relationeel database management systeem door de Wikimedia Foundation websites, wordt het goed ondersteund door de MediaWiki.

Hier staat een lijst met de ondersteunde versies.

Verbinding maken met MariaDB

$ mariadb -u root -p my_wiki

If using a MariaDB 10.3 or earlier:

 mysql -u wikiuser -p my_wiki

Wijzig wikiuser en my_wiki naar de gebruikersnaam en databasenaam van uw wiki ($wgDBuser en $wgDBname ). Voer het wachtwoord in wanneer hier naar wordt gevraagd.

Voorbeeld

$ mysql -u root -p my_wiki
Enter password: 
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 150
Server version: 5.6.24-0ubuntu2 (Ubuntu)
...

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>.

Installatie

Zie voor meer informatie Handleiding:MediaWiki installeren#Een database aanmaken

Wanneer MariaDB is geïnstalleerd kan het installatiescript de database aanmaken. Voorzie het script met je RDBMS root wachtwoord (standaard leeg).

  Waarschuwing: Het wachtwoord veld leeg laten kan leiden tot ernstige veiligheidsrisico's voor de MediaWiki installatie. Pas het wachtwoord altijd aan, laat het niet leeg.
Als u MediaWiki installeert op een ISP server, dan moet u misschien een database delen met andere applicaties, wat het risico op een conflict tussen de database-tabellen van MediaWiki en bestaande doet toenemen. Om dit probleem op te lossen, kan MediaWiki gebruik maken van een tabelvoorvoegsel zodat alle MediaWikitabellen met dit voorvoegsel beginnen. Een andere mogelijkheid is het, als je ISP dat toestaat, om verschillende databases te gebruiken voor elke applicatie op de server.


Onderhoud

Er worden meerdere onderhoudsscripts meegeleverd in de /maintenance/ map in de MediaWiki installatie. Sommige van deze scripts zijn meegeleverd om delen van de database te verversen als eenmalige acties.

Een database importeren

Zie voor meer informatie Manual:Importing XML dumps

Een database exporteren

Zie voor meer informatie Handleiding:Back-up maken van een wiki

Zie ook

Externe links