Příručka:MariaDB

This page is a translated version of the page Manual:MariaDB and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah Schéma databáze MediaWiki MariaDB/cs

Databázový stroj MariaDB je jedním z nejběžněji používaných databázových backendů pro MediaWiki. Vzhledem k tomu, že MariaDB je systém pro správu relačních databází používaný weby Wikimedia Foundation, je v MediaWiki dobře podporován.

Seznam podporovaných verzí naleznete v Kompatibilita#Databáze.

Připojování k MariaDB

$ mariadb -u root -p my_wiki

If using a MariaDB 10.3 or earlier:

 mysql -u wikiuser -p my_wiki

Změňte wikiuser a my_wiki na uživatelské jméno a název databáze pro vaši wiki ($wgDBuser a $wgDBname ). Po zobrazení výzvy zadejte své heslo.

Příklad

$ mysql -u root -p my_wiki
Enter password: 
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 150
Server version: 5.6.24-0ubuntu2 (Ubuntu)
...

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>.

Instalace

Více informací najdete na stránce Příručka:Instalace MediaWiki#Vytvoření databáze

Pokud je nainstalována MariaDB, instalační skript vám může vytvořit databázi. Stačí do skriptu zadat heslo roota RDBMS (ve výchozím nastavení prázdné).

  Varování: Pokud ponecháte prázdné heslo root, může to vážně ohrozit zabezpečení instalace MediaWiki. Pokud jste tak již neučinili, měli byste změnit heslo.
Pokud instalujete MediaWiki na server ISP, možná budete muset sdílet db s některými dalšími aplikacemi, což zvyšuje riziko konfliktu mezi databázovými tabulkami požadovanými MediaWiki a již existujícími tabulkami. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete nařídit MediaWiki, aby používala předponu tabulky, takže všechny tabulky MediaWiki začínají touto předponou. Pokud to váš poskytovatel internetových služeb umožňuje, použijte pro každou aplikaci, která je umístěna na serveru, různé databáze.


Údržba

V adresáři /maintenance/ vaší instalace MediaWiki je zahrnuto více skriptů údržby. Některé z těchto skriptů jsou poskytovány k aktualizaci částí databáze jako jednorázové operace.

Import databáze

Více informací najdete na stránce Manual:Importing XML dumps

Export databáze

Více informací najdete na stránce Příručka:Zálohování wiki

Související odkazy

Externí odkazy