Podręcznik:Maintenance.php

This page is a translated version of the page Manual:Maintenance.php and the translation is 100% complete.

Klasa Maintenance jest abstrakcyjna klasą konserwacji, służącą do szybkiego pisania i wypuszczania skryptów konserwacyjnych z minimalnym wysiłkiem.

Funkcje

addDescription()

 • addDescription( $text);
  • $text: ustaw tekst opisu.

addArg()

 • addArg( $arg, $description, $required = true );
  • $arg: nazwa argumentu
  • $description: krótki opis argumentu
  • $required: czy jest wymagany?

addOption()

 • addOption($name, $description, $required=false, $withArg=false, $shortName=false);
  • $required: czy jest ten parametr wymagany?
  • $withArg: czy jest wymagany argument do tej opcji?
  • $shortName: znak jaki użyć dla krótkiej nazwy

Krótką nazwą może być np. 'm' jeżeli chcesz żeby -mFast było alternatywą dla --mode=Fast.

getArg()

 • getArg( $argId = 0, $default = null );
  • $argId: wartość liczby całkowitej (od zera) argumentu
  • $default: domyślna wartość jeżeli nie istnieje

getOption()

 • getOption( $name, $default = null );
  • $name: nazwa parametru
  • $default: wartość domyślna

outPut()

 • output( $output, $channel = null );

runChild()

 • runChild( $maintClass, $classFile = null );
  • maintClass: nazwa podrzędnej klasy konserwacji
  • $classFile: pełna ścieżka pliku definiującego klasę

Zobacz też