Manual:Magic words/da

This page is a translated version of the page Manual:Magic words and the translation is 55% complete.
Outdated translations are marked like this.
MediaWiki udvidelser

Magisk ord er en teknik til kortlægning af en række wiki tekststrenge til et enkelt ID, der er forbundet med en funktion. Både variabler og parser funktioner bruger denne teknik. Al kortlagt tekst til ID'et vil blive erstattet med funktionens returværdi. Kortlægningen mellem tekststrengene og ID'et er gemt i variablen $magicWords i en fil, der kan indlæses ved hjælp af $wgExtensionMessagesFiles[]. Both variables and parser functions use this technique. All text mapped to that ID will be replaced with the return value of the function. The mapping between the text strings and the ID is stored in the variable $magicWords in a file that can be loaded using $wgExtensionMessagesFiles[] .

Standard magiske ord er indbygget i CoreParserFunctions.php .

Hvordan magiske ord virker

Når MediaWiki finder tekst mellem dobbelte parenteser ({{XXX ...}}) skal programmet afgøre, om XXX er en variabel, parser funktion eller skabelon. For at afgøre dette, stiller det en række spørgsmål:

 1. Har det et tilhørende magisk ord ID? Som et første skridt i at løse opmærkning med formen {{XXX...}}, forsøger MediaWiki at oversætte XXX til et magisk ord ID. Oversættelses-tabellen er defineret ved $magicWords.
  • Hvis der ikke er et magisk ord ID forbundet med XXX, antages XXX at være en skabelon.

 2. Er det en variabel? Hvis et magisk ord ID er fundet, tjekker MediaWiki dernæst om det har nogen parametre.
  • Hvis ingen parametre er fundet, undersøger MediaWiki om magisk ord ID'et er blevet erklæret som et variabel ID. To check this, it retrieves the list of magic words serving by calling MagicWord::getVariableIDs(). This method gets its list of variable IDs from a hard coded list of variable IDs (see Help:Variables ) and from a list of custom variable IDs provided by all functions attached to the hook MagicWordwgVariableIDs .
   • Hvis magisk ord ID'et er blevet klassificeret som en variabel, kalder MediaWiki krogen de funktioner, der er forbundet med hændelsesnavnet ParserGetVariableValueSwitch indtil der findes en, som anerkender det magiske ord og kan returnere dens værdi.

 3. Er det en parser funktion? Hvis der er nogen parametre, eller hvis magisk ord ID'et mangler fra listen over variable magisk ord ID'er, så antager MediaWiki, at det magiske ord er en parser funktion eller skabelon. Hvis magisk ord ID'et er fundet på listen over parser funktioner erklæret via et kald til $wgParser->setFunctionHook($magicWordId, $renderingFunctionName), behandles det som en parser funktion og gengives ved hjælp af funktion med navnet $renderingFunctionName. Ellers antages det at være en skabelon.

Definition af magiske ord

For at gøre et magisk ord magisk, skal vi definere to ting:

 • en kortlægning mellem wikitekst og et magisk ord ID
 • en kortlægning mellem et magisk ord ID og nogle php-funktioner, der fortolker det magiske ord.

Kortlægning af wikitekst til magisk ord ID'er

Variablen $magicWords bruges til at knytte hvert magisk ord ID med en sprog-afhængig tabel, der beskriver alle tekststrenge, der er kortlagt til magisk ord ID'et. Important: This only sets up the back end i18n mapping, you still have to write other code to make MediaWiki use the magic word for anything

Det første element i denne tabel er et flag, der angiver om det magiske ord følsom overfor store og små bogstaver. De resterende elementer er en liste over tekst, der skal knyttes til magisk ord ID'et. Hvis stort/lille begyndelsesbogstav flaget er 0, vil alle bostavs-varianter af navnene i tabellen matche. Hvis begyndelsesbogstav flaget er 1, vil kun eksakt match være forbundet med magisk ord ID'et. Thus the format is $magicWords['en'] = [ 'InternalName' => [ 0, 'NameUserTypes', 'AdditionalAliasUserCanType' ] ];

Denne forbindelse er skabt af $magicWords i en registreret fil, der bruger $wgExtensionMessagesFiles[] .

I eksemplet nedenfor, vil en spansk MediaWiki-installation forbinde magisk ord ID'et 'MAG_CUSTOM' med "#personalizado", "#custom", "#PERSONALIZADO", "#CUSTOM" og alle andre bogstavs-varianter. I en engelsk MediaWiki vil kun "#custom" i forskellige bogstavs-kombinationer blive kortlagt til 'MAG_CUSTOM':

Filen Example.i18n.magic.php:

<?php

$magicWords = [];

$magicWords['en'] = [
	'MAG_CUSTOM' => [ 0, 'custom' ],
];

$magicWords['es'] = [
	'MAG_CUSTOM' => [ 0, 'personalizado' ],
];

In part of the extension.json file:

"ExtensionMessagesFiles": {
	"ExampleMagic": "Example.i18n.magic.php"
}

Bemærk, at "ExampleMagic" er anderledes fra nøglen du ville bruge til en almindelig internationaliseringsfil (normalt bare titlen på udvidelsen, nemlig "Eksempel"). "Magic" er blevet vedhæftet bevidst, så man ikke overskriver den anden.

In inline PHP

You can associate magic words inline in PHP rather than through a i18n file. This is useful when defining hooks in LocalSettings.php

MediaWiki\MediaWikiServices::getInstance()->getContentLanguage()->mMagicExtensions['wikicodeToHtml'] = ['MAG_CUSTOM', 'custom'];

Knytning af et magisk ord ID til en PHP-funktion

Mekanismen for tilknytning af magisk ord ID'er med visnings-funktioner afhænger af om det magiske ord vil blive brugt som en parser funktion eller en variabel. For mere information, se venligst:

Registrering af magiske ord

I MediaWiki 1.8 og nyere der ikke er noget udtrykkeligt krav om at registrere magisk ord ID'er. Registrering af parser funktionen eller variabler, der anvender dem, er tilstrækkelig. For versioner ældre end 1.8, se nedenfor.

Sprog-versioner

Se Help:Magic words#Localisation for at få hjælp.

Du kan læse mere om definition og anvendelse af magiske ord til sprog-versioner på Localisation#PLURAL and GENDER support in JavaScript, Localisation#Localizing namespaces and special page aliases, Localisation#Switches in messages…; Localisation#Be aware of PLURAL use on all numbers, Localisation#Users have grammatical genders, Localisation#Avoid_.7B.7BSITENAME.7D.7D_in_messages|Avoid {{SITENAME}} in messages.

Adfærds-omskiftere (dobbelt-understregede magiske ord)

Adfærds-omskiftere er en særlig type magiske ord. De kan kendes på deres brug af dobbelt understregning (i stedet for dobbelte parenteser). For eksempel __NOTOC__.

Disse magiske ord udsender typisk ikke i noget indhold, men ændrer i stedet en sides adfærd og/eller indstiller en sides tilhørsforhold. Disse magiske ord er opført i MagicWord::mDoubleUnderscoreIDs og også på Help:Magic words#Behavior switches. Virkningen af hver adfærds-omskifter er defineret i Parser::doDoubleUnderscore(). Hvis ingen specifik effekt er defineret, vil det magiske ord blot sætte en sides tilhørsforhold i page_props tabellen. These magic words are listed in MagicWord::mDoubleUnderscoreIDs and also at Help:Magic words#Behavior switches. The effect of each behavior switch is defined in Parser::doDoubleUnderscore(). If no specific effect is defined, the magic word will simply set a page property in the page_props table.

Se også