Příručka:Běžné chyby a příznaky

This page is a translated version of the page Manual:Common errors and symptoms and the translation is 56% complete.

Vidíte prázdnou stránku

Prázdná bílá stránka označuje chybu PHP, která se netiskne na obrazovku. Chcete-li to vynutit, přidejte následující řádky do souboru LocalSettings.php pod soubor <?php:

error_reporting( E_ALL );
ini_set( 'display_errors', 1 );

Můžete také nastavit hodnotu pro error_log v PHP.ini a přečíst si protokol chyb PHP, abyste zjistili, co se děje. V některých případech mohou být chyby PHP zaznamenány také v protokolu chyb webového serveru.

Zprávy o chybách mohou zahrnovat:

 • "Warning [...] It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function." Check if date.timezone = is set correctly (or set at all) in php.ini.
 • Certain files may be reported as missing (e.g. when the media folder in your /includes folder is no longer present, you may receive the message that a required imaging process "failed to open stream"). Check the original installation package at MediaWiki (make sure to consult the appropriate version) to see if this is the case. If so, simply copy the missing files from the package into your MediaWiki directory. It may be necessary to refresh the cache and restart the webserver afterwards.
 • MySQL socket cannot be found. If LocalSettings.php is set to the correct MySQL socket but php.ini is not, it may result in a blank screen with no error output from the webserver or PHP. The fix is to update the mysql.default_socket entry in the php.ini file.

Mnoho lidí hlásí prázdné stránky v posledních verzích po odeslání článků na jejich novou wiki. Pravděpodobnou příčinou je limit paměti ve výchozích instalacích php (obvykle 8 MB). Zkontrolujte prosím své protokoly chyb PHP a/nebo Apache. Chcete-li toto nastavení změnit, upravte /etc/php.ini a zvyšte nastavení "memory_limit". Chcete-li ji například zvýšit na 32 MB, nahraďte stávající text textem memory_limit = 32M. Po změně této hodnoty nezapomeňte restartovat webový server.

Limit paměti mohl být také nastaven ve vašem souboru LocalSettings.php. Vyhledejte řádek obsahující nastavení memory_limit a podle potřeby zvyšte. 20M nemusí stačit, pokud používáte verzi 1.15.1. Změňte to např. "memory_limit = 32M". Tato změna nevyžaduje restartování Apache.

Pokud se stránka po určitou dobu (např. 30 sekund) zasekne při načítání, když provádí určitou akci, a pak to způsobí prázdnou stránku nebo chybu HTTP 500, problém je ve vypršení časového limitu připojení k nějakému serveru. Může to být databázový server, nebo pokud se stane, že provádí určitou akci, poštovní server (pokud jste nakonfigurovali nastavení emailu). Pokud je to emailový server, zkontrolujte, zda se k němu můžete připojit ze serveru, na kterém běží MediaWiki, například spuštěním klienta Telnet na server a port nakonfigurovaný na $wgSMTP a zjistěte, zda se může připojit.

Pokud vidíte obsah stránky krátce a najednou je celá stránka prázdná, je problém pravděpodobně způsoben přítomností document.write, document.writeln nebo document.open JavaScript instrukce v jednom ze skriptů wiki. Můžete zkontrolovat, zda tomu tak je, když otevřete konzoli prohlížeče (stiskněte F12) a znovu načtěte stránku. Pokud karta síť vrací stav HTTP 200 a přenos má několik kilobajtů, je velmi pravděpodobné, že jde o problém. Toto jsou staré metody rozhraní Document, které způsobí, že celá stránka bude prázdná, pokud je použita mimo HTML stránky, a může být přítomna na stránkách JavaScriptu wiki. Jejich použití se důrazně nedoporučuje, jak naznačuje samotná HTML specifikace. Můžete zakázat JavaScript ve svém prohlížeči nebo nastavit $wgUseSiteJs a $wgAllowUserJs na false, abyste tyto skripty zakázali, dokud poškozené skripty neopravíte.

Chyby MediaWiki

Všechny stránky nemají žádný obsah, ale při úpravě stránky je tam text wiki

Volitelně s těmito chybovými zprávami:

PHP Warning: preg_replace(): Compilation failed: group name must start with a
 non-digit at offset 4 in /var/www/wiki/htdocs/includes/MagicWord.php

To je způsobeno změnou v PCRE 8.34, která již neumožňuje, aby názvy zachycovacích skupin začínaly číslicí. Musíte aktualizovat MediaWiki na podporovanou verzi. Podívejte se na stránku Updating to PCRE 8.33 or Higher . Problém je vyřešen ve všech aktuálně podporovaných verzích MediaWiki (viz úkol T60640).

Viz zpráva: Topic:Rz2zo0m88rrxqrfn, Thread:Project:Support desk/MediaWiki don't work with PCRE 8.34 (2)

Miniatury obrázků nefungují a/nebo se nezobrazují

V této části jsou uvedeny problémy a řešení týkající se miniatur, které se nevykreslují nebo nefungují.

Chyba při vytváření miniatury: Chybí soubor:

To se může stát kvůli nesprávným hodnotám globálních proměnných, jak je vysvětleno v:

Desetinná čárka v místním nastavení srcset

If image thumbnails simply don't appear, and there's no error visible on those pages, look at the HTML source of the page and search for "srcset". If you find something like <img ... srcset="/images/thumb/File.png/600px-File.png 1,5x, /images/thumb/File.png/800px-File.png 2x">, where it appears 1,5x instead of 1.5x, the problem is caused by úkol T181987, and you should add this to LocalSettings.php:

setlocale(LC_NUMERIC, "C");

Be sure there's no $wgShellLocale defined in your LocalSettings.php, or add also this:

$wgShellLocale = "C.UTF-8";

SVG

First, determine your $wgSVGConverter setting. Ve výchozím nastavení je pro převod nastaveno použití ImageMagick.

Použití ImageMagick

Potřebujete alespoň ImageMagick 6.x.x. Ensure that your $wgImageMagickConvertCommand variable is valid. Běžná nastavení jsou:

$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/bin/convert";
$wgImageMagickConvertCommand = "/usr/local/bin/convert";

If it does not work, try setting $wgSVGConverterPath .

$wgSVGConverterPath = "/usr/bin";
$wgSVGConverterPath = "/usr/local/bin";

Sdílení hostitelé mohou poskytovat různé verze ImageMagick, aby vyhovovaly potřebám různých uživatelů. Použijte, prosím, verzi 6.x.x.

 • To determine the version of ImageMagick, search the help files of your host provider, or use /usr/bin/convert --version or /usr/local/bin/convert --version to detect.
 • On GoDaddy Linux shared hosts, "/usr/bin/convert" for Version 5.5.6 and "/usr/local/bin/convert" for Version 6.2.8.

If generating thumbnails with ImageMagick fails with a web server error log message like "Memory allocation failed" or "/bin/ulimit4.sh: Segmentation fault /usr/bin/convert ...", the $wgMaxShellMemory value may need to be increased.

Když v cestě chybí jiné znaky než ASCII

 • Check if UTF-8 locals are available on your server by running locale -a
 • When it's not available run locale-gen en_US.utf8 or put in the locales with UTF-8 for your country and change the value for $wgShellLocale according to this.

When using IIS/FastCGI on Windows, the guest account that is used also needs execute permission on C:\Windows\System32\cmd.exe otherwise you'll receive an "Unable to Fork" error.

Použití Batik

MediaWiki omezuje časové a paměťové limity na příkazy shellu pod Linuxem. If you receive the error "Error occurred during initialization of VM, Could not reserve enough space for object heap, Could not create the Java virtual machine.", try increasing the value of $wgMaxShellMemory .

Použití rsvg

Na některých instalacích Linuxu a BSD je rsvg přejmenován:

Instead of setting (default)

$wgSVGConverters = array( 'rsvg' => '$path/rsvg -w$width -h$height $input $output' );

you would like to set

$wgSVGConverters = array( 'rsvg' => '$path/rsvg-convert -w $width -h $height -o $output $input' );

JPEG

Symptom: Tato chybová zpráva v šedém poli:

Error creating thumbnail: Invalid thumbnail parameters

One cause: the number of pixels in the original image exceeding $wgMaxImageArea . Výchozí hodnota 1,25e7 je pro mnoho moderních fotoaparátů příliš malá. Škoda, že diagnostika problém opravdu nenaznačí.

You can increase the value of $wgMaxImageArea or switch to using ImageMagick which evades this restriction (set $wgUseImageMagick and $wgImageMagickConvertCommand ).

Zpracování velkých obrázků může trvat dlouho. Může být dobrým pravidlem omezit velikost obrázků.

JPEG (použití GD)

Symptom: Tato chybová zpráva v šedém poli:

Error creating thumbnail: Incomplete GD library configuration: missing function imagecreatefromjpeg

Some PHP 4.x and 5.x versions of PHP have a bug where libjpeg is detected but not enabled during the ./configure step; this is fairly prevalent on Red Hat/RHEL/CentOS systems. Pokud nechcete používat ImageMagick, opravou je rekompilace PHP. First, find out (from phpinfo()) what the existing ./configure switches were, and add --with-jpeg-dir before --with-gd.

make clean
./configure --with-various-switches --with-jpeg-dir --with-gd --with-more-switches
make
make test
# switch to root
make install

Afterwards, restart the webserver (for Apache on Red Hat: service apache stop then service apache start ). Chcete-li otestovat, jednoduše znovu otevřete stránku File:... (není nutné znovu nahrávat). For more information see the comments on PHP: imagecreatefromjpeg (function synopsis)

Nelze uložit miniaturu do cíle

If you get the error "Error generating thumbnail / Error creating thumbnail: Unable to save thumbnail to destination" and the $wgUploadDirectory directory has the correct permissions (at all levels), check that $wgTmpDirectory actually exists. (Unlike some path variables such as $wgCacheDirectory , $wgTmpDirectory is not created at runtime.) A more detailed error message may be available if you turn on logging with $wgDebugLogFile .

This error can also occur when read only mode ($wgReadOnly ) has been set in LocalSettings.php. You can try to remove $wgReadOnly to see if that solves the issue for you.

Chyba při vytváření miniatury Kód chyby: 25

If you get "Error creating thumbnail Error code: 25" with ImageMagick, try increasing $wgMaxShellFileSize .

Ruční přidávání souborů náhledů

In situations in which it's not feasible to create the thumbnails dynamically on request (e.g. for very large images, "Error creating thumbnail: unable to extend cache", "Error creating thumbnail: convert: no images defined", and similar), it is possible to manually add the thumbnail files. This involves creating the smaller images in the desired sizes and uploading them to the thumb/ directory in $wgUploadDirectory .

For example, a file that has uploaded to:

images/f/f8/Foo.png

should have its thumbnails at:

images/thumb/f/f8/Foo.png/100px-Foo.png
images/thumb/f/f8/Foo.png/600px-Foo.png

Velikost pixelu je vodorovný rozměr. An example Bash script for creating thumbnails is available at Phabricator:P7049.

Chyba při vytváření náhledu: Kód chyby: -1 na vzájemném hostingu OVH

Z neznámého důvodu vytváření náhledů na některých vzájemných hostingech OVH selhává s touto chybou, i když spuštění příkazu v shellu SSH funguje.

Solution is to specifically prevent from using ImageMagick by setting $wgUseImageMagick to false in LocalSettings.php:

$wgUseImageMagick = false;

Promiňte! Vaši úpravu jsme nemohli zpracovat kvůli ztrátě dat relace. Prosím zkuste to znovu. Pokud to stále nefunguje, zkuste se odhlásit a znovu přihlásit.

Limity obsahu

If your Apache server has the Hardened PHP patch, you may need to edit several variables in your /etc/php.ini file if you wish to have wiki pages with large amounts of content. Zejména zvažte nastavení pro varfilter.max_value_length, hphp.post.max_value_length, hphp.request.max_value_length. Výchozí nastavení může omezit velikost stránek na méně než 10 kB nebo 64 kB.

Another possibility is if your Apache server is using mod_security that could be interfering with MediaWiki. Aby MediaWiki fungovala správně, budete ji muset vypnout.

Nezadali jste platné uživatelské jméno / Úpravy a náhledy zcela prázdné stránky / Nelze nahrát

To je způsobeno tím, že něco ořezává nebo vypouští data POST z prohlížeče na webový server.

Alespoň v jednom případě to bylo způsobeno tím, že post_max_size a upload_max_filesize v php.ini byly nastaveny příliš vysoko (2048 milionů). Nastavením zpět na rozumnější hodnoty (8M) se to vyřešilo. Zdá se, že žádná POST data se ve skutečnosti nedostala do MediaWiki.

V jiném případě mod_auth_sspi zasahoval do http příspěvků na MW. Použití FireFoxu a zadání přihlašovacích údajů domény by fungovalo dobře, ale MSIE by selhal. Toto je známá závada na mod_auth_sspi 1.0.4.

Máte několik možností, jak to udělat:

 • Set SSPIOfferSSPI off ← users will get prompted and have to enter domain credentials, same as BASIC mode
 • Set SSPIPerRequestAuth on ← I don't see how this is a healthy configuration but it worked (except over the high latency connection I'm forced to contend with)
 • Downgrade to 1.0.3 but it's basically the same as #2 above.

Wiki se zobrazuje bez aplikovaných stylů a chybí obrázky

Pokud wiki vypadá dobře, když ji prohlížíte ze stejného serveru, kde je hostována, ale zobrazuje se bez aplikovaných stylů CSS (žádné barvy, žádné pozadí, žádné obrázky, velmi minimální formátování atd.), pokud k ní přistupujete z jiných počítačů (nebo některých z nich), nejpravděpodobnější příčinou je, že server má problémy s určením IP nebo názvu hostitele, který se používá pro přístup, nebo je špatně nakonfigurován. To způsobí, že adresy URL stylů a obrázků budou generovány pomocí zpětné smyčky IP adresy 127.0.0.1, localhost nebo názvu hostitele, který není znám mimo server. Můžete vidět zdrojový kód jakékoli stránky a zkontrolovat, jak adresy URL vypadají a co se stane, když se k nim pokusíte přistupovat přímo prostřednictvím prohlížeče.

The solution is to manually specify the $wgServer variable to the host name that everyone will use to access the wiki.

If your wiki is being accessed from an internal network and an external one, you may need to use the external address for $wgServer. Don't forget the port number if you are using a non-standard port as may by the case if your ISP has blocked port 80 (Example: $wgServer = "http://example.domain.com:8080";)

If styles aren't applied even when browsing the wiki from the server where it's hosted, the problem may be a PHP error on the ResourceLoader load.php script. Try to browse the load.php file of your MediaWiki installation with your web browser and see if it displays any errors or just a blank page (see #You see a Blank Page). You should see a comment similar to /* No modules requested. Max made me put this here */. If so, it may be a problem with the web server's .htaccess file.

If you instead see a 404 Not found error, it may be a problem with the web server's rewrite rules if you attempted to configure Short URLs.

Pokud dostáváte 500 chybových odpovědí z adres URL load.php, zkontrolujte soubory protokolu chyb webového serveru, abyste získali další informace o chybách. There seems to be a problem with some PHP versions and Gentoo that causes Apache to segfault.[1]This can also happen if you have APC enabled, setting apc.serializer=php in php.ini might help.[2]

Since MediaWiki 1.23, you may end with a wiki with most of the Vector-specific skin styles, like sidebar placed at the end of the page. That may be caused by a low pcre.backtrack_limit set up on some distributions like FreeBSD. Je známo, že má problémy s hodnotami 10 000. Zvyšte tuto hodnotu na 100 000 nebo aktuální výchozí hodnotu 1 000 000.

Od MediaWiki 1.26 mohou mít některá zobrazení, a zvláště Vector, tento problém. If you see the error Internal error Problematic modules: {"startup":"error"} in the error console of your browser, most likely cause is the lack of permissions of MediaWiki to write to the default temp folder, either because PHP has no permissions to write to /tmp (C:\WINDOWS\TEMP on Windows), or because there's an open_basedir restriction and that path isn't included on it. See úkol T119934. You can also set $wgTmpDirectory if you're unable to change permissions on the system's default temp directory.

Chyba: Neplatné magické slovo 'speciale'

Verze MediaWiki:
1.20

If you get that error message after upgrading, you must run the rebuildLocalisationCache.php maintenance script with the --force option:

php rebuildLocalisationCache.php --force

Chybí panel nástrojů pro úpravy, JavaScript nefunguje

Since MediaWiki 1.32, MediaWiki no longer has a "JavaScript-powered" wikitext toolbar built in. The old "bulletin board style toolbar", known as "the 2006 wikitext editor", has been removed, and instead sysadmins will be required to choose one (or more) of the several extensions available for this purpose if they need the functionality. The MediaWiki "tarball" releases have included the replacement extension for this, the WikiEditor extension aka "the 2010 wikitext editor", for many years now. Be sure this extension has been installed.

Pokud JavaScript nefunguje (jedním z příznaků je, že se při úpravě stránky nezobrazuje panel nástrojů pro úpravy), může to být způsobeno chybou JavaScriptu. Open the error console of your web browser (usually by hitting F12), reload the page and see if any error message appears there. If it displays an error, usually, setting $wgShowExceptionDetails would give you more information. Někdy je problém, že do dočasného adresáře systému nelze zapisovat. In that case, you can also set $wgTmpDirectory if you're unable to change permissions on the system's default temp directory.

If you get errors like Uncaught SyntaxError: Unexpected token < or Error: SyntaxError: syntax error (...) Source Code: <script (...), the cause is usually a hosting provider that is automatically injecting HTML code for tracking or advertising inside the load.php script, which is used by ResourceLoader to load the scripts and CSS used by MediaWiki. Otevřete kartu podpory u svého poskytovatele hostingu a požádejte ho, aby tuto operaci zakázal. Pokud to není možné, měli byste migrovat svůj web k jinému poskytovateli hostingu. To se obvykle děje u poskytovatelů bezplatného hostingu.

Každá stránka zobrazuje kritickou chybu, protokol zobrazuje "MagicWordArray::parseMatch: parameter not found" (parametr nenalezen)

Zkuste znovu vytvořit lokalizační mezipaměť:

php maintenance/rebuildLocalisationCache.php

From this thread.

Všechna nahrávání selžou se zprávou "The file you uploaded seems to be empty..." (soubor, který jste nahráli, se zdá být prázdný)

It may be caused by wrong rewrite rules when configuring Short URLs. Zkuste je zakázat (a související konfigurační proměnné MediaWiki), abyste zjistili, zda to problém vyřeší.

Dalším problémem může být omezení stanovené webovým serverem o tom, kolik dat může server přijmout na jeden požadavek. See Manual:Configuring file uploads#Set maximum size for file uploads for some configuration variables. Pokud máte nainstalovaný mod_security nebo suhosin, mohou také omezovat velikost nahrávaných souborů a nahrávat zcela, aniž by si toho PHP všimlo.

Check also the upload_tmp_dir configuration directive from php.ini, and be sure that the folder has proper write permissions for the user account running PHP. On Windows, this directive often points to C:\Windows\TEMP, which may not be accessible in some circumstances. In that case, you can set up a different temp folder like C:\TEMP\ with proper permissions. To discard other problems, give temporarily all permissions to that folder (on Windows, add the local user group "Everyone" with full permissions), and then restrict the permissions as needed once you verify uploads are working.

If all uploads fail with the message "Soubor, který jste vložili, se zdá být prázdný. Mohl to způsobit překlep v názvu souboru. Prosím zkontrolujte, zda jste opravdu chtěli vložit tento soubor.", and in the apache error logs you have entries like this:

Notice: Undefined index: tmp_name in /srv/www/htdocs/mediawiki/includes/WebRequest.php on line 1153
Notice: Undefined index: size in /srv/www/htdocs/mediawiki/includes/WebRequest.php on line 1140
Notice: Undefined index: error in /srv/www/htdocs/mediawiki/includes/WebRequest.php on line 1167

Toto je problém s verzí PHP, kterou váš server používá. Bylo několik zpráv o tomto problému s PHP 5.3.8 na SLES11 sp2. Možná budete muset aktualizovat PHP nebo jej překompilovat sami.

WAMP/Apache ve Windows: Některé speciální: stránky jsou nepřístupné

It may happen, on windows installations under Apache, that some Special pages are inaccessible, giving a error, and in the logs you can see something like this:

[core:error] The given path is misformatted or contained invalid characters: [client 127.0.0.1] AH00127: Cannot map GET /wiki/Special:SpecialPages HTTP/1.1 to file

To může být způsobeno různými chybami PHP. Jednou z nich je, když je wiki nainstalována ve spojení s NTFS. If that's not the problem, upgrading PHP to a newer version can help (see this forum thread)

Při pokusu o uložení úpravy se zobrazí chyba 403 Zakázáno nebo budete přesměrováni na hlavní stránku

This is a common issue for shared host which have mod_security enabled. Chcete-li zjistit, zda je problém s mod_security nebo ne, vytvořte jednoduchou testovací stránku a uložte ji s malým textem (něco tak jednoduchého, jako je psaní pouhé tečky do obsahu). Pokud je úprava uložena, ale ostatní úpravy ne, je to způsobeno mod_security. Požádejte zákaznickou podporu svého hostingu, aby jej úplně deaktivovala nebo aby upravila pravidla ovlivňující vaše úpravy.

If even saving a very simple edit gets you redirected to the main page, or to the same page without the edit appearing, it may be a problem with how you've set up $wgServer or some other configuration variable that controls the path of the index.php script, or conflicts with rewrite rules in your webserver's configuration.

Přihlašovací stránka varuje před zakázáním cookies

You may get a message like MediaWiki používá cookies k přihlášení uživatelů. Vy máte cookies vypnuty. Prosím zapněte je a zkuste znovu..

Pokud nejsou soubory cookie ve vašem prohlížeči zakázány, může to být jeden z těchto problémů:

 • You have $wgSessionsInMemcached set to true but MediaWiki can't connect to Memcached. Turn off this setting or check the Memcached configuration.
 • A wrong cookie configuration. Configuration variables about cookies should work with their default values. Try to not override any of them.
 • session_save_path() is not set correctly on the server, or the server doesn't have permissions to write to that path.
 • If you use some sort of caching proxy in front of MediaWiki, check that it doesn't filter any cookie.
 • session.referer_check() is wrongly set. You should normally leave it empty.

Setting a debug log should display any cookie received by MediaWiki, so it may be a first step to detect if cookies are actually received by MediaWiki or not.

MediaWiki nefunguje, když jsou povoleny magické uvozovky

Verze MediaWiki:
1.23

Verze MediaWiki:
1.24

Magic quotes was a feature in PHP that was deprecated in PHP 5.3 and removed in PHP 5.4. Pokud se zobrazí tato chyba, musíte zakázat magické uvozovky v nastavení serveru. See how to do it.

Discussions: Thread:Project:Support_desk/Problems_with_installing_mediawiki, Topic:S79xdn9u15xw55vj, Topic:Sdpbmy9q9e0ttp6k, Topic:S7g4rybniat2i36e, Topic:S6vqwk0tysl6m8lc

Chyba při vytváření miniatury: Soubor s rozměry většími než 12,5 MP

It may help to increase $wgMaxImageArea to get rid of the problem (tried with MediaWiki 1.26.2).

Interní chyba serveru při otevírání libovolného obrázku

If images are not displayed on the pages, and manually opening the URL of any image results in an Internal Server Error page, the problem is most likely caused by the .htaccess file from the images directory. Tento konfigurační soubor obsahuje některá pravidla přepisu, která zabraňují tomu, aby byly staré verze aplikace Internet Explorer ovlivněny chybou zabezpečení skriptování mezi weby. However, some hosts like strato.de prevents disallow the RewriteOptions directive in .htaccess, causing any request for a file in the images folder to fail with an error. If you can't enable rewrite rules on .htaccess file, you may need to comment-out or remove those lines from .htaccess, or the entire .htaccess altogether. See this thread.

Stránky kategorií, Special:Whatlinkshere a využití souborů se neaktualizují

Informace o stránkách obsažených v kategorii, odkazy na jiné wiki stránky a obrázky vložené do stránek jsou sledovány ve speciálních tabulkách. The update of such tables is not done immediately after the edit is saved, but deferred to the job queue for performance reasons. If it takes too long to update, you may need to adjust $wgJobRunRate , or try setting $wgRunJobsAsync to false in LocalSettings.php. This can happen specially in some installations since MediaWiki 1.27 (see úkol T142751).

Chyba: Nelze otevřít soubor zámku pro "mwstore://local-backend/local-public/./../image.png

Check that the "images" directory has permissions which allow writing. For example: chown -R www-data:www-data images and chmod -R 777 images. If you have SELinux enabled, this could also be problematic.

Upozornění: Nebyl nalezen alias pro speciální stránku 'Foo'. Možná pro to nejsou definovány žádné aliasy? [Voláno ze SpecialPageFactory::getLocalNameFor v ...

Musíte vytvořit soubor aliasu. Vložte tedy do svého souboru rozšíření něco takového (např. /extensions/Foo/Foo.php):

$wgExtensionMessagesFiles['FooAlias'] = __DIR__ . '/Foo.alias.php';

Poté vytvořte soubor aliasu takto:

<?php
/**
 * Aliases for Special:Foo
 *
 * @file
 * @ingroup Extensions
 */
// @codingStandardsIgnoreFile

$specialPageAliases = array();

/** English (English) */
$specialPageAliases['en'] = array(
  'Foo' => array( 'Foo' ),
);

Make sure you don't have a $wgMessagesDirs item with the same key. Keys of $wgExtensionMessagesFiles which are also in $wgMessagesDirs will be skipped.

Upozornění: Neplatný argument zadaný pro foreach() v souboru ./includes/objectcache/SqlBagOStuff.php

Pravděpodobně jste právě přesunuli svou wiki a neimportovali databázi, takže je prázdná.

There seems to be a problem with your login session; this action has been canceled as a precaution against session hijacking. Please resubmit the form.

Volání nedefinované metody

If a MediaWiki extension shows this error after installing that MediaWiki extension, double-check that you downloaded the version or branch of that MediaWiki extension which matches the version or branch of your MediaWiki installation.

Nelze spustit externí programy, proc_open() je zakázán

The function has been disabled in php.ini. This prevents using ImageMagick to resize images to create thumbnails. Either contact your hosting provider, or try to use gd instead of ImageMagick by setting $wgUseImageMagick to false.

Aktualizace CAS selhala dne user_touched pro ID uživatele '*' (čteno z podřízeného zařízení); verze uživatele, který má být uložen, je starší než aktuální verze

Tato chyba má několik důvodů. One simple one is if the content of the user_touched column of the user table is empty or is set to a time in the future.

Možná budete chtít zkontrolovat, zda je čas serveru správně nastaven a synchronizován. Zkontrolujte také obsah tohoto sloupce a vyplňte sloupec platným obsahem, např. s tímto příkazem SQL:

UPDATE `user` SET user_touched='20221203121312'
WHERE HEX(user_touched)='0000000000000000000000000000';
           -- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           -- <span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">28 zeroes</span>

Kde je datum ve formátu RRRRMMDDHHMMSS pro aktuální datum/čas. See phab:T247751.

Chyba Lua: Vnitřní chyba

Došlo k chybě databázového dotazu. To může znamenat chybu v softwaru.

If you recently upgraded MediaWiki, or recently installed or upgraded extensions, try running the update.php maintenance script. (See also Příručka:Aktualizace .)

Pokud to nepomůže, možná jste skutečně narazili na chybu v softwaru. Try to obtain more details about the query that fails (Manual:How to debug) and file a bug.

Klíč $wgSecretKey je nezabezpečený, vygenerován pomocí mt_rand()

Your system does not support /dev/urandom so the key was generated with mt_rand(). See $wgSecretKey .

Chyby PHP

Fatal error: Allowed memory size of X bytes exhausted (tried to allocate Y bytes)

Raise PHP's memory limit in php.ini:

memory_limit = 64M    ; Maximum amount of memory a script may consume (32MB)
Verze MediaWiki:
1.16

You can add a higher value for $wgMemoryLimit in LocalSettings.php.

Verze MediaWiki:
1.15
In versions 1.15 and earlier, the memory limit in php.ini may be overridden by default in LocalSettings.php with the line:
ini_set('memory_limit', '20M');
You may increase the memory limit here, or comment this line out in LocalSettings.php to use the limit specified in php.ini.
This error can often happen for other reasons. Look for Unicode usage on systems that do not support it properly. Look for the filename and line and if you find that you are in a language translation section that uses non-ascii characters, strip out that section. If you have increased the RAM allocated to PHP to 512MB and *still* have the problem with the memory error, it is not likely a memory issue per-se.

Read here for more information on configuring resource limits in PHP.

Závažná chyba: Třída 'DOMDocument' nebyla nalezena v xxxxxxxx/Preprocessor_DOM.php na řádku nnn

K této chybě dochází, když PHP nebylo zkompilováno s podporou DOM nebo chybí rozšíření DOM/xml.

 • Install the right php-xml package for your distro. Example: sudo yum install php-xml
 • Alternatively, change the MediaWiki 'preprocessor' class in LocalSettings.php (see $wgParserConf )
$wgParserConf['preprocessorClass'] = 'Preprocessor_Hash';

Závažná chyba: Neplatný operační kód 153/1/8. v xxx/includes/cache/MessageCache.php na řádku nnn

Zdá se, že tento problém naznačuje, že se jedná o problém s akcelerátorem kódu PHP, který neodpovídá nainstalované verzi PHP nebo je zastaralý. Zkuste aktualizovat akcelerátor. report

Upozornění: Nelze upravit informace záhlaví - záhlaví již odeslal (...)

Most likely, your text editor added a byte order mark (BOM) while you edited MediaWiki's PHP files, but any other content before the opening <?php causes the same problem. This usually happens with LocalSettings.php - but see error message for exact file. Všimněte si, že kusovníky jsou ve většině textových editorů neviditelné. To remove the BOM, edit the file with something better than Windows Notepad, but if you don't really have time - open the file with it and choose Save as..., then choose "Unicode (UTF-8 Without signature) - Codepage 65001" as file type.

Přísné standardy: date_default_timezone_get(): Není bezpečné spoléhat se na nastavení časového pásma systému.

If you get Strict Standards: errors in the HTML output, that's because your error_reporting configuration variable of PHP is set to E_ALL, but since PHP >= 5.4.0, E_STRICT became part of E_ALL. E_STRICT nejsou chyby, ale varování o interoperabilitě kódu a dopředné kompatibilitě kódu PHP a neměly by být viditelné v produkčním prostředí.

Just add your time zone to LocalSetting.php, e.g.

$wgLocaltimezone = 'Europe/Berlin';

Následující nefunguje ve všech případech. Může být lepší zadat to do php.ini, které musí být přítomno ve všech dotčených adresářích.

You may turn of E_STRICT errors putting the following line of code inside your LocalSettings.php , or in case a line with the error_reporting function exists, replace it with:

error_reporting( E_ALL & ~( E_STRICT | E_NOTICE ) );

Hlášení chyb PHP můžete zcela vypnout pomocí tohoto:

error_reporting( 0 );

See also: Setting error reporting in PHP.

If nothing works, please check at the start of your LocalSettings.php file: If that error happened on the setup process, the LocalSettings.php that it generated could have included the error message at the top of it (example). If that was what happened, edit the file removing everything before "<?php" and verify there's nothing (even whitespace) before "<?php".

Závažná chyba: Nelze znovu deklarovat wfprofilein()

This could happen if you upgraded and you have a StartProfiler.php file in the root MediaWiki installation directory, probably because you enabled profiling in an old installation. Chcete-li problém vyřešit, jednoduše tento soubor odstraňte.

Upozornění: Nepřístupné soubory

Po přesunu se může zobrazit varování PHP, že nelze získat přístup k určitým souborům. This is most likely caused by úkol T37472: The column md_deps in the module_deps table contains absolute file paths, which are used to locate the images and LESS files that CSS depends on. Tyto cesty se přeruší, když je wiki např. přesunuta do jiné složky nebo na jiný server. Dokud nebude tato chyba vyřešena, můžete použít toto řešení k ruční opravě nesprávných položek v tabulce module_deps:

-- Update entries in module_deps table
SET @old='wiki.old-domain.org';
SET @new='wiki.new-domain.org';

UPDATE `module_deps` SET `md_deps` = REPLACE( `md_deps`, @old, @new );

To lze použít k aktualizaci nesprávných segmentů cesty a k opravě chyby.

Verze MediaWiki:
1.17 – 1.26

Podobný problém může nastat, když se MediaWiki pokusí číst zprávy zavaděče zdrojů. V tomto případě je řešením zkrácení podle tabulek:

-- Truncate message related caches
TRUNCATE TABLE `msg_resource`;
TRUNCATE TABLE `msg_resource_links`;

Závažná chyba: Nezachycená výjimka: extension.json neexistuje

Verze MediaWiki:
1.25

If this error happens when you try to install an extension, it usually means that the extension still requires to use the native PHP require_once language construct instead of the newer wfLoadExtension() method.

Chyby instalace

LocalSettings.php not readable

 • On a Linux machine, use chown or chgrp to correct the file permissions of LocalSettings.php.
 • On some Linux machines, temporarily disable SELinux by running the command sudo setenforce 0.

The installer is unstyled when installing under IIS

The installer is unstyled and instead of the stylesheet, /mw-config/index.php?css=1 shows this error message: "Less_Exception_Parser from line 447 of ...\vendor\oyejorge\less.php\lib\Less\Parser.php: Less.php cache directory isn't writable: C:\Windows\TEMP"

Make sure that the webserver user, who by default is named IUSR, is allowed to access the C:\Windows\TEMP directory. Jsou nutná alespoň oprávnění ke čtení a zápisu.

Chyba při výběru databáze wikidb: 1044 Uživateli 'username'@'localhost' odepřen přístup k databázi 'wikidb'

You need to Grant permissions on wikidb.*.

GRANT ALL ON wikidb.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

or if your Web Server is on a different box than your DB server - you have to configure remote access to MySQL and grant differently

GRANT ALL ON wikidb.* TO 'username'@'192.168.0.x' IDENTIFIED BY 'password';

NOTE: Replace 192.168.0.x with your Webserver's IP. Všimněte si také, že jednotlivé apostrofy (') musí zůstat.

Databáze vrátila chybu "1142: Příkaz CREATE byl odepřen uživateli 'username'@'localhost' pro tabulku 'user_properties' (localhost)"

Jak je uvedeno výše, nebo dočasně použijte uživatele root mysql.

Nelze najít vhodný ovladač databáze!

PHP MySQL support is not installed/enabled - See https://php.net/book.mysqli. V závislosti na vašem operačním systému může být nutné nainstalovat další balíček. For example, on debian/ubuntu run sudo apt install php-mysql.

Chyby malých a velkých písmen v názvu souboru

Pokud k nahrávání souborů na váš server používáte jiného FTP klienta než FileZilla, nezapomeňte klienta nakonfigurovat tak, aby nevynucoval názvy souborů velkými nebo malými písmeny. MediaWiki filenames are case-sensitive.

Chyby neúplného nahrávání

Balíček MediaWiki obsahuje spoustu souborů rozmístěných v desítkách adresářů. Při nahrávání buďte opatrní. Pokud se přenos přeruší, možná máte chybějící nebo neúplné soubory. Možná budete muset opakovat nahrávání několikrát, zvláště pokud máte nespolehlivé připojení.

403 Zakázáno se symbolickými odkazy

If your webserver produces a "403 Forbidden error" page and you are using symbolic links, then make sure your Apache httpd.conf file has Options FollowSymLinks to allow symbolic links and that each directory leading up to your linked directory has +x permission for user running httpd.

Interní chyba HTTP 500 během instalace

If your webserver produces a "500 Internal Error" at the beginning of the install process, you may need to change the permissions on the mw-config directory to 755. Pokud jste změnili oprávnění pro konfigurační adresář a stále se zobrazuje nezapisovatelná chyba, zkuste změnit vlastníka na apache.

chown -R apache:apache /var/www/html/mediawiki/*

Interní chyba HTTP 500 po instalaci

Pokud jste si stáhli kód MediaWiki z Git a po dokončení instalačního procesu se při přístupu k vaší instalaci MediaWiki ve webovém prohlížeči zobrazí "interní chyba 500", přejděte do instalační složky MediaWiki a spusťte následující příkazy:

find . -type f -exec chmod 644 {} \;
find . -type d -exec chmod 755 {} \;

SElinux

Hlavní strana: SELinux

Linuxové distribuce, které podporují SELinux ('Security Extensions') jsou stále rozšířenější. Na takových systémech, pokud nastavíte normální oprávnění k souboru, nebudou skripty PHP stále schopny zapisovat do adresáře config. Ke změně typu souboru SELinux budete také muset použít příkaz 'chcon'.

Požadované reklamy na hostovaných stránkách

Pokud používáte software MediaWiki na bezplatném webu, který vyžaduje bannery nebo reklamu s předponami, může to způsobit, že MediaWiki nebude fungovat a bude se zdát, že generuje pouze prázdné stránky za bannerovou reklamou. Budete muset kontaktovat svého hostitele, aby zajistil kompatibilitu své reklamy s MediaWiki, nebo zvolit jiného hostitele.

Debian, Apache2, a PHP

If you're running the MediaWiki on Debian with Apache2 and PHP5, and have problems connecting to MySQL, e.g you get the following error message in your browser: (Can't contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysqli option?) try uncommenting: extension=mysqli.so in the /etc/php5/apache2/php.ini file.

Pokud to nefunguje, zkuste následující...

Zkontrolujte, zda je nainstalován modul MySQL pro php:

dpkg --list | grep php-mysql

If you need to install the php5-mysql module enter:

apt-get install php-mysql

Poté restartujte Apache2:

/etc/init.d/apache2 restart

'user_password' nemůže mít výchozí hodnotu

Ujistěte se, že MySQL neběží v přísném režimu.

Chybí předpona tabulky

Pokud používáte hostingovou službu, může mít název databáze a uživatelské jméno databáze navíc předponu (obvykle uživatelské jméno poskytnuté vaším poskytovatelem hostingu). Pokud jste například vytvořili databázi s názvem db01 s uživatelským jménem u01 a vaše uživatelské jméno je ocom (dané poskytovatelem hostingu), měli byste zadat název databáze a uživatelské jméno databáze jako ocom_db01 a ocom_u01.

Připojení k MySQL se nezdařilo s chybou [2013] nebo [2002]

If you are getting the error: failed with error [2013] Lost connection to MySQL server during query. or failed with error [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (13)., this may be caused by using the wrong database host name or by a permissions issue with the mysql.soc file or directory.

Pokud používáte poskytovatele hostingu, ujistěte se, že pro databázi používáte správný název hostitele.

The MySQL manual has a good set of pages on dealing with common errors (such as these). Navštivte stránku pro odkazy na dokumentaci pro jiné verze MySQL.

If you are unsure if MySQL is even installed, try the command mysql from the command line; if it is not installed, see Manual:Running MediaWiki#System-specific instructions.

Binární soubory nástroje UNIX nebyly nalezeny

Mezi chyby patří:

 • GNU diff3 not found
 • Git version control software not found
 • ImageMagick not found

PHP musí mít přístup k /usr/bin. In php.ini (probably /etc/php/php.ini), add :/usr/bin/ to open_basedir config variable as below:

open_basedir = /srv/http/:/home/:/tmp/:/usr/share/pear/:/usr/share/webapps/:/var/www/:/usr/bin/

To disable GIT set $wgGitBin to a path that's allowed but doesn't exist.

$wgGitBin = "";

"Zakázáno: Nemáte oprávnění pro přístup k /mediawiki/ na tomto serveru."

To je obvykle problém s konfigurací softwaru vašeho webového serveru a nesouvisí se samotnou MediaWiki. See for example here or other web server forums.

Chyby aktualizace/upgradu

Chybí pole rc_timestamp v tabulce recentchanges. Nemělo by se to stát.

Může k tomu např. dojít při aktualizaci z MW 1.27 na jinou verzi. Pokud neexistuje žádný obsah databáze, můžete vidět tuto zprávu. See phab:T236671.

This may happen if you didn't specify the same $wgDBprefix as your original installation, causing MediaWiki to not find its tables. Zkontrolujte existující tabulky v databázi a zjistěte, zda všechny sdílejí společnou předponu, a podle toho toto nastavení aktualizujte.

Další příčinou může být nastavení prázdné databáze. Znovu nainstalujte obsah databáze ze zálohy a pokračujte v migraci.

Parsoid / VisualEditor

See Parsoid/Troubleshooting and Extension:VisualEditor#Troubleshooting.

Reference

Související odkazy