Handleiding:Category table

This page is a translated version of the page Manual:Category table and the translation is 100% complete.
Handleiding:Inhoud MediaWiki database layout category table
MediaWiki-versie:
1.13

De tabel category bevat alle bestaande categorieën. Iets is een categorie als het een record ergens in tabel categorylinks heeft

Categorieën kunnen niet overeenkomende pagina's hebben, dus ze moeten gescheiden gevolgd worden. cat_pages, cat_subcats en cat_files zijn getekend om de underflow meer duidelijk te maken.

De pagina's en subcategorieën zijn opgeslagen in de tabel categorylinks .
Informatie over het verbergen van categorieën is opgeslagen in de tabel page_props .
De nummervelden zijn getekend om de underflow duidelijker te maken. We voegen bij het eerste nummer de volgende twee toe om beter te kunnen sorteren: verwijderen voor het weergeven is eenvoudig, toevoegen voor het sorteren is lastig.
Indien de informatie in deze tabel niet goed is, voer de onderhoudsscripts populateCategory.php en/of cleanupEmptyCategories.php uit, indien nodig met de optie --force.

Velden

cat_id

Primaire sleutel

cat_title

Naam van de categorie, in hetzelfde formaat als page .page_title (met underscores). Als er een categorie-pagina is die overeenkomt met deze categorie, dan heeft het per definitie deze naam (in de Categorie namespace).

cat_pages

Aantal pagina's in de categorie. Dit aantal is inclusief het aantal subcategorieën het het aantal bestanden.

cat_subcats

Aantal van subcategorieën in de categorie.

cat_files

Aantal bestanden (bijv. Image: namespace members) in de categorie.

cat_hidden

MediaWiki-versie:
1.19

Was gereserveerd voor toekomstig gebruik; dat is niet gevonden, dus is het in v1.20 verwijderd. In plaats daarvan is de status van verborgen categorieën opgeslagen in tabel page_props als de eigenschap "hiddencat" in pp_propname.

Schema samenvatting

MediaWiki-versie:
1.20

DESCRIBE category;

+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| cat_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| cat_title  | varbinary(255)  | NO  | UNI | NULL  |        |
| cat_pages  | int(11)     | NO  | MUL | 0    |        |
| cat_subcats | int(11)     | NO  |   | 0    |        |
| cat_files  | int(11)     | NO  |   | 0    |        |
+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
MediaWiki-versies:
1.13 – 1.19

DESCRIBE category;

+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| cat_id   | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| cat_title  | varbinary(255)   | NO  | UNI | NULL  |        |
| cat_pages  | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| cat_subcats | int(11)       | NO  |   | 0    |        |
| cat_files  | int(11)       | NO  |   | 0    |        |
| cat_hidden | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexes

MediaWiki-versie:
1.13

SHOW INDEX IN category;

+----------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| category |     0 | PRIMARY  |      1 | cat_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| category |     0 | cat_title |      1 | cat_title  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| category |     1 | cat_pages |      1 | cat_pages  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+