Příručka:Tabulka kategorií

This page is a translated version of the page Manual:Category table and the translation is 100% complete.
Příručka:Obsah Rozložení databáze MediaWiki Tabulka category
Verze MediaWiki:
1.13

Tabulka category sleduje všechny existující kategorie. Cokoli se stává kategorií, pokud má záznam v tabulce categorylinks

Kategorie nemusí mít odpovídající stránky, někdy je třeba ji sledovat samostatně. cat_pages, cat_subcats a cat_files jsou signovány, aby bylo zřejmé podtečení.

Stránky a podkategorie jsou uloženy v tabulce categorylinks .
Informace o skrytých kategoriích jsou uloženy v tabulce page_props .
Číselná pole jsou signována, aby bylo zřejmé podtečení. Kvůli lepšímu řazení do prvního čísla zahrneme i druhá dvě: Odečítání pro zobrazení je snadné, sčítání pro řazení nikoli.
Pokud jsou informace v této tabulce nesprávné, spusťte údržbové skripty populateCategory.php a nebo cleanupEmptyCategories.php , v případě potřeby s možností --force.

Pole

cat_id

Primární klíč

cat_title

Název kategorie je ve stejné formě jako page .page_title (s podtržítky). Pokud existuje stránka kategorie odpovídající této kategorii, má podle definice tento název (ve jmenném prostoru Kategorie).

cat_pages

Počet stránek v kategorii. Tento počet zahrnuje počet podkategorií a počet souborů.

cat_subcats

Počet podkategorií v kategorii.

cat_files

Počet souborů (tj. Obrázek: členy jmenného prostoru) v kategorii.

cat_hidden

Verze MediaWiki:
1.19

Bylo vyhrazeno pro budoucí použití. Zřejmě nikdo nenašel použití, protože bylo odstraněno ve verzi 1.20. Místo toho je stav skrytých kategorií uložen v tabulce page_props jako vlastnost "hiddencat" v pp_propname.

Shrnutí schématu

Verze MediaWiki:
1.20

DESCRIBE category;

+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| cat_id   | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| cat_title  | varbinary(255)  | NO  | UNI | NULL  |        |
| cat_pages  | int(11)     | NO  | MUL | 0    |        |
| cat_subcats | int(11)     | NO  |   | 0    |        |
| cat_files  | int(11)     | NO  |   | 0    |        |
+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.13 – 1.19

DESCRIBE category;

+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| cat_id   | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| cat_title  | varbinary(255)   | NO  | UNI | NULL  |        |
| cat_pages  | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| cat_subcats | int(11)       | NO  |   | 0    |        |
| cat_files  | int(11)       | NO  |   | 0    |        |
| cat_hidden | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
+-------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.13

SHOW INDEX IN category;

+----------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| category |     0 | PRIMARY  |      1 | cat_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| category |     0 | cat_title |      1 | cat_title  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| category |     1 | cat_pages |      1 | cat_pages  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+