Příručka:$wgVirtualRestConfig

This page is a translated version of the page Manual:$wgVirtualRestConfig and the translation is 100% complete.
Různá nastavení: $wgVirtualRestConfig
Konfigurace služeb REST
Zavedeno od verze:1.25.0 (Gerrit change 193826; git #b13bd099)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(pole)
Výchozí hodnota:Viz níže

Podrobnosti

Zaregistrujte služby REST v podpole modules a změňte výchozí hodnoty v podpoli global.

Hlavním příkladem je Parsoid, který by měl být konfigurován pomocí tohoto parametru od MediaWiki 1.25 (viz také Extension:VisualEditor ). Při aktualizaci z MediaWiki 1.25 na 1.26 musí být hodnota 'prefix' přejmenována na 'domain' (druhá může být pro hladký přechod přidána se stejnou hodnotou jako první).

V tomto parametru lze také zaregistrovat RESTBase.

Výchozí hodnota

Verze MediaWiki:
1.28
$wgVirtualRestConfig = [
	'paths' => [],
	'modules' => [],
	'global' => [
		# Časový limit v sekundách
		'timeout' => 360,
		# 'domain' je nastaven na $wgCanonicalServer v Setup.php
		'forwardCookies' => false,
		'HTTPProxy' => null
	]
];
Verze MediaWiki:
1.26 – 1.27
$wgVirtualRestConfig = [
	'modules' => [],
	'global' => [
		# Timeout in seconds
		'timeout' => 360,
		# 'domain' is set to $wgCanonicalServer in Setup.php
		'forwardCookies' => false,
		'HTTPProxy' => null
	]
];
Verze MediaWiki:
1.25
$wgVirtualRestConfig = array(
	'modules' => array(),
	'global' => array(
		# Timeout in seconds
		'timeout' => 360,
		'forwardCookies' => false,
		'HTTPProxy' => null
	)
);

Parsoid

Toto jsou výchozí hodnoty, když je Parsoid registrován jako služba REST, které se používají, když některé klíče nejsou definovány.

$wgVirtualRestConfig['modules']['parsoid'] = [
	// URL k instanci Parsoid - použijte port 8142, pokud používáte balíček Debian - parametr 'URL' byl poprvé použit, ale nyní je zastaralý (řetězec)
	'url' => 'http://localhost:8000/',
	// Parsoid "doména" (řetězec, volitelné) - MediaWiki >= 1.26
	'domain' => 'localhost',
	// Parsoid "prefix" (řetězec, volitelné) - zastaralé od MediaWiki 1.26, použijte 'domain'
	'prefix' => 'localhost',
	// Přepošle soubory cookie v případě soukromých wiki (řetězec nebo false, volitelné)
	'forwardCookies' => false,
	// Časový limit požadavku v sekundách (celé číslo nebo null, volitelné)
	'timeout' => null,
	// Parsoid HTTP proxy (řetězec nebo null, volitelné)
	'HTTPProxy' => null,
	// Zda analyzovat URL, jako by byly určeny pro RESTBase (logická nebo null, volitelné)
	'restbaseCompat' => null,
];

RESTBase

Toto jsou výchozí hodnoty při registraci služby RESTBase, které se používají, když některé klíče nejsou definovány.

$wgVirtualRestConfig['modules']['restbase'] = [
	// Adresa URL serveru RESTBase (řetězec)
	'url' => 'http://localhost:7231/',
	// Wiki doména k použití (řetězec)
	'domain' => 'localhost',
	// Časový limit požadavku v sekundách (celé číslo nebo null, volitelné)
	'timeout' => 100,
	// Soubory cookie k předání do RESTBase/Parsoid (řetězec nebo false, volitelné)
	'forwardCookies' => false,
	// HTTP proxy k použití (řetězec nebo null, volitelné)
	'HTTPProxy' => null,
	// Zda analyzovat adresy URL, jako by byly určeny pro Parsoid (logická hodnota, volitelné)
	'parsoidCompat' => false,
	// Zda připojit doménu k adrese URL
	'fixedUrl' => false,
];

Proxying

Chcete-li použít vzdálenou instalaci RESTBase (např. pro testování rozšíření bez nutnosti instalace služby), můžete použít toto nastavení:

foreach ( $wgVirtualRestConfig['modules'] as &$module ) {
        $module['url'] = 'https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/';
        $module['forwardCookies'] = false;
}
$wgVirtualRestConfig['modules']['restbase']['fixedUrl'] = true;

Související odkazy